Filozofie

 /

Kodex aliance
  1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
  2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
  3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
  4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
  5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
  6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
  7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Pokročilé formy kreatinu a jejich využití pro tělo

Kreatin patří mezi prověřené doplňky stravy, jejichž použití je pro efektivní výsledky silového tréninku v zásadě nezbytné. Kreatinů je však na trhu velké množství a proto je dobré mezi nimi vybírat stejně jako sledovat nejnovější trendy ve výzkumu.

Mezi nejznámnější druhy kreatinu patří kreatin monohydrát. Jde o vědecky velmi dobře prověřenou látku, která napomáhá nárůstu síly, svalové hmoty a lepší regeneraci. Je k dispozici již dlouhou dobu a patří mezi nejpopulárnější doplňky na trhu. Nemá však úplně ideální biologickou dostupnost a u některých uživatelů může vyvolávat zažívací potíže. Postupně se proto začaly objevovat více či méně úspěšné pokusy, jak účinnost kreatinu vylepšit a nežádoucí vedlejší účinky eliminovat (např. neúčinný kreatin ethyl ester, nebo o poznání úspěšnější Crea-trona®).

Mezi nejnovější a nejúčinnější formy kreatinu můžeme nyní zařadit kreatin HCl a kreatin Magnapower (hořčík kreatin chelát).

Kreatin HCl

Kreatin hydrochlorid vzniká kombinací kreatinu a kyseliny chlorovodíkové. Tato kombinace snižuje pH kreatinu, což výrazně zlepšuje jeho rozpustnost v tekutinách. Pokud rozmícháte kreatin HCl ve vodě, v podstatě okamžitě se rozpustí, aniž by vznikaly jakékoliv usazeniny nebo nerozpuštěné částice. Právě tyto nerozpuštěné částice mohou být v případě užívání klasického kreatin monohydrátu příčinou žaludečních potíží. V laboratoři bylo prokázáno, že kreatin HCl je až 40krát lépe rozpustný ve vodě než kreatin monohydrát.[1]

Výzkumy také ukázaly, že pokud je konzumováno stejné množství kreatinu HCl a monohydrátu, je kreatin HCl ve střevech absorbován přibližně o 60 % lépe.[2] Z toho vyplývá, že pro dosažení stejných výsledků stačí užívat menší dávku kreatinu HCl než v případě kreatin monohydrátu. Díky lepší rozpustnosti, vyšší vstřebatelnosti ve střevech a výrazně nižší dávce se tak u kreatinu HCl podstatně snižuje riziko výskytu zažívacích potíží a zadržování vody v podkoží. Kreatin HCl má tak stejný pozitivní vliv na sílu a výkonnost jako kreatin monohydrát, ale při jeho užívání nedochází k nežádoucímu nárůstu hmotnosti způsobenému zadržováním vody v podkoží, je tak vhodnou volbou pro sportovce, kteří si musí hlídat tělesnou hmotnost, jako jsou gymnasté, vzpěrači nebo zápasníci.[3]

Kreatin Magnapower

Spojení kreatinu a hořčíku chelátovou vazbou vytváří velmi dobře vstřebatelnou molekulu. Hořčík je nezbytný pro více než 300 biochemických reakcí v lidském organismu a má zásadní roli při fyziologické odezvě na trénink. Je nezbytný pro svalovou kontrakci, regulaci metabolismu vápníku a tvorbu buněčné energie ATP, zároveň u mužů optimalizuje hladinu testosteronu a může snižovat krevní tlak. Hořčík pomáhá alkalizovat kyselé prostředí v zažívacím traktu a kreatin tak při jeho průchodu zůstává neporušený a aktivní. Díky tomu se nepřeměňuje na nevyužitelný kreatinin a je tak svalovými buňkami podstatně lépe absorbován. Pro dosažení maximální koncentrace kreatinu i hořčíku ve svalech je nutné, aby tyto dvě látky byly propojeny chelátovou vazbou, v případě užívání hořčíku a kreatinu zvlášť nebudou výsledky tak výrazné.

Účinnost kreatinu Magnapower zkoumaly studie z roku 2001, 2006 a 2009. Porovnávaly vliv dvoutýdenní (2001 a 2006), resp. čtyřtýdenní (2009) suplementace kreatinu Magnapower a kombinace samostatného kreatinu a hořčíku (bez chelátové vazby). Ve všech studiích byla zařazena také kontrolní placebo skupina a všechny testované subjekty vedly záznamy o svém stravování a fyzických aktivitách, aby nedocházelo k žádným výrazným odchylkám od stanoveného režimu.

Výsledky těchto studií ukázaly, že při užívání kreatinu Magnapower došlo ke zvýšení objemu intracelulární tekutiny, které může signalizovat zvýšenou proteinovou syntézu v buňkách. U skupiny užívající kreatin a hořčík zvlášť došlo pouze k nárůstu objemu celkové tělesné vody, ale u intracelulární tekutiny nebyla pozorována žádná změna. [4]

Anaerobní síla byla testována pomocí tzv. Wintgate testu. Pouze skupina užívající kreatin Magnapower prokázala výraznější zlepšení maximální síly.  U této skupiny rovněž došlo k mírnému zvýšení průměrné síly, toto však nebylo statisticky významné. [5]

Závěr

Přestože je klasický kreatin monohydrát léty prověřenou volbou, je možné, že patříte mezi, ty, kteří mají s jeho konzumací problém (zažívací potíže, zvýšené zadržování vody v podkoží) nebo prostě jen chcete vyzkoušet změnu. V těchto případech se jeví kombinace kreatinu HCl a kreatinu Magnapower jako vhodná volba. Všechny výhody klasického kreatin monohydrátu tak díky lepší využitelnosti získáte i při mnohem nižším dávkování, navíc bez potřeby nasycovací fáze, nevolnosti a zbytečného zadržování vody v podkoží.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

1. Gufford, B.T., Sriraghavan, K., Miller, N.J., Miller, D.W., Gu, X., Vennerstrom, J.L. and Robinson, D. Physicochemical Characterization of Creatine N-Methylguanidinium Salts. Journal of Dietary Supplements, 7, 2010.

2. Miller, D. Oral bioavailability of creatine supplements: Is there room for improvement? Annual Meeting of the International Society of Sports Nutrition, 2009.

3. De França, E. et al. Creatine HCl and Creatine Monohydrate Improve Strength but Only Creatine HCl Induced Changes on Body Composition in Recreational Weightlifters. Food and Nutrition Sciences, 2015.

4. Brilla, L.R., Giroux, M.S., Taylor, A., and Knutzen, K.M. Magnesium creatine supplementation effects on body water. Metabolism. 52(9):1136-1140. 2010.

5. Brilla, L.R., Giroux, M.S., Taylor, A., and Knutzen, K.M. Magnesium-creatine supplementation effects on anaerobic power and fatigue. The FASEB Journal, pt. II, 16:A783. 2002