Filozofie

 /

Kodex aliance
  1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
  2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
  3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
  4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
  5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
  6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
  7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Vybíráme z nejnovějších studií: Kurkumin a kyselina boswellová významně pomáhají s osteoartritidou a další studie

Kurkumin v kombinaci s kyselinou boswellovou významně zlepšuje pohyblivost a potlačuje bolest u jedinců s osteoartritidou.

Haroyan 2018

Studie po 12 týdnů sledovala 201 pacientů s osteoartritidou (degenerativním onemocněním kloubů). Pacienti byli rozděleni do tří skupin – jedné bylo podáváno placebo, druhé 333 mg kurkuminoidů a třetí 350 mg kurkuminoidů a 150 mg kyseliny boswellové denně. Byly sledovány různé fyzické funkce a také bolestivost podle speciálního indexu, který sleduje bolest, ztuhlost a nemožnost se hýbat na speciální stupnici. Po pouhých třech měsících došlo u obou skupin, kde byly podávány kurkuminoidy, ke zlepšení. Skupina s kurkuminoidy zaznamenala na všech škálách významné zlepšení, zatímco skupina, kde byly podávány kurkuminoidy spolu s kyselinou boswellovou zaznamenala zlepšení ještě mnohem vyšší – u bolestivosti i schopnosti pohybu.

Studie je dostupná zde: https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-2062-z

Kurkuma snižuje závažnost astmatu u dětí a adolescentů.

Manarin 2019

Studie zkoumala efekt šestiměsíční suplementace kurkumy přidané ke standardní léčbě u dětí a adolescentů s trvalým astmatem. Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupiny, jedna dostávala 30 mg kurkumy na 1 kg hmotnosti denně a druhá placebo. Pacienti byly dále rozděleni podle závažnosti astmatu dle stupnice GINA-2016 a dalších testů. Skupina užívající kurkumu zaznamenala snížení frekvence nočních probuzení, méně častou nutnost užívat léky na uvolnění dýchacích svalů a celkově hladší průběh nemoci po 3 až 6 měsících ve srovnání s placebem.

Studie je dostupná zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30991137?mc_cid=6bc54437ac&mc_eid=cf2427e13c

Probiotika a jejich vliv na zdraví, výkon a regeneraci atletů – stanovisko International Society of Sports Nutrition.

Mezinárodní společnost pro sportovní výživu (ISSN) přezkoumala způsoby a užití suplementace probiotik pro optimalizaci zdraví, výkonu a regenerace atletů. Stanovisko potvrdilo, že probiotika jsou spojená s mnoha zdravotními benefity, zejména se zdravím střev a fungující imunitou jako dvěma nejvíce zkoumanými oblastmi. Dále bylo potvrzeno, že jednotlivá probiotika sdílejí podobné účinky a vlastnosti, jejich účinek je však různý a závisí na typu a množství. Při výběru určitých protizánětlivých probiotických kmenů lze například výrazně zlepšit regeneraci pro náročném fyzickém cvičení. Bylo též zaznamenáno, že sportovci mají bohatší a pestřejší mikrobiom než osoby bez pravidelného pohybu.

Stanovisko je dostupné zde: https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-019-0329-0?mc_cid=11d5fad88f&mc_eid=cf2427e13c

Suplementace antioxidantů zlepšuje průběh tinnitu u pacientů s normálním nebo poškozeným sluchem.

Petridou 2020

Tinnitus je specifické onemocnění, při kterém pacient vnímá zvuk bez existence jeho vnějšího zdroje. Jedním z výrazných činitelů podílejících se na vzniku tohoto onemocnění, je oxidativní stres. Tříměsíční studie proto v této souvislosti zkoumala vliv specifických antioxidantů (jednou z nich byla např. SOD – superoxid dismutáza). Ve srovnání s placebo skupinou bylo u skupiny suplementující antioxidanty zaznamenáno výrazné snížení hlasitosti vnímaného zvuku i dalších ukazatelů, pomocí nichž je posuzována závažnost nemoci.

Studie je dostupná zde:

https://www.mdpi.com/2072-6643/11/12/3037?mc_cid=11d5fad88f&mc_eid=cf2427e13c