Filozofie

 /

Kodex aliance
 1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
 2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
 3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
 4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
 5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
 6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
 7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Adaptogenní houby a rostliny – neobjevená síla přírody, díl. 7. – Ashwagandha

Ashwagandha (Withania somnifera, Vitánie snodárná) je adaptogenní bylina, která se již více než 2500 let používá v rámci tradiční ájurvédské medicíny. Jedná se o jeden z nejpopoulárnějších adaptogenů a je ceněna pro své vlastnosti, mezi které patří optimalizace činnosti štítné žlázy, neuroprotektivní aktivita, působení proti úzkosti a depresím nebo protizánětlivé účinky.

V Indii bývá označována jako „síla hřebce“, protože se používá k posílení imunitního systému po nemoci. Ve světě je známá také jako „indický ženšen“ díky tomu, že může zvyšovat vytrvalost a používá se jako prostředek ke zmírnění stresu. Ashwagandha pomáhá udržet organismus v rovnováze i v obdobích zvýšeného emocionálního nebo fyzického stresu, snižuje hladiny kortizolu a vyrovnává sekreci hormonů štítné žlázy.

Ashwagandha je malý keř se žlutými květy, který pochází z Indie a severní Afriky. Kořeny a listy ashwagandhy obsahují mnoho účinných fotochemikálií. Nejdůležitější je přítomnost tzv. withanolidů, což jsou steroidní laktony, které jsou zodpovědné za pozitivní účinky ashwagandhy. Mezi tyto withanolidy patří withaferin A, withanolid D a withanon. Dále pak ashwagandha obsahuje tropanové alkaloidy, glykosidy, aminokyseliny a vysoké množství minerálních látek včetně dobře využitelného železa.

Zdravotní účinky ashwagandhy zkoumalo více než 200 studií, na některé z nich se podíváme níže.

Benefity ashwagandy

Hladina cukru v krvi

V několika studiích bylo prokázáno, že by ashwagandha mohla snižovat hladinu cukru v krvi.

Jedna ze studií v laboratorních podmínkách zjistila, že ashwagandha zvyšuje sekreci inzulínu a zlepšuje inzulínovou senzitivitu ve svalových buňkách. [1] Několik dalších studií naznačuje, že užívání ashwagandhy může snižovat hladinu cukru v krvi u zdravích jedinců i u pacientů s diabetem. [2,3,4]

Při čtyřtýdenní studii u pacientů se schizofrenií, kterým byla podávána ashwagandha, došlo ke snížení hladin cukru v krvi nalačno o 13,5 mg / dl ve srovnání s 4,5 mg / dl u těch, kteří dostávali placebo. [3]

Snížení hladiny krevního cukru nalačno bylo pozorováno i v další studii, během které byla ashwagandha po dobu 30 dní podávána pacientům s diabetem II typu. Studie však nezahrnovala žádnou kontrolní skupinu, výsledky jsou tak méně průkazné. [4]

Protirakovinné vlastnosti

Studie na zvířatech a v laboratorních podmínkách zjistily, že withaferin obsažený v ashwagandě pomáhá vyvolat apoptózu, což je programovaný rozpad rakovinných buněk, a zároveň může bránit množení nových. [5]

Withaferin pravděpodobně podporuje tvorbu reaktivních forem kyslíku (ROS), které uvnitř rakovinných buněk narušují jejich funkci. To zároveň může způsobovat jejich nižší odolnost vůči apoptóze. [6]

Studie na zvířatech naznačují, že ashwagandha může pomáhat léčit různé typy rakoviny, včetně rakoviny prsu, plic, tlustého střeva, mozku nebo vaječníků. Při studii na myších, kterým byl podáván samotný withaferin, případně v kombinaci s dalšími protinádorovými léky, bylo dosaženo 70 až 80% snížení růstu nádoru. Léčba také zabránila šíření rakoviny do dalších orgánů. [7]

Zatím však nejsou dostupné studie, které by prokazovaly stejné výsledky u lidí.

Snížení hladiny kortizolu

Kortizol je stresový hormon, který uvolňují nadledviny v reakci na akutní nebo chronický stres a v případě velmi nízké hladiny cukru v krvi. V  situacích, kdy jsou hladiny kortizolu dlouhodobě chronicky zvýšené, může docházet k nárůstu hladin cukru v krvi a zvýšenému ukládání tuků především v oblasti břicha.

V rámci jedné studie byla ashwagandha podávána dospělým jedincům trpícím chronickým stresem. Ve srovnání s placebem došlo u těch, kteří užívali ashwagandhu, k výrazně vyššímu snížení hladin kortizolu. U pacientů užívajících nejvyšší dávku bylo pozorováno v průměru 30% snížení. [8]

Stres, úzkost a deprese

Ashwagandha je známá pro svou schopnost snižovat stres a úzkost. Při pozorování na potkanech vědci zjistili, že ashwagandha může blokovat stresovou odezvu v mozku pomocí regulace chemické signalizace v nervovém systému. [9]

Několik kontrolovaných studií na lidech ukázalo, že užívání ashwagandhy může redukovat příznaky u lidí se stresovými a úzkostnými poruchami. Během 6týdenní studie bylo zaznamenáno snížení úzkosti u 88 % účastníků, kterým byla podávána ashwagandha. [10]

V rámci 60denní studie bylo u osob trpících chronickým stresem při užívání ashwagandhy pozorováno snížení nespavosti a pocitů úzkosti průměrně o 69 %. Užívání ashwagandhy během této studie vedlo také k 79% snížení projevů těžké deprese. Deprese však byla oficiálně diagnostikována pouze u jednoho z účastníků, proto je relevance tohoto výsledku nejasná. [8]

Testosteron a plodnost u mužů

Ashwagandha může mít příznivé účinky na hladinu testosteronu a reprodukční zdraví. V jedné studii bylo u 75 neplodných mužů po užívání ashwagandhy pozorováno zvýšení počtu i pohyblivosti spermií. Zároveň došlo k významnému zvýšení hladiny testosteronu a antioxidantů v krvi. [11]

Podobné výsledky potvrdila i další studie. Po užívání ashwagandhy byla pozorována vyšší hladina antioxidantů a lepší kvalita spermií. [12]

Síla a svalová hmota

Výzkum ukázal, že ashwagandha může pomoci zvýšit sílu a zlepšit tělesnou kompozici.

Ve studii, která měla určit bezpečné a účinné dávkování ashwagandhy, bylo u mužů, kteří denně užívali 750 až 1250 mg ashwagandhy, po 30 dnech pozorováno zvýšení svalové síly. [2]

V jiné studii byly u účastníků, kteří užívali ashwagandhu, zaznamenány větší přírůstky svalové síly i objemu. Zároveň ve srovnání s placebem došlo k větší redukci procenta tělesného tuku. [13]

Protizánětlivé účinky

Několik studií na zvířatech ukázalo, že ashwagandha pomáhá snižovat zánět.

Studie na lidech zjistily, že zvyšuje aktivitu imunitních buněk, které bojují proti infekci a pomáhají udržet organismus v bezpečí. Bylo také prokázáno, že snižuje markery zánětu, jako je C-reaktivní protein (CRP). Tento marker mimo jiné souvisí se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění. V rámci kontrolované studie, při které účastníci užívali 250 mg standardizovaného extraktu z ashwagandhy, byl zaznamenán průměrný pokles CRP o 36 %. [14]

Hladina cholesterolu a triglyceridů

Kromě protizánětlivých účinků může ashwagandha podpořit zdraví srdce také snížením hladiny cholesterolu a triglyceridů. Studie na zvířatech zjistily, že konzumace ashwagandhy může významně přispět ke snížení hladin těchto krevních tuků. Jedna studie na potkanech prokázala snížení hladiny celkového cholesterolu o 53 % a triglycerid o 45 %. [15]

Při kontrolovaných studiích na lidech nebyly pozorovány tak dramatické výsledky, nicméně i tak došlo ke zlepšení těchto markerů. Při užívání ashwagandhy byl u lidských účastníků studie pozorován pokles LDL cholesterolu o 17 % a triglyceridů o 11 %. [14]

Paměť a kognitivní funkce

Laboratorní studie a výzkumy na zvířatech naznačují, že ashwagandha může zmírnit problémy s pamětí nebo mozkovými funkcemi způsobenými úrazem nebo nemocí. Výzkum ukázal, že ashwagandha podporuje antioxidační aktivitu, která chrání nervové buňky před poškozením volnými radikály. U potkanů s epilepsií bylo při léčbě ashwagandhou pozorováno snížení poškození prostorové paměti. Tohoto účinku bylo pravděpodobně dosaženo díky snížení oxidačního stresu. [16]

Přestože se ashwagandha pro posílení pamětí tradičně používá v rámci ajurvédské medicíny, zatím bylo v této oblasti provedeno jen malé množství studií na lidech.

V jedné studii bylo u účastníku, kteří denně užívali 500 mg standardizovaného extraktu z ashwagandhy pozorováno zlepšení reakční doby a celkové psychické výkonnosti. [17] K podobným závěrům došla i jiná 8týdenní studie. Účastníci, kteří užívali denně 300 mg extraktu z kořene aswagandhy, vykazovali zlepšení paměti, pozornosti a mentální výkonnosti. [18]

Užívání

Pro většinu lidí je ashwagandha bezpečným doplňkem bez nežádoucích vedlejších účinků. Obezřetní by měli být lidé s autoimunitními chorobami, těhotné a kojící ženy nebo ti, kteří užívají léky na onemocnění štítné žlázy. Ashwagandha může také snižovat hladinu cukru v krvi a krevní tlak, možná tak při jejím užívání bude potřeba upravit dávky některých léků.

Doporučené dávkování ashwagandhy závisí na typu doplňku, který zvolíte. V případě sušeného prášku z kořene ashwagandhy se denní dávka pohybuje kolem 3 g. Extrakty jsou účinnější než sušený prášek a v případě standardizovaného extraktu se tak většinou užívá dávka 400 až 500 mg jednou nebo dvakrát denně.

Závěrem

Ashwagandha je důležitou bylinou v ajurvédské medicíně, má mnohostranné využití a prospívá mnoha tělesným systémům včetně imunitního, nervového, endokrinního a reprodukčního. Jedná se o jeden z nejčastěji používaných adaptogenů. Mezi hlavní výhody užívání ashwagandhy patří zlepšení funkce štítné žlázy, zvýšení celkové energetické hladiny, zmírnění únavy nadledvin, snížení hladiny kortizolu nebo potlačení projevů stresu, deprese a úzkosti. Zařazení ashwagandhy do suplementačního plánu tak může být snadným a efektivním způsobem, jak zlepšit celkové zdraví a kvalitu života.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

 1. Gorelick J, Rosenberg R, Smotrich A, Hanuš L, Bernstein N. Hypoglycemic activity of withanolides and elicitated Withania somnifera. Phytochemistry. 2015 Aug;116:283-289.
 2. Raut AA, Rege NN, Tadvi FM, Solanki PV, Kene KR, Shirolkar SG, Pandey SN, Vaidya RA, Vaidya AB. Exploratory study to evaluate tolerability, safety, and activity of Ashwagandha (Withania somnifera) in healthy volunteers. J Ayurveda Integr Med. 2012 Jul;3(3):111-4.
 3. Agnihotri AP, Sontakke SD, Thawani VR, Saoji A, Goswami VS. Effects of Withania somnifera in patients of schizophrenia: a randomized, double blind, placebo controlled pilot trial study. Indian J Pharmacol. 2013;45(4):417-418.
 4. Andallu B, Radhika B. Hypoglycemic, diuretic and hypocholesterolemic effect of winter cherry (Withania somnifera, Dunal) root. Indian J Exp Biol. 2000 Jun;38(6):607-9.
 5. Vyas AR, Singh SV. Molecular targets and mechanisms of cancer prevention and treatment by withaferin a, a naturally occurring steroidal lactone. AAPS J. 2014 Jan;16(1):1-10.
 6. Nishikawa Y, Okuzaki D, Fukushima K, Mukai S, Ohno S, Ozaki Y, Yabuta N, Nojima H. Withaferin A Induces Cell Death Selectively in Androgen-Independent Prostate Cancer Cells but Not in Normal Fibroblast Cells. PLoS One. 2015 Jul 31;10(7):e0134137.
 7. Kakar SS, Ratajczak MZ, Powell KS, Moghadamfalahi M, Miller DM, Batra SK, Singh SK. Withaferin a alone and in combination with cisplatin suppresses growth and metastasis of ovarian cancer by targeting putative cancer stem cells. PLoS One. 2014 Sep 29;9(9):e107596.
 8. Chandrasekhar K, Kapoor J, Anishetty S. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. Indian J Psychol Med. 2012;34(3):255-262.
 9. Candelario M, Cuellar E, Reyes-Ruiz JM, Darabedian N, Feimeng Z, Miledi R, Russo-Neustadt A, Limon A. Direct evidence for GABAergic activity of Withania somnifera on mammalian ionotropic GABAA and GABAρ receptors. J Ethnopharmacol. 2015 Aug 2;171:264-72.
 10. Andrade C, Aswath A, Chaturvedi SK, Srinivasa M, Raguram R. A double-blind, placebo-controlled evaluation of the anxiolytic efficacy ff an ethanolic extract of withania somnifera. Indian J Psychiatry. 2000 Jul;42(3):295-301.
 11. Ahmad MK, Mahdi AA, Shukla KK, Islam N, Rajender S, Madhukar D, Shankhwar SN, Ahmad S. Withania somnifera improves semen quality by regulating reproductive hormone levels and oxidative stress in seminal plasma of infertile males. Fertil Steril. 2010 Aug;94(3):989-96.
 12. Mahdi AA, Shukla KK, Ahmad MK, Rajender S, Shankhwar SN, Singh V, Dalela D. Withania somnifera Improves Semen Quality in Stress-Related Male Fertility. Evid Based Complement Alternat Med. 2009 Sep 29;2011:576962.
 13. Wankhede S, Langade D, Joshi K, Sinha SR, Bhattacharyya S. Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2015 Nov 25;12:43.
 14. Auddy, Biswajit & Hazra, Jayram & Mitra, Achintya & Abedon, Bruce & Ghosal, Shibnath. (2008). A Standardized Withania Somnifera Extract Significantly Reduces Stress-Related Parameters in Chronically Stressed Humans: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study. Journal of American Nutraceutical Association. 11. 50-56.
 15. Visavadiya NP, Narasimhacharya AV. Hypocholesteremic and antioxidant effects of Withania somnifera (Dunal) in hypercholesteremic rats. Phytomedicine. 2007 Feb;14(2-3):136-42.
 16. Soman S, Korah PK, Jayanarayanan S, Mathew J, Paulose CS. Oxidative stress induced NMDA receptor alteration leads to spatial memory deficits in temporal lobe epilepsy: ameliorative effects of Withania somnifera and Withanolide A. Neurochem Res. 2012 Sep;37(9):1915-27.
 17. Pingali U, Pilli R, Fatima N. Effect of standardized aqueous extract of Withania somnifera on tests of cognitive and psychomotor performance in healthy human participants. Pharmacognosy Res. 2014 Jan;6(1):12-8.
 18. Choudhary D, Bhattacharyya S, Bose S. Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) Root Extract in Improving Memory and Cognitive Functions. J Diet Suppl. 2017 Nov 2;14(6):599-612.