Filozofie

 /

Kodex aliance
 1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
 2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
 3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
 4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
 5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
 6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
 7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Adaptogenní houby a rostliny – neobjevená síla přírody, díl. 1 – Chaga

V současné době orientované na výkon vzrůstá potřeba po přírodních látkách, které by efektivním, ale přitom ke zdraví šetrným způsobem pomohly organismu lépe zvládat zátěž. Obrovská a stále z velké části neobjevená je pokladnice adaptogenů, látek pomáhajících vyrovnávat se s psychickým i fyzickým stresem. Jsou po tisíciletí užívány v tradičních medicínách jako je například tradiční čínská medicína nebo Ájurvéda a jejich potenciál pro posílení lidského organismu je velmi široký.

Řadí se sem různé rostliny jako např. ashwaganda nebo rhodiola, ale dle nejširší definice adaptogenů také adaptogenní houby (někdy se jim říká medicinální houby). Sem patří chaga, které se budeme věnovat v tomto článku, Reishi, Cordyceps, Maitake, Shitake, Hericium a další. Specialitou těchto hub je, že vedle adaptogenního působení (zvýšení schopnosti organismus zvládat zátěž) mají ještě mnohé další účinky, kterým se budeme věnovat v sérii článků započaté dnešní chagou.

Původ adaptogenních hub

U adaptogenních hub podobně jako u jiných látek (např. u tribulu) velice záleží na jejich původu. Při výběru suplementu s obsahem hub je vhodné ověřit si, zda výrobce nebo distributor deklaruje původ obsažené látky. Přičemž platí, že z hlediska složení jsou nejvhodnější tři oblasti – Himaláje, Altaj a Laponsko. Adaptogenní houby z těchto oblastí mají zdaleka nejúčinnější a nejčistší složení.

Při výběru chagy je pak samozřejmě důležité dbát na to, aby chaga rostla ve volné přírodě a ne v pěstírně.

Laponsko – nedotčený kout severní Evropy

Při výběru adaptogenních hub je pro Evropany je z hlediska uhlíkové stopy nejvýhodnější Laponsko, kulturní region rozprostírající se přes sever Norska, Švédska, Finska a častečně i Ruska. Větší část Laponska leží za severním polárním kruhem, je tu však také mnoho bažin, jezer a také tundra. Zároveň se v něm nachází velké přírodní bohatství, mezi které patří i adaptogenní houby, přičemž velkým pozitivem je nezasaženost přírody průmyslovým znečištěním. V Laponsku lze také pozorovat tzv. Polární záři – vysoké koncentrace iontů a volných elektronů v ionosféře.

Chaga

Jak už bylo řečeno, první místo v naší sérii článků o adaptogenech zaujme chaga, která má pro lidský organismus celou řadu zdravotních benefitů. Řadí se mezi potraviny s nejvyšší hodnotou antioxidační kapacity ORAC (oxygen radical absorbent capacity). Čím vyšší je hodnota ORAC, tím vyšší je schopnost dané potraviny chránit tělo před nežádoucím působením volných kyslíkových radikálů. Chaga má hodnotu ORAC 146 700.

Tradičně se chaga využívá při léčbě mnoha zdravotních problémů, včetně srdečních chorob, cukrovky, onemocnění jater, parazitárních infekcí, bolesti žaludku a některých druhů rakoviny.

Chaga (Inonotus obliquus, rezavec šikmý) je dřevokazná houba, která roste na kůře stromů (hlavně buk, olše, kaštan a habr) ve velmi chladném podnebí. Divoce roste v lokalitách jako je Sibiř, severní Kanada nebo Aljaška. Houbu chaga není těžké poznat, protože má velmi výrazný vzhled. Na stromu vypadají jako nádor, mají uhlově černý kulovitý tvar, tvrdou konzistenci, jsou velké cca 50 cm a váží 2-3 kg.

Název „chaga“ pochází z ruského označení pro houby, někdy bývá chaga označována také jako „černé zlato“. Chaga se jako součást tradiční medicíny využívá v Rusku a zemích severní Evropy po stovky let. Podobně jako ostatní medicinální houby je pro lidský organismus lépe využitelná, pokud je zalita horkou vodou nebo alkoholem. Dojde tak k narušení pevné buněčné stěny a účinné látky jsou lépe dostupné. V současné době roste popularita kávy a čajů obsahujících medicinální houby. Přestože se může zdát, že se jedná o nový trend, chaga byla používána jako náhražka kávy již během první a druhé světové války.

Zdravotní účinky

Prevence rakoviny

Chaga může být silným prostředkem v boji proti některým typům rakoviny. Studie na zvířatech ukazují, že by tato houba mohla inhibovat progresi rakoviny. Je však potřeba dalších výzkumů na lidech.

Další studie zase zaznamenala, že u myší, které dostávaly extrakt z houby chaga, došlo ke zmenšení velikosti nádoru o 60 %. U myší s metastatickým karcinomem (nádory rozšířené do dalších částí těla) byla navíc ve srovnání s kontrolní skupinou pozorována 25% redukce rozšíření nádorů. [1]

Jiná studie zkoumala účinky této houby na rakovinné buňky v lidských játrech. Výsledky ukázaly, že extrakt z houby chaga může být schopen zabránit růstu rakovinných buněk v játrech, což z něj činí potenciální prostředek pro léčbu rakoviny jater. [2]

Stimuluje imunitní systém

Ve studiích na zvířatech prokázala chaga potenciál k posílení imunitního systému prostřednictvím zvýšení produkce některých imunitních buněk, včetně interleukinu 6 (IL-6) a T-lymfocytů. Tyto látky pomáhají regulovat imunitní systém a chrání tělo před nežádoucími bakteriemi a viry. Studie rovněž ukázala, že extrakt z chagy může stimulovat tvorbu lymfocytů ve slezině, což může mít další pozitivní účinky na funkci imunitního systému. [3]

Antivirové účinky

Dostupné informace naznačují, že by chaga mohla mít zajímavé antivirové účinky. Výzkum z roku 2015 zjistil, že extrakt z chagy má antivirové účinky na virus HIV typu 1. [4] Ve studiích na zvířatech se prokázaly také účinky proti viru hepatitidy C. Extrakt z chagy za 10 minut dokázal stokrát snížit infekční vlastnosti viru hepatitidy C. [5] Výzkum stále pokračuje, ale zdá se, že by chaga mohla být vhodným prostředkem při vývoji nových antivirotik.

Protizánětlivé působení

Studie na zvířatech ukázala, že extrakt z chagy může omezit zánět při onemocnění ulcerózní kolitidou. Protizánětlivý účinek v tlustém střevě byl způsoben schopností extraktu potlačit tvorbu chemických mediátorů zánětu. Chemické mediátory uvolňované při zánětu činí zánět intenzivnějším a podporují pokračování zánětlivé reakce organismu. [6]

Vyšší  vytrvalost

Ve studiích na zvířatech byl pozorován pozitivní vliv chagy na fyzickou vytrvalost. Výzkum z roku 2015 ukázal, že myši, které dostaly extrakt z chagy, měly vyšší obsah glykogenu ve svalech i játrech, nižší hladiny kyseliny mléčné v krvi a dokázaly déle aktivně plavat. Chaga tedy může být užitečná pro snižování únavy a podporu vytrvalosti. [7]

Snížení hladiny cukru a cholesterolu v krvi

Několik studií na zvířatech ukázalo, že užívání chagy může být spojeno se snížením hladiny cukru a cholesterolu v krvi. Může tak být účinná jako prevence a léčba cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění.

Nedávná studie navíc prokázala, že u obézních diabetických myší došlo při užívání extraktu z chagy ke snížení hladiny cukru v krvi a zlepšení inzulínové senzitivity. Podobné výsledky byly pozorovány i v jiných studiích, kdy bylo například sledováno snížení hladiny cukru v krvi o 31 % během tří týdnů. [8,9]

Studie, které zkoumaly na potkanech vliv extraktu z chagy na hladiny cholesterolu, zase ukázaly, že chaga může zvyšovat hladinu antioxidantů a HDL cholesterolu a naopak snižovat hladinu LDL cholesterolu, celkového cholesterolu a triglyceridů. [10,11]

K jasnému pochopení vlivu chagy na hladinu cukru a cholesterolu v krvi u lidí bude potřeba ještě další výzkum.

Užívání

Chaga je dostupná jako doplněk výživy ve formě tinktury, kapslí nebo prášku. Můžete ji užívat také ve formě kávy nebo čaje. Dávka se běžně pohybuje kolem 5 – 10 g. Káva s chagou (případně dalšími medicinálními houbami) obsahuje méně kofeinu, než běžná káva a není tak kyselinotvorná. Čaj z chagy vyrobíte jednoduše tak, že ji zalijete horkou vodou a necháte pár minut vyluhovat.

Divoká chaga z Laponska vs. uměle pěstovaná chaga

Při výběry chagy je třeba dbát na její původ. Velká část produktů na současném trhu nabízí chagu bez jasného původu, obvykle z Číny, případně jde o tzv. laboratorní chagu pěstovanou v umělých podmínkách pěstíren. Přírodní původ a originalita je v tomto případě nejdůležitějším ukazatelem, protože síla chagy není jen v obsahu polysacharidů, nebo v jedné z dalších složek vytažených nešetrnou a agresivní extrakcí. Síla je v jasném a přirozeném původu houby a v její komplexnosti dané matkou přírodou. Divoká chaga nabízí díky svému originálnímu genotypu, přirozenému vývoji, růstu ve volné přírodě a jedinečnému podnebí dané lokality naprosto nadstandardní nativitu a účinek. Jen od chagy z divoké přírody získáme plnou sílu přírodní formy.

Závěrem

Lidé chagu pro její léčebné účinky užívají již po staletí. Jedná se o bohatý zdroj antioxidantů. Většina dostupných studií bohužel zatím byla prováděna pouze na zvířatech a k potvrzení účinků na člověka bude potřeba ještě další výzkum. Extrakt z chagy však může být účinný v boji proti rakovině, zlepšovat imunitu, potlačovat chronické záněty nebo snižovat hladinu cukru a cholesterolu v krvi.

Autor článku: Mgr.Tomáš Pavelek

Reference:

 1. Arata S, Watanabe J, Maeda M, et al. Continuous intake of the Chaga mushroom (Inonotus obliquus) aqueous extract suppresses cancer progression and maintains body temperature in mice. Heliyon. 2016;2(5):e00111. Published 2016 May 12. doi:10.1016/j.heliyon.2016.e00111
 2. Youn MJ, Kim JK, Park SY, Kim Y, Kim SJ, Lee JS, Chai KY, Kim HJ, Cui MX, So HS, Kim KY, Park R. Chaga mushroom (Inonotus obliquus) induces G0/G1 arrest and apoptosis in human hepatoma HepG2 cells. World J Gastroenterol. 2008 Jan 28;14(4):511-7. doi: 10.3748/wjg.14.511. PMID: 18203281; PMCID: PMC2681140.
 3. Kim YR. Immunomodulatory Activity of the Water Extract from Medicinal Mushroom Inonotus obliquus. Mycobiology. 2005;33(3):158-162. doi:10.4489/MYCO.2005.33.3.158
 4. Shibnev VA, Garaev TM, Finogenova MP, Kalnina LB, Nosik DN. [Antiviral activity of aqueous extracts of the birch fungus Inonotus obliquus on the human immunodeficiency virus]. Vopr Virusol. 2015;60(2):35-8. Russian. PMID: 26182655.
 5. Shibnev VA, Mishin DV, Garaev TM, Finogenova NP, Botikov AG, Deryabin PG. Antiviral activity of Inonotus obliquus fungus extract towards infection caused by hepatitis C virus in cell cultures. Bull Exp Biol Med. 2011 Sep;151(5):612-4. doi: 10.1007/s10517-011-1395-8. PMID: 22462058.
 6. Siddhartha Kumar Mishra, Ju-Hee Kang, Dong-Kyu Kim, Seung Hyun Oh, Mi Kyung Kim, Orally administered aqueous extract of Inonotus obliquus ameliorates acute inflammation in dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis in mice, Journal of Ethnopharmacology, Volume 143, Issue 2, 2012, Pages 524-532, ISSN 0378-8741.
 7. Zhong Xiuhong, Zhong Yue, Yang Shuyan, Zheng Zhonghua, Effect of Inonotus Obliquus Polysaccharides on physical fatigue in mice, Journal of Traditional Chinese Medicine, Volume 35, Issue 4, 2015, Pages 468-472, ISSN 0254-6272.
 8. Wang J, Wang C, Li S, Li W, Yuan G, Pan Y, Chen H. Anti-diabetic effects of Inonotus obliquus polysaccharides in streptozotocin-induced type 2 diabetic mice and potential mechanism via PI3K-Akt signal pathway. Biomed Pharmacother. 2017 Nov;95:1669-1677. doi: 10.1016/j.biopha.2017.09.104. Epub 2017 Oct 6. PMID: 28954386.
 9. Sun JE, Ao ZH, Lu ZM, Xu HY, Zhang XM, Dou WF, Xu ZH. Antihyperglycemic and antilipidperoxidative effects of dry matter of culture broth of Inonotus obliquus in submerged culture on normal and alloxan-diabetes mice. J Ethnopharmacol. 2008 Jun 19;118(1):7-13. doi: 10.1016/j.jep.2008.02.030. Epub 2008 Mar 4. PMID: 18434051.
 10. Sun JE, Ao ZH, Lu ZM, Xu HY, Zhang XM, Dou WF, Xu ZH. Antihyperglycemic and antilipidperoxidative effects of dry matter of culture broth of Inonotus obliquus in submerged culture on normal and alloxan-diabetes mice. J Ethnopharmacol. 2008 Jun 19;118(1):7-13. doi: 10.1016/j.jep.2008.02.030. Epub 2008 Mar 4. PMID: 18434051.
 11. Wang J, Wang C, Li S, Li W, Yuan G, Pan Y, Chen H. Anti-diabetic effects of Inonotus obliquus polysaccharides in streptozotocin-induced type 2 diabetic mice and potential mechanism via PI3K-Akt signal pathway. Biomed Pharmacother. 2017 Nov;95:1669-1677. doi: 10.1016/j.biopha.2017.09.104. Epub 2017 Oct 6. PMID: 28954386.