Filozofie

 /

Kodex aliance
  1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
  2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
  3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
  4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
  5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
  6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
  7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Adaptogenní houby a rostliny – neobjevená síla přírody, díl. 3. – Cordyceps

Cordyceps patří mezi největší poklady tradiční čínské medicíny, odkud se rozšířil do celého světa. Užíván je především pro své protizánětlivé a také stimulační účinky – jde o tajemství mnoha vytrvalostních sportovců – podstatným způsobem totiž posiluje výdrž.

Jde o parazitickou houbu roustoucí na larvách hmyzu. Když tyto houby napadnou hostitele, nahradí jeho tkáň a z těla hostitele postupně rostou dlouhé štíhlé stonky. Než cordyceps plně dozraje, zkonzumuje více než 90 % infikovaného hmyzu a stonky dosahují délky až 15 cm. Zbytky hmyzu a hub byly ručně sbírány a sušeny, aby se v rámci tradiční čínské medicíny využívaly k léčbě únavy, nemocí, onemocnění ledvin nebo sexuálních dysfunkcí. První lidé, kteří objevili pozitivní účinky cordycepsu, pozorovali, jak se zvířata konzumující tyto houby stávají silnějšími.  Postupně tak zemědělci a pastevci začali cordyceps používat k výrobě čajů a tonik, které používali pro zvýšení produkce mléka a zlepšení reprodukčních funkcí u hospodářských zvířat.

Moderní výzkum postupně dochází k dalším zajímavým zjištěním a naznačuje, že by cordyceps mohl být prospěšný také pro podporu sportovní výkonnosti, zdraví srdce nebo potlačování zánětu. Většina studií byla zatím realizována na zvířatech a pro podrobnější prozkoumání účinků na lidský organismus bude potřeba ještě další výzkum, nicméně výsledky jsou přinejmenším slibné. Není třeba se také bát, že bychom museli sbírat cordyceps z uhynulého hmyzu – je totiž dostupný ve formě doplňků výživy, které využívají člověkem pěstovaný cordyceps rostoucí ze speciálního média.

Existuje více než 400 druhů cordycepsu, ale pro zdravotní účinky se nejčastěji využívají Cordyceps sinensis (housenice čínská) a Cordyceps militaris (housenice červená).

Zdravotní účinky

Podpora sportovní výkonnosti

Cordyceps může zvyšovat produkci ATP (adenosintrifosfát), což je molekula, která je nezbytná pro dodávání energie do svalů. Předpokládá se, že by cordyceps mohl také zlepšit způsob, jakým tělo využívá kyslík, především během fyzické aktivity.

V jedné studii vědci zkoumali účinky cordycepsu u 30 starších jedinců pomocí testu výkonnosti na stacionárním kole. Účastníci dostávali denně po dobu 6 týdnů buď 3 gramy syntetického cordycepsu CS-4 nebo placebo. Na konci studie bylo u skupiny užívající cordyceps pozorováno zlepšení VO2 max o 7 %. [1]

V podobné studii dostávalo 20 zdravých starších jedinců po dobu 12 týdnů denně 1 gram CS-4 nebo placeno. V této studii sice nebyla pozorována žádná změna VO2 max, ale u skupiny, které byl podáván CS-4 došlo ke zlepšení výkonnosti. [2]

V další studii, které se účastnili mladší dospělí jedinci, bylo ve srovnání s placebem pozorováno zlepšení VO2 max o 11 %. Zatím však nebyly prokázány výraznější účinky u trénovaných sportovců, pro tuto kategorii bude tedy nezbytný další výzkum. [3]

Zpomalení stárnutí

Starší lidé tradičně užívali cordyceps ke snížení únavy, zvýšení síly a podpoře sexuální energie. Vědci se domnívají, že cordyceps má potenciál zpomalovat stárnutí díky vysokému obsahu antioxidantů.

Studie na zvířatech ukázaly, že u starších myší může cordyceps zlepšovat paměť a sexuální funkce. Jedna studie prokázala, že myši, kterým byl podáván cordyceps, žily o několik měsíců déle než ty, kterým bylo podáváno placebo. Další studie, která podporuje možný vliv cordycepsu na dlouhověkost ukázala, že cordyceps prodloužil délku života ovocných mušek. [4,5,6]. Konkrétní účinky na lidech však prozatím nebyly prokázány.

Protinádorové účinky

Potenciál cordycepsu zpomalit růst nádoru vyvolal v posledních letech značnou pozornost. Vědci se domnívají, že cordyceps může proti nádorům působit různými způsoby. Laboratorní studie prokázaly, že cordyceps inhibuje růst mnoha typů lidských rakovinných buněk včetně rakoviny plic, tlustého střeva, kůže a jater. Studie na myších také ukázaly, že cordyceps působí proti lymfomu, melanomu a rakovině plic. [7,8]

Cordyceps může také zvrátit vedlejší účinky spojené s některými typy léčby rakoviny. Jedním z těchto vedlejších účinků je leukopenie, což je stav, při kterém klesá počet bílých krvinek, snižuje se obranyschopnost organismu a zvyšuje se riziko infekce. Studie na myších ukázala, že by cordyceps mohl pomoci zvrátit leukopenii vyvolanou ozařováním a chemoterapií. [9]

Přestože výsledky vypadají slibně, je potřeba mít na vědomí, že se jedná o studie ve zkumavkách a na zvířatech, nikoli na lidských pacientech.

Pomáhá při diabetu

Cordyceps obsahuje speciální druh sacharidu d-mannitol, který může být účinný při léčbě diabetu 2. typu. Cordyceps pomáhá udržovat hladinu cukru v krvi a sekreci inzulínu v normálním rozmezí, brání tak rozvoji inzulínové rezistence. Tyto účinky byly potvrzeny při studiích na diabetických myších. [10]

Některé důkazy nasvědčují tomu, že by cordyceps mohl také chránit před onemocněním ledvin, které se často vyskytuje společně s diabetem. Přehled 22 studií zahrnujících celkem 1746 pacientů s chronickým onemocněním ledvin ukázal, že u pacientů, kterým byl podáván cordyceps došlo ke zlepšení funkce ledvin. [11]

Zdraví srdce

Cordyceps může mít zajímavé účinky také pro zdraví srdce. V Číně je dokonce schválen pro užívání při léčbě arytmie. Studie na potkanech navíc zjistila, že cordyceps významně snižuje poškození srdce u potkanů s chronickým onemocněním ledvin. Předpokládá se, že poškození srdce způsobená chronickým onemocněním ledvin zvyšují riziko srdečního selhání. Za tyto účinky je pravděpodobně odpovědný adenosin, který je přirozenou složkou cordycepsu a má příznivé účinky na zdraví srdce. [12]

Cordyceps má také příznivý účinek na hladinu LDL cholesterolu a celkovou hladinu triglyceridů. Tyto účinky však zatím byly prokázány pouze při studiích na zvířatech. [13]

Protizánětlivé účinky

Výzkum ukázal, že pokud jsou lidské buňky vystaveny cordycepsu, dochází ke snížení produkce proteinů, které v organismu způsobují zánětlivou reakci. Právě díky těmto účinkům se vědci domnívají, že by cordyceps mohl být účinný jako protizánětlivý lék. [14]

Studie na myších zjistila, že cordyceps snižuje zánět dýchacích cest, což z něj činí potenciální prostředek k léčbě astmatu. Ve srovnání s běžnými léky však nebyl cordyceps tak účinný. [15] Další studie na myších naznačila, že by cordyceps mohl mít i lokální použití. Při lokální použití u myší bylo pozorováno snížení zánětu kůže. [16]

Užívání

Volně rostoucí cordyceps sinensis je velmi vzácný a jeho cena se šplhá až k 20.000 USD za kg. Z tohoto důvodu většina doplňků obsahuje synteticky pěstovanou verzi cordyceps CS-4.  Aktuálně neexistuje shoda ohledně přesného dávkování cordycepsu, ale většina lidských studií pracovala s dávkou 1 až 3 gramy denně. Tato dávka nebyla spojena s žádnými vedlejšími účinky a zároveň byly pozorovány pozitivní účinky. Přestože se zatím žádné studie hlouběji nevěnovaly bezpečnosti cordycepsu u lidí, dlouhá historie užívání v rámci tradiční čínské medicíny naznačuje, že se jedná o bezpečnou látku.

Závěrem

Cordyceps je známou houbou, která se v rámci tradiční čínské medicíny používá při léčbě mnoha zdravotních omezení. Přestože současný výzkum naznačuje, že by cordyceps mohl mít řadu zajímavých účinků, bude potřeba ještě další výzkum na lidech, které by tyto účinky prokázaly. Studie na lidech zatím ukázaly, že cordyceps může pomoci zlepšit sportovní výkonnost a spotřebu kyslíku během cvičení. Laboratorní studie a studie na zvířatech pak ukazují, že cordyceps může mít potenciál v léčbě rakoviny a cukrovky, zlepšovat zdraví srdce nebo zpomalovat stárnutí.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

1. Yi, X., Xi-zhen, H. & Jia-shi, Z. Randomized double-blind placebo-controlled clinical trial and assessment of fermentation product of Cordyceps sinensis (Cs-4) in enhancing aerobic capacity and respiratory function of the healthy elderly volunteers. Chin. J. Integr. Med. 10, 187–192 (2004). https://doi.org/10.1007/BF02836405

2. Chen S, Li Z, Krochmal R, Abrazado M, Kim W, Cooper CB. Effect of Cs-4 (Cordyceps sinensis) on exercise performance in healthy older subjects: a double-blind, placebo-controlled trial. J Altern Complement Med. 2010;16(5):585-590. doi:10.1089/acm.2009.0226

3. Hirsch KR, Smith-Ryan AE, Roelofs EJ, Trexler ET, Mock MG. Cordyceps militaris Improves Tolerance to High-Intensity Exercise After Acute and Chronic Supplementation. J Diet Suppl. 2017;14(1):42-53. doi:10.1080/19390211.2016.1203386

4. Ji DB, Ye J, Li CL, Wang YH, Zhao J, Cai SQ. Antiaging effect of Cordyceps sinensis extract. Phytother Res. 2009 Jan;23(1):116-22. doi: 10.1002/ptr.2576. PMID: 18803231.

5. Tan, N.‐Z., Barger, J.L., Zhang, Y., Ferguson, S.B., Wu, Z.‐M., Prolla, T.A., Bartlett, M. and Zhu, J.‐S. (2011), The lifespan‐extending effect of Cordyceps sinensis Cs‐4 in normal mice and its molecular mechanisms. The FASEB Journal, 25: 599.1-599.1. https://doi.org/10.1096/fasebj.25.1_supplement.599.1

6. Zou Y, Liu Y, Ruan M, et al. Cordyceps sinensis oral liquid prolongs the lifespan of the fruit fly, Drosophila melanogaster, by inhibiting oxidative stress. Int J Mol Med. 2015;36(4):939-946. doi:10.3892/ijmm.2015.2296

7. Bizarro A, Ferreira IC, Soković M, van Griensven LJ, Sousa D, Vasconcelos MH, Lima RT. Cordyceps militaris (L.) Link Fruiting Body Reduces the Growth of a Non-Small Cell Lung Cancer Cell Line by Increasing Cellular Levels of p53 and p21. Molecules. 2015 Jul 31;20(8):13927-40. doi: 10.3390/molecules200813927. PMID: 26263965; PMCID: PMC6332316.

8. Honda T, Uehara T, Matsumoto G, Arai S, Sugano M. Neutrophil left shift and white blood cell count as markers of bacterial infection. Clin Chim Acta. 2016 Jun 1;457:46-53. doi: 10.1016/j.cca.2016.03.017. Epub 2016 Mar 28. PMID: 27034055.

9. Liu WC, Chuang WL, Tsai ML, Hong JH, McBride WH, Chiang CS. Cordyceps sinensis health supplement enhances recovery from taxol-induced leukopenia. Exp Biol Med (Maywood). 2008;233(4):447-455. doi:10.3181/0708-RM-230

10. Yu SH, Chen SY, Li WS, et al. Hypoglycemic Activity through a Novel Combination of Fruiting Body and Mycelia of Cordyceps militaris in High-Fat Diet-Induced Type 2 Diabetes Mellitus Mice [published correction appears in J Diabetes Res. 2017;2017:7947401]. J Diabetes Res. 2015;2015:723190. doi:10.1155/2015/723190

11. Zhang HW, Lin ZX, Tung YS, Kwan TH, Mok CK, Leung C, Chan LS. Cordyceps sinensis (a traditional Chinese medicine) for treating chronic kidney disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 18;(12):CD008353. doi: 10.1002/14651858.CD008353.pub2. PMID: 25519252.

12. Yan XF, Zhang ZM, Yao HY, Guan Y, Zhu JP, Zhang LH, Jia YL, Wang RW. Cardiovascular protection and antioxidant activity of the extracts from the mycelia of Cordyceps sinensis act partially via adenosine receptors. Phytother Res. 2013 Nov;27(11):1597-604. doi: 10.1002/ptr.4899. Epub 2012 Nov 28. PMID: 23192916.

13. Gao J, Lian ZQ, Zhu P, Zhu HB. Lipid-lowering effect of cordycepin (3′-deoxyadenosine) from Cordyceps militaris on hyperlipidemic hamsters and rats. Yao Xue Xue Bao. 2011 Jun;46(6):669-76. PMID: 21882527.

14. Park SY, Jung SJ, Ha KC, et al. Anti-inflammatory effects of Cordyceps mycelium (Paecilomyces hepiali, CBG-CS-2) in Raw264.7 murine macrophages. Orient Pharm Exp Med. 2015;15(1):7-12. doi:10.1007/s13596-014-0173-3

15. Hsu CH, Sun HL, Sheu JN, Ku MS, Hu CM, Chan Y, Lue KH. Effects of the immunomodulatory agent Cordyceps militaris on airway inflammation in a mouse asthma model. Pediatr Neonatol. 2008 Oct;49(5):171-8. doi: 10.1016/S1875-9572(09)60004-8. PMID: 19133568.

16. Won SY, Park EH. Anti-inflammatory and related pharmacological activities of cultured mycelia and fruiting bodies of Cordyceps militaris. J Ethnopharmacol. 2005 Jan 15;96(3):555-61. doi: 10.1016/j.jep.2004.10.009. Epub 2004 Dec 10. PMID: 15619578.