Filozofie

 /

Kodex aliance
  1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
  2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
  3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
  4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
  5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
  6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
  7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Hericium pomůže zlepšit kondici a zvýšit výkon

Hericium erinaceus neboli Korálovec ježatý, lidově Lví hříva nebo Pompon blanc (bílá mambule) patří mezi takzvané vitální houby. Jde o takové houby, které obsahuje velmi široké spektrum biologicky aktivních látek (obvykle jsou to různé speciální polysacharidy, beta glukany a mnoho dalších). Díky tomu mají tyto houby výrazný pozitivní vliv na lidský organismus. Patří sem např. Hericium, Cordyceps, Reishi, Shiitake a mnohé další. Tyto houby jsou už po staletí součástí tradiční čínské medicíny, kde se používají v prakticky všech možných oblastech podpory těla i psychiky.

Proč vůbec užívat vitální houby?

Obecně lze říci, že všechny mají ohromný revitalizační účinek, a veškerá jejich síla vychází z obsahu přírodních a pro tělo přirozených aktivních složek. Velmi dobře poslouží, pokud například potřebujeme pomoci tělu po prodělané nemoci nebo úrazu, nepracuje nám nějaký orgán, jak by měl, trpíme depresemi nebo úzkostí. Méně už se však uvažuje o potenciálu vitálních hub v oblasti sportu, který je neméně ohromující a zatím prakticky nevyužitý. Vitální houby mají nejen pozitivní vliv na fyzický a psychický výkon, ale také zlepšují některé konkrétní vlastnosti těla, které potřebujeme v mnoha sportech stejně a někdy i více než hrubou fyzickou sílu. Jsou také velmi dobrou možností, pokud chceme zlepšit výsledky a zároveň je pro nás důležitá i kondice a zdraví v dlouhodobé perspektivě.

Hericium jako všestranný optimizér

Hericium se v Japonsku nazývá Yamabushitake (Houba horských mnichů), v Číně Houtou (Houba opičí hlava). Typicky roste na listnatých stromech a to i v Evropě a Severní Americe. Pouze v Asii je však ve velkém užíváno pro své podpůrné účinky a to i ve sportu. Na 11. Asijských sportovních hrách (Asijská obdoba Olympijských her), které se konaly v roce 1990 v Pekingu, byl dokonce ve velkém popíjen sportovní drink Houtou s obsahem této vitální houby.

A jaké že má Hericium vlastnosti? Vyjmenujme si je bodově:

  • Neurotropikum – Hericium podporuje kondici a činnost nervové soustavy
  • Adaptogen – Hericium všestranně optimalizuje metabolismus i psychiku
  • Nootropikum – Hericium podporuje kognitivní funkce a paměť

A všechny tyto vlastnosti mají svůj význam i ve sportu, pojďme se na ně proto podívat blíže.

Heuricium a nervová soustava

Hericium obsahuje velmi specifický druh látek zvaných terpenoidy, organické sloučeniny složené z uhlíku a vodíku (uhlovodíky). Terpenoidy objevené v Hericiu nebyly zatím objeveny v žádném jiném zdroji – jde o hericenony a erinaciny. U těchto látek bylo vědecky prokázáno, že stimulují vznik tzv. nervového růstového faktoru (NGF = nerve growth factor). NGF je unikátní druh proteinu, který v těle ovlivňuje růst a také nápravu stavu neuronů. Zlepšuje tedy takzvanou neurogenezi (růst nových neuronů – nervových buněk) a neuroplasticitu (schopnost přízpůsobení novým podmínkám) naší nervové sítě, především mozkové, ale i v celém těle.

Co to znamená? Předně zajímavou možnost pro všechny stižené neurodegenerativním onemocněními jako je Alzheimer, Parkinson, Huntington, demence, různými druhy neuropatií (diabetickými nebo jinými), ochrnutími například po mozkové příhodě, lidé s poraněnými periferními nervy, ale i lidé, kteří řeší běžné problémy s klouby, bolestmi svalů a podobně.

A co to znamená pro sportující populaci? Jakýkoli sportovní výkon na určité úrovni (od zdvihání činek, přes běh, skok, šplhání, bruslení, práci s míčem (fotbal, basketbal,…) až třeba po lyžování) je výsledkem trénování. Trénování těch samých pohybů stále dokola, dokud nejsou dotaženy k dokonalosti – jsou lépe provedené, s vynaložením co nejmenší možné energie a také co nejrychlejší. Zdokonalení těchto pohybů je výsledkem zdokonalování nervové sítě v našem mozku a v našem těle. A tady se dostáváme k účinkům Hericia – toto zdokonalování, tedy neuroplasticitu nervové sítě, lze posílit a zrychlit.

Jednoduše řečeno, lze pomoci pohyblivosti – schopnosti zvládnout dané cviky nebo pohyby co nejlepším možným způsobem. Jak je práce s rozvojem pohybu důležitá pro sportovní výkon, ví všichni, kteří navštěvují nějaké specializované tréninkové centrum nebo fyzioterapii. S využitím Hericia lze výsledky tréninku nebo jakékoli fyzioterapie zesílit.

Heuricium a kognitivní funkce a psychika

S výše zmíněnými vlastnostmi souvisí také vliv na kognitivní schopnosti a psychickou kondici. Látky v něm obsažené mají vliv na pozornost a paměť, ale také na symptomy deprese, úzkosti a poruchy spánku. Byla provedena studie na třiceti ženách, kdy skupina užívající Hericium po čtyřech týdnech vykázala na speciálních měřících stupnicích menší hodnoty u symptomů deprese a úzkosti, a naopak vyšší u koncentrace.

Hericium a metabolismus – zpracování tuků, protizánětlivost a imunita

Jiné účinky látek v Heuriciu souvisí se zlepšením metabolismu tuků. Byla provedena studie sledující myši krmené vysokotučnou potravou a výsledky byly fascinující – u myší, které dostávaly extrakt Hericia, nedošlo k většímu nárůstu tukových buněk ani hmotnosti, a příliš se také nezvýšila hladina  triglyceridů (lipidů) v krevním séru a játrech. Tento výsledek je zajímavý z hlediska prevence aterosklerózy a chorob kardiovaskulárního systému. Pro sportující populaci je zajímavý z hlediska zvýšené schopnosti těla spalovat nadbytečný tuk.

Vlastnosti Hericia také souvisí s potlačením zánětu. Látky v něm obsažené ovlivňují činnost c-Jun NH2-terminální kinázy-2, proteinu, jehož nadměrná činnost stojí za vznikem zánětu a také nádorových onemocnění.

Hericium také posiluje obranyschopnost těla. Jak je obecně známo, zánět stojí za mnoha chorobami a z obecného hlediska také za zhoršením sportovního výkonu. V Hericiu lze mimo jiné nalézt polysacharid zvaný HEF-AP Fr II (beta glukan), u nějž byla zmapována aktivita související s posílením činností makrofágů a T-buněk = buněk imunitního systému.

Závěr

Hericium je zkrátka univerzální metabolický optimizér, jehož účinky mohou být prospěšné v podstatě každému sportujícímu jedinci, nebo komukoli, kdo pozoruje úbytek fyzických či psychických sil.

Autor článku: redakce eFIA.cz

Reference:

Kwagishi H, Shimada A, Shirai R, et al. Erinacines A, B and C strong stimulators of nerve growth factor (NGF)-synthesis from the mycelia of Hericium erinaceum. Tetrahedron Lett. 1994; 35:1569–72.

Shen JW, Yu HY, Ruan Y, et al. Hericenones and erinacines: stimulators of nerve growth factor (NGF) biosynthesis in Hericium erinaceus. Mycol Int J Fungal Biol. 210; 1:92–8.

https://restorativemedicine.org/journal/neurological-activity-lions-mane-hericium-erinaceus/#r20

Neurotrophic properties of the Lion’s mane medicinal mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes) from Malaysia. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24266378

Nerve growth factor-inducing activity of Hericium erinaceus in 1321N1 human astrocytoma cells. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18758067

Potential activity of aqueous extract of culinary-medicinal Lion’s Mane mushroom, Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) in accelerating wound healing in rats. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22135902

Yamabushitake mushroom (Hericium erinaceus) improved lipid metabolism in mice fed a high-fat diet. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20622452

Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18844328

Neuroplasticita a neurogeneze, Klára Schnitterová, 2018. Dostupné z: https://theses.cz/id/2a1hct/Schnitterova_Klara_Neuroplasticita_a_neurogeneze.txt

Neuroregenerative potential of lion’s mane mushroom, Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (higher Basidiomycetes), in the treatment of peripheral nerve injury (review). Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23510212

Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20834180