Filozofie

 /

Kodex aliance
  1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
  2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
  3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
  4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
  5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
  6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
  7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Nativní nebo syrovátkový protein – který je lepší? Záleží na kvalitě mléka

Na trhu se můžeme setkat se dvěma typy syrovátkové bílkoviny. Jedná se o tradičnější syrovátkovou bílkovinu získanou ze syrovátky, která je vedlejším produktem při výrobě sýru (Whey Protein), a nativní syrovátkovou bílkovinu získávanou přímou cestou z mléka (Native Whey Protein). Stále se vede debata, který z těchto proteinů je lepší. Ta však nemá jednoznačnou odpověď, na prvním místě totiž záleží na kvalitě zdrojové suroviny – tedy mléka. Pojďme si o obou proteinech povědět více.

Technologie výroby

Běžný syrovátkový protein vzniká jako vedlejší produkt při výrobě sýru. Do mléka se přidává kyselina mléčná a následně dochází ke srážení tvarohu, ze kterého se v rámci dalších procesů produkuje sýr. Zároveň se od tvarohu odděluje tekutina, která je tvořena syrovátkou a laktózou. Tato tekutina je dále pasterizována a filtrována (ultrafiltrace nebo mikrofiltrace), aby došlo k odstranění přebytečné laktózy a tuku. Následuje sprejové sušení, které tekutinu přemění na prášek.

Při výrobě nativního syrovátkového proteinu se jako vstupní surovina používá pasterizované mléko. To je za nízkých teplot do 10 stupňů Celsia šetrně zpracováváno pomocí mikrofiltrace a ultrafiltrace, při které je odstraněn kasein, tuk a laktóza.

Výhody jednotlivých forem syrovátkového proteinu

Nativní syrovátkový protein má cca o 16 % vyšší obsah aminokyseliny l-leucinu, která patří mezi větvené aminokyseliny (BCAA) a má pozitivní vliv na proteinovou syntézu a regeneraci. Díky tomu, že je nativní protein pasterizován pouze jednou, obsahuje také až o 240 % více cystinu, který je velmi náchylný k poškození při vyšších teplotách. Cystin se skládá ze dvou molekul cysteinu a je důležitý pro produkci glutathionu, nejdůležitějšího antioxidantu v lidském těle. Vzhledem k tomu, že nevzniká jako vedlejší produkt výroby sýra, má nativní protein čistější chuť.

Klasický syrovátkový protein zase obsahuje jako bonus navíc až 25 % tzv. glykomakropeptidů, které nejsou vzhledem k použitým metodám filtrace v nativním proteinu vůbec zastoupeny. Glykomakropeptidy jsou bioaktivní peptidy, které obsahují plné spektrum esenciálních aminokyselin a mají pozitivní vliv na imunitní systém a rychlou regeneraci. [1]

Účinek na proteosyntézu

V posledních letech se objevily studie srovnávající vliv syrovátkového proteinu a nativního syrovátkového proteinu na proteinovou syntézu a regeneraci. Studie z roku 2017 se účastnilo celkem 24 trénovaných mužů a žen, kterým bylo bezprostředně po těžkém tréninku spodní části těla a následně po dvou hodinách podáváno 20 gramů bílkovin ve formě syrovátkového koncentrátu, nativního proteinu nebo mléka. Po třech a pěti hodinách od podání doplňků byly odebrány krevní vzorky a provedena biopsie svalů, aby bylo možné změřit hladiny aminokyselin a rychlost syntézy svalových bílkovin. Výsledky ukázaly, že nativní protein dokázal zvýšit koncentraci aminokyselin (hlavně l-leucinu) v krvi více než běžný syrovátkový protein nebo mléko. Během pěti hodin po tréninku však nebyly pozorovány žádné významné rozdíly v rychlosti proteinové syntézy u skupin, které konzumovaly běžný syrovátkový protein nebo nativní protein (u skupiny, která konzumovala mléko, byly pozorovány nižší hodnoty). [2]

Dvanáctitýdenní studie z roku 2018 se účastnilo celkem 42 mladých fyzicky aktivních mužů. Všichni účastníci podstupovali elektrostimulační a plyometrický trénink a 5 dní v týdnu jim bylo podáváno 15 gramů nativního proteinu nebo běžného syrovátkového proteinu v kombinaci s 15 gramy sacharidů. Kontrolní placebo skupina dostávala 30 gramů sacharidů. Výsledky studie naznačují, že by nativní protein mohl ve srovnání s běžným syrovátkovým proteinem o něco lépe podporovat regeneraci a adaptaci po tréninku. Tato studie má bohužel své limity, například poměrně nízkou použitou dávku proteinu, a bude potřeba ještě dalších studií, které by tyto výsledky potvrdily a přesněji odhalily mechanismus účinků nativního proteinu na regeneraci po fyzické zátěži. [3]

Kvalita vstupní suroviny

Z výše uvedených informací vyplývá, že každá z forem syrovátkového proteinu má své výhody i nevýhody a nelze tak s určitostí říci, že by jedna forma byla lepší než druhá. Rozhodujícím faktorem pro kvalitu výsledného produktu tak vždy bude především zdroj mléka a jeho kvalita.

V případě, že vstupní surovinou bude průmyslové mléko z intenzivních velkochovů, nelze očekávat špičkovou kvalitu proteinu, ať už se bude jednat o nativní protein nebo klasický syrovátkový protein. V dnešní době dochází naneštěstí velmi často ke zneužívání názvu “nativní protein”, a bohužel jej lze nalézt i naprosto průměrných proteinů vyrobených z průmyslového mléka, u kterých v podstatě ani nezáleží na tom, zda byly vyrobeny nativní technologií nebo ne, protože využívají jako vstupní surovinu, tedy mléko produkované na kvantitu a nízkou cenu v intenzivních velkochovech.

Závěrem – jak tedy vybírat pokud jde o čistotu a špičkovou kvalitu?

Nejdůležitějším faktorem je jednoznačně kvalita a čistota zdroje, tedy mléka. Rovnice je jednoduchá: kvalitní farmářské mléko (Grass Fed 300+, BIO kvalita atd.) = kvalitní bílkovina s vysokým obsahem bioaktivních frakcí a aminokyselin + minimalizovaný obsah nežádoucích složek. 

Jako příklady proteinů, při jejichž výrobě je použito vysoce kvalitní mléko, můžeme uvést 100% Grass Fed Whey nebo I Love BIO Protein. V případě 100% Grass Fed Whey se používá farmářské mléko Grass-fed 300+, které pochází z etických chovů v Irsku od volně pasoucích se krav, krmených travou (přirozená pastva 300 a více dní v roce). I Love BIO Protein kombinuje syrovátkový i nativní protein, přičemž základním zdrojem je mléko z biofarem v Rakousku, Švýcarsku, Německu nebo Velké Británii a i při výrobě sýru jsou v tomto případě používána šetrná naturální sýřidla, takže výsledná kvalita jak nativního, tak i syrovátkového proteinu je na opravdu špičkové úrovni.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

  1. Heino, A. (2010). Microfiltration in cheese and whey processing.
  2. Hamarsland, H., Nordengen, A.L., Nyvik Aas, S. et al. Native whey protein with high levels of leucine results in similar post-exercise muscular anabolic responses as regular whey protein: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr 14, 43 (2017).
  3. Garcia-Vicencio S, Ratel S, Gryson C, et al. A Moderate Supplementation of Native Whey Protein Promotes Better Muscle Training and Recovery Adaptations Than Standard Whey Protein – A 12-Week Electrical Stimulation and Plyometrics Training Study. Front Physiol. 2018;9:1312. Published 2018 Sep 19.