Filozofie

 /

Kodex aliance
  1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
  2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
  3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
  4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
  5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
  6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
  7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Vybíráme z nejnovějších studií

Suplementace česneku redukuje cirkulaci C-reaktivního proteinu, faktoru nádorové nekrózy a interleukinu-6 u dospělých: Systematické přezkoumání a meta analýza randomizovaných kontrolovaných studií.

Mofrad, 2019

Systematické přezkoumání a meta analýza zahrnovala 16 randomizovaných, kontrolovaných studií, které hodnotily vliv suplementace česneku na biomarkery zánětu v těle u dospělých jedinců. Suplementace zahrnovala 12-3600 mg denně během 2 až 52 týdnů. Bylo zaznamenáno významné snížení hladiny C-reaktivního proteinu (zvýšená hladina C-reaktivního proteinu je markerem zánětu, bakteriální a mykotické infekce a dalších zdravotních komplikací), Faktoru nádorové nekrózy (Faktor nádorové nekrózy je seskupení cytokinů vzniklé jako obranná odpověď těla při nádorovém bujení nebo infekci) a Interleukinu-6 (Interleukin je prozánětlivá látka podporující katabolické stavy, je produkovaná imunitním systémem). Hladiny adiponektinu a leptinu zůstaly nezměněny.

Závěr: Suplementace česneku významně pomáhá při zánětu, bakteriálních a mykotických infekcích.

Studie je dostupná zde: https://academic.oup.com/jn/article-abstract/149/4/605/5428122?redirectedFrom=fulltext

Má příjem selenu spojitost s výskytem depresivních symptomů mezi dospělou populací v USA? Zjištění výzkumného programu National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2011 – 2014.

Ghimire, 2019

Průřezová studie uskutečněná v rámci programu National Health and Nutrition Examination Survey analyzovala efekt příjmu selenu pomocí metody tzv. 24 hodinového recallu a sledování hladiny selenu v krevním séru ve vztahu k projevům depresivních symptomů a užívání antidepresiv.  Byla zaznamenána inverzní souvislost mezi hladinou selenu v krevním séru a depresivními symptomy, avšak výsledky nebyly statisticky významné.

Závěr: Selen může mít prospěšné účinky při depresi, statistický významný výsledek však nebyl zatím zjištěn.

Studie je dostupná zde: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900718306890

Biomarkery příjmu Omega-6 mastných kyselin ve stravě a kardiovaskulárních příhod a mortality. Analýza 30 kohortových studií.

Marklund, 2019

Analýza 30 kohortových studií vyhodnocovala cirkulaci a hladinu kyseliny linolové a kyseliny arachidonové ve tkáních v souvislosti s kardiovaskulárními příhodami. Studie měly různou dobu dobu trvání, od 2,5 až po 31,9 let. Celkem bylo pozorováno 15.198 kardiovaskulárních příhod a 68.659 účastněných jedinců. Výsledky ukázaly, že vyšší hladiny kyseliny linolové byly významně spojené se sníženým rizikem vzniku vážné kardiovaskulární choroby, úmrtím kvůli kardiovaskulárním chorobám a mrtvici.

Závěr: Kyselina linolová funguje jako účinná prevence a pomoc při kardiovaskulárních chorobách.

Studie je dostupná zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30971107

Úloha probiotik a prebiotik v prevenci a léčbě obezity

Cerdo, 2019

Předchozí studie ukázaly dopad vliv mikrobiomu na nadměrné ukládání tuku v organismu, byl zmapován i efekt transferu mikrobiomu obézních zvířat zvířatům hubeným (zvířatům s menším procentem tělesného tuku byl vpraven do zažívacího traktu mikrobium od zvířat s nadměrným procentem tělesného tuku) – spustil metabolické změny vedoucí k nárůstu množství tělesného tuku. Tato studie se zabývá potenciálními mechanismy, které by mohly vést k takovýmto změnám.

Závěr: Složení a stav mikrobiomu ovlivňuje ukládání tuku v organismu zvířat.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/11/3/635

Šafrán (Crocus sativus L.) a jeho účinek při očních chorobách: Shrnutí dosavadních výsledků klinických studií.

Heitmar, 2019

Šafrán obsahuje látky zvané karotenoidy mající účinek při zánětu, antioxidační a neuroprotektivní efekt. Velký počet výzkumných studií zmapoval efekt a způsob chování těchto sloučenin v souvislosti s účinkem při očnícvh chorobách. Toto shrnutí přináší klíčové poznatky získané z výzkumu.

Závěr: Šafrán může mít významný pozitivní vliv při očních chorobách

Shrnutí je dostupné zde:

https://www.mdpi.com/2072-6643/11/3/649