Filozofie

 /

Kodex aliance
  1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
  2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
  3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
  4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
  5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
  6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
  7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Hořčík a vitamín B6 pomáhají zmírnit premenstruační symptomy

Hořčík a vitamín B6 jsou látky nezbytné nejen pro sportovce. Jejich dostatek vede k dobré tělesné i duševní kondici, mají totiž přímý vliv na mnohé procesy zajišťující správný chod organismu. Kromě notoricky známých účinků jako je potlačení únavy, zlepšení okysličování organismu, činnosti enzymů, svalů a nervů mají i další, ne tak známé, ale o nic méně pozitivní dopady – pomáhají tišit komplikace spojené s menstruací.

V luteální fázi menstruačního cyklu se mohou u některých žen vyskytovat nepříjemné příznaky – změny nálad a chování, zvýšený stres, úzkost, deprese, zadržování vody a další. Může to souviset s vysokým příjmem jednoduchých cukrů nebo s nedostatkem některých vitamínů a minerálů.

Studie zkoumající celkem 166 žen [1,2,8] prokázaly, že dávky vitaminu B6 pohybující se v rozmezí 50 až 150 mg/den pomohly premenstruační symptomy výrazně potlačit.

Lze předpokládat, že k rozvoji těchto symptomů vede také nedostatečný příjem hořčíku. [3] Studie z roku 1991 [4] prokázala, že konzumace 360mg dávky hořčíku denně po dobu 4 měsíců vedla u žen v luteální fázi menstruačního cyklu k výraznému zlepšení nálady. V jiné studii [5], v rámci které ženy přijímaly 200 mg hořčíku denně po dobu 2 měsíců, se však tyto výsledky potvrdit nepodařilo, poukázalo se ale na menší retenci vody v průběhu druhého měsíce suplementace.

sdfasdfsd

B6 a hořčík se v doplňcích vyskytují pohromadě i z toho důvodu, že vitamin B6 hraje důležitou roli pro udržení normální hladiny hořčíku v organismu, a také kvůli vzájemnému posílení účinků. Proto byla realizována studie zkoumající vliv suplementace 50 mg vitaminu B6 a 200 mg hořčíku (ve formě MgO – oxidu hořečnatého). Zúčastnilo se jí 44 žen v průměrném věku 32 let a trvala 5 měsíců, během kterých ženy denně zaznamenávaly 30 symptomů na pětistupňové škále (od žádných po velmi silné projevy). První měsíc posloužil ke sběru základních dat, během následujících čtyř ženy přijímaly denně vždy po dobu jednoho měsíce 50 mg vitaminu B6, 200 mg hořčíku, 50 mg vitaminu B6 spolu s 200 mg hořčíku nebo placebo.

V tabulce je vidět významný efekt kombinace hořčíku a vitaminu B6 na redukci symptomů spojených se stresem, výsledky studie rovněž jasně poukazují na synergický účinek obou látek, bohužel ale mohou být do značné míry ovlivněny špatnou využitelností hořčíku ve formě oxidu (MgO)[6]. Také je zřejmé, že k dostatečnému dorovnání deficitu hořčíku je potřebná delší doba suplementace.

Pro získání přesnějších dat budou potřeba ještě další výzkumy, v rámci kterých by bylo jednoznačně vhodnější používat hořčík ve formě citrátu, u nějž byla prokázána lepší využitelnost a je tedy pro účely suplementace výrazně lepší volbou. [7]

 

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek


Reference:

1. Barr W. Pyridoxine supplements in the premenstrual syndrome. Practitioner 1984;228:425.

2. Doll H, Brown S, Thurston A, Vessey M. Pyridoxine (vitamin B6) and the premenstrual syndrome: A randomized crossover trial. JR Coll Gen Pract 1989;39: 364.

3. Abraham GE. Nutritional factors in the etiology of the PMS. J Reprod Med 1983;28:446.

4. Fachinetti F, Borella P, Sances G, Fioroni L, Nappi RE. Oral magnesium successfully relieves premenstrual mood changes. J Am Coll Obstet Gynecol 1991;78:177.

5. Walker AF, De Souza MC, Vickers MF, Abeyasekera S, Collins ML, Trinca LA. Magnesium supplementation alleviates premenstrual symptoms of water-retention. J Women’s Health 1998;7:1157.

6. Bohmer T, Roseth A, Holm H, Weberg-Teigen S, Wahl L. Bioavailability of oral magnesium supplementation in female students evaluated from elimination of magnesium in 24-hour urine. Magnesium Trace Element 1990;9:272.

7. Lindberg JS, Zobitz MM, Poindexter JR, Pak CYC. Magnesium bioavailability from magnesium citrate and magnesium oxide. J Am Coll Nutr 1990;9:48.

8. Kendall KE, Shnurr PP. The effects of vitamin B6 supplementation on premenstrual symptoms. J Am Coll Obstet Gynecol 1987;70:145.

9. De Souza M, Walker A, Robinson P, Bolland K. A Synergistic Effect of a Daily Supplement for 1 Month of 200 mg Magnesium plus 50 mg Vitamin B6 for the Relief of Anxiety-Related Premenstrual Symptoms: A Randomized, Double-Blind, Crossover Study. Journal of Women’s Health and Gender Based Medicine