Filozofie

 /

Kodex aliance
  1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
  2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
  3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
  4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
  5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
  6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
  7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Adaptogenní houby a rostliny – neobjevená síla přírody, díl. 10. – Čínský ženšen

Ženšen se v tradiční čínské medicíně používá po celá staletí. Jedná se o menší, pomalu rostoucí rostlinu se silnými kořeny, která se podle doby pěstování rozděluje do tří forem. Čerstvý ženšen se získává z rostlin mladších než 4 roku, mezi 4 až 6 lety se jedná o bílý ženšen a po 6 a více letech se sklízí tzv. červený ženšen. Čínský ženšen (známý také jako ženšen pravý nebo asijský; Panax ginseng) se vyznačuje povzbuzujícími účinky (na rozdíl od např. amerického ženšenu, který má spíše relaxační účinky).

Nejdůležitějšími účinnými látkami v ženšenu jsou ginsenosidy a gintonin. Tyto se navzájem doplňují a mohou poskytovat celou řadu zajímavých benefitů pro tělo i psychiku.

Benefity čínského ženšenu

Antioxidační a protizánětlivé účinky

Laboratorní studie ukázaly, že výtažky z ženšenu a především ginsenosidy mohou potlačovat zánět v organismu a zvyšovat antioxidační kapacitu buněk. Jedna ze studií například zjistila, že extrakt z ženšenu snižuje zánět a zlepšuje antioxidační kapacitu kožních buněk u osob trpících ekzémem. [1]

Jiná studie zkoumala účinky ženšenu u 18 mladých sportovců. Těm byly po dobu 7 dnů třikrát denně podávány 2 gramy extraktu z ženšenu. Účastníci absolvovali zátěžový test, po kterém u nich byly změřeny hladiny zánětlivých markerů. U jedinců, kterým byl podáván extrakt z ženšenu, byly tyto hladiny výrazně nižší než u kontrolní skupiny. Zmíněné účinky přetrvávaly i 72 hodin po testování. [2]

Větší studie sledovala celkem 71 postmenopauzálních žen, které denně užívaly 3 gramy ženšenu po dobu 12 týdnů. Následně byla u těchto žen měřena antioxidační aktivita a markery oxidačního stresu. I v této studii vědci dospěli k závěru, že užívání ženšenu může pomoci zvýšit aktivitu antioxidačních enzymů a snížit tak oxidační stres. [3]

Funkce mozku

Ženšen může podporovat mozkové funkce, paměť, chování nebo náladu. Některé laboratorní studie a studie na zvířatech ukazují, že složky obsažené v ženšenu mohou chránit mozek před poškozením volnými radikály.

Slibné výsledky mají také studie na lidech. Studie, při které 30 zdravých jedinců konzumovalo 200 mg ženšenu denně po dobu čtyř týdnů, prokázala zlepšení duševního zdraví, sociálního chování a nálady. Po 8 týdnech však tyto výsledky již přestaly být významné. To naznačuje, že při dlouhodobém užívání se mohou účinky ženšenu snižovat. [4]

Další studie zkoumala, jak může jednorázová dávka 200 nebo 400 mg ženšenu ovlivnit duševní výkon, únavu a hladinu cukru v krvi při 10minutovém kognitivním testu. Nejlepších výsledků z hlediska duševní výkonnosti a únavy bylo dosaženo při dávce 200 mg. Je možné, že konzumace ženšenu pomáhá buňkám s příjmem cukru, což by mohlo mít vliv na zvýšení výkonnosti a snížení únavy. Proč byla nižší dávka účinnější než vyšší, však zatím není jasné. [5]

V jiné studii vedlo užívání 400 mg ženšenu denně po dobu 8 dnů ke zlepšení matematických dovedností. [6] Existují také studie, které poukazují na pozitivní účinky užívání ženšenu na fungování mozku u pacientů s Alzheimerovou chorobou. [7]

Erektilní dysfunkce

Výzkum ukázal, že ženšen může být účinnou alternativou v léčbě erektilní dysfunkce u mužů. Kromě toho, že ženšen poskytuje ochranu před oxidativním stresem a pomáhá obnovovat normální funkci cév a tkání v penisu, některé studie navíc ukázaly, že může podporovat produkci oxidu dusnatého, který zlepšuje krevní oběh a funkci svalů. [8]

Užívání ženšenu může mít dokonce výraznější účinky než běžně užívané léky. Jedna studie zjistila, že u mužů, kterým byl podáván ženšen, došlo ke zlepšení symptomů erektilní dysfunkce o 60 %, zatímco u skupiny, které byly podávány běžně užívané léky, bylo pozorováno zlepšení jen o 30 %. [9]

Slibné výsledky potvrdila i další studie, při které bylo po osmitýdenním užívání 1 g ženšenu denně zaznamenáno zlepšení erektilní dysfunkce a celkové spokojenosti. [10] Pro potvrzení těchto slibných závěrů však bude potřeba ještě další výzkum.

Imunitní systém

Studie zkoumající účinky ženšenu na imunitní systém se zaměřily na pacienty s rakovinou, kteří podstoupili operaci nebo chemoterapii.

Jedna ze studií sledovala 39 pacientů, kteří se zotavovali z chirurgické léčby rakoviny žaludku. Tito pacienti po dobu dvou let dostávali 5 400 mg ženšenu denně. U sledovaných pacientů došlo k významnému zlepšení imunitních funkcí a nižšímu výskytu zdravotních komplikací. [11]

Další studie sledovala účinky ženšenu na markery imunitního systému u pacientů s pokročilým karcinomem žaludku, kteří podstupovali pooperační chemoterapii. Po třech měsících měli ti, kteří užívali ženšen, lepší hodnoty markerů než kontrolní skupina. [12] Užívání ženšenu navíc může až o 38 % zvyšovat míru přežití po operaci a o 35 % snížit riziko opakovaného výskytu onemocnění v pěti letech po operaci. [13]

Existují i důkazy, že by extrakt z ženšenu mohl zvyšovat účinnost očkování proti onemocněním jako je chřipka. [14]

Pro prokázání účinnosti ženšenu na imunitní systém u zdravých jedinců bude však zapotřebí ještě další výzkum.

Protirakovinné účinky

Ženšen může mít díky antioxidačním a protizánětlivým účinkům ginsenosidů potenciál v prevenci některých typů rakoviny. Ginsenosidy navíc mohou ovlivňovat buněčný cyklus a zabraňovat abnormální produkci a růstu buněk. [15]

Přehled několika studií dospěl k závěru, že lidé, kteří užívají ženšen, mají o 16 % nižší riziko vzniku rakoviny. [16] Observační studie navíc naznačuje, že u jedinců, kteří konzumují ženšen, může být nižší pravděpodobnost výskytu některých typů rakoviny, jako rakovina rtů, úst, jícnu, žaludku, tlustého střeva nebo plic. [17]

Ženšen může být také prospěšný u pacientů podstupujících chemoterapii, protože snižuje výskyt vedlejších účinků a podporuje účinnost některých léků. [15]

Potlačení únavy a zvýšení energie

Různé studie na zvířatech spojily některé složky ženšenu, jako jsou polysacharidy a oligopeptidy, s nižším oxidačním stresem a vyšší produkcí energie v buňkách, což by mohlo pomoci v boji proti únavě. [18]

Jedna čtyřtýdenní studie zkoumala účinky podávání 1 nebo 2 gramů ženšenu nebo placeba u 90 osob s chronickou únavou. U pacientů, kteří dostávali ženšen, došlo k většímu snížení fyzické a duševní únavy a poklesu oxidačního stresu, než u pacientů užívajících placebo. [19]

Velký přehled více než 155 studií dále naznačil, že by užívání ženšenu mohlo pomáhat nejen se snížením únavy, ale mohlo by také podporovat zvýšení fyzické aktivity. [20]

Hladina cukru v krvi

Ženšen může být prospěšný při kontrole hladiny glukózy v krvi u pacientů s diabetem i zdravých jedinců. Bylo prokázáno, že čínský ženšen zlepšuje funkci pankreatických buněk, zvyšuje produkci inzulínu a podporuje vstřebávání cukru ve tkáních. [21]

Studie navíc ukazují, že výtažky z ženšenu pomáhají poskytovat antioxidační ochranu, která omezuje aktivitu volných radikálů v buňkách pacientů s cukrovkou. Jedna studie hodnotila účinky podávání 6 g ženšenu spolu s obvyklými antidiabetickými léky nebo dietou u 19 lidí s diabetem 2. typu. Pacienti, kterým byl podáván ženšen, si během 12týdenní studie dokázali udržet dobrou kontrolu hladiny cukru v krvi. Byl pozorován také 11% pokles hladiny cukru v krvi, 38% pokles hladiny inzulínu nalačno a 33% zvýšení citlivosti na inzulín. [22]

Zdá se, že fermentovaný ženšen může být při kontrole hladiny cukru v krvi ještě účinnější. Fermentovaný ženšen se vyrábí pomocí živých bakterií, které transformují ginsenosidy do snáze vstřebatelné a účinné formy. Studie prokázala, že užívání 2,7 gramu fermentovaného ženšenu denně bylo ve srovnání s placebem účinné při snižování hladiny cukru v krvi a zvýšení hladiny inzulínu po jídle. [23]

Užívání

Ženšen můžete velmi snadno zařadit do svého jídelníčku. Samotný kořen se dá konzumovat syrový nebo jej můžete lehce podusit, aby změkl. Po zalití horkou vodou lze z kořene udělat také čaj, dobře se hodí i do různých receptů, jako jsou polévky nebo zeleninové směsi. Extrakt z ženšenu lze také pohodlně užívat ve formě prášku, kapslí nebo oleje.

Obecně doporučované dávky jsou 1 až 2 g syrového kořene denně nebo 200 až 400 mg extraktu. Nejlepší je začít s nižšími dávkami a postupně přidávat. Standardizovaný extrakt z ženšenu by měl obsahovat 2 až 3 % celkových ginsenosidů. Pro lepší vstřebatelnost konzumujte těsně před jídlem. Pokud chcete maximalizovat výhody konzumace ženšenu, užívejte jej ve 2 až 3týdenních cyklech s přibližně týdenní přestávkou.

Závěrem

Ženšen patří mezi staletími prověřené byliny užívané v rámci tradiční čínské medicíny. Vyznačuje se silnými antioxidačními a protizánětlivými účinky. Může také pomoci regulovat hladinu cukru v krvi a mít pozitivní přínos při některých typech rakoviny. Ženšen navíc může posílit imunitní systém, podporovat funkci mozku, bojovat proti únavě i zlepšit sexuální zdraví. Vzhledem k tomu, že lze velmi snadno zařadit do jídelníčku, v podstatě nic vám nebrání vyzkoušet jeho účinky na vlastní kůži.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

1. Hong CE, Lyu SY. Anti-inflammatory and Anti-oxidative Effects of Korean Red Ginseng Extract in Human Keratinocytes. Immune Netw. 2011 Feb;11(1):42-9.

2. Jung HL, Kwak HE, Kim SS, Kim YC, Lee CD, Byurn HK, Kang HY. Effects of Panax ginseng supplementation on muscle damage and inflammation after uphill treadmill running in humans. Am J Chin Med. 2011;39(3):441-50.

3. Seo SK, Hong Y, Yun BH, Chon SJ, Jung YS, Park JH, Cho S, Choi YS, Lee BS. Antioxidative effects of Korean red ginseng in postmenopausal women: a double-blind randomized controlled trial. J Ethnopharmacol. 2014 Jul 3;154(3):753-7.

4. Ellis JM, Reddy P. Effects of Panax ginseng on quality of life. Ann Pharmacother. 2002 Mar;36(3):375-9.

5. Reay JL, Kennedy DO, Scholey AB. Single doses of Panax ginseng (G115) reduce blood glucose levels and improve cognitive performance during sustained mental activity. J Psychopharmacol. 2005 Jul;19(4):357-65.

6. Reay JL, Scholey AB, Kennedy DO. Panax ginseng (G115) improves aspects of working memory performance and subjective ratings of calmness in healthy young adults. Hum Psychopharmacol. 2010 Aug;25(6):462-71.

7. Heo JH, Lee ST, Oh MJ, Park HJ, Shim JY, Chu K, Kim M. Improvement of cognitive deficit in Alzheimer’s disease patients by long term treatment with korean red ginseng. J Ginseng Res. 2011 Nov;35(4):457-61.

8. Jang DJ, Lee MS, Shin BC, Lee YC, Ernst E. Red ginseng for treating erectile dysfunction: a systematic review. Br J Clin Pharmacol. 2008 Oct;66(4):444-50.

9. Choi HK, Seong DH, Rha KH. Clinical efficacy of Korean red ginseng for erectile dysfunction. Int J Impot Res. 1995 Sep;7(3):181-6. PMID: 8750052.

10. Kim TH, Jeon SH, Hahn EJ, Paek KY, Park JK, Youn NY, Lee HL. Effects of tissue-cultured mountain ginseng (Panax ginseng CA Meyer) extract on male patients with erectile dysfunction. Asian J Androl. 2009 May;11(3):356-61.

11. Kim JP, Yoo HY, Yu HJ, Yang HK. The Effect of Ginseng on the Nutritional Status and the Immune Functions after Curative Operations on Gastric Carcinoma Patients. J Korean Surg Soc. 1998;54(6):854-862.

12. Suh, Sung-Ock & Kim, Jin & Cho, Min-Young. (2004). Prospective Study for Korean Red Ginseng Extract as an Immune Modulator Following a Curative Gastric Resection in Patients with Advanced Gastric Cancer. Journal of Ginseng Research. 28. 104-110. 10.5142/JGR.2004.28.2.104.

13. Boo, Yoon-Jung & Park, Joong-Min & Kim, Jin & Suh, Sung-Ock. (2007). Prospective Study for Korean Red Ginseng Extract as an Immune Modulator following a Curative Surgery in Patients with Advanced Colon Cancer. Journal of Ginseng Research. 31. 10.5142/JGR.2007.31.1.054.

14. Scaglione F, Cattaneo G, Alessandria M, Cogo R. Efficacy and safety of the standardised Ginseng extract G115 for potentiating vaccination against the influenza syndrome and protection against the common cold [corrected]. Drugs Exp Clin Res. 1996;22(2):65-72. Erratum in: Drugs Exp Clin Res 1996;22(6):338. PMID: 8879982.

15. Wong AS, Che CM, Leung KW. Recent advances in ginseng as cancer therapeutics: a functional and mechanistic overview. Nat Prod Rep. 2015 Feb;32(2):256-72.

16. Jin X, Che DB, Zhang ZH, Yan HM, Jia ZY, Jia XB. Ginseng consumption and risk of cancer: A meta-analysis. J Ginseng Res. 2016 Jul;40(3):269-77.

17. Yun TK, Choi SY. Preventive effect of ginseng intake against various human cancers: a case-control study on 1987 pairs. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1995 Jun;4(4):401-8. PMID: 7655337.

18. Bao L, Cai X, Wang J, Zhang Y, Sun B, Li Y. Anti-Fatigue Effects of Small Molecule Oligopeptides Isolated from Panax ginseng C. A. Meyer in Mice. Nutrients. 2016 Dec 13;8(12):807.

19. Kim HG, Cho JH, Yoo SR, Lee JS, Han JM, Lee NH, Ahn YC, Son CG. Antifatigue effects of Panax ginseng C.A. Meyer: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. PLoS One. 2013 Apr 17;8(4):e61271.

20. Bach HV, Kim J, Myung SK, Cho YA. Efficacy of Ginseng Supplements on Fatigue and Physical Performance: a Meta-analysis. J Korean Med Sci. 2016 Dec;31(12):1879-1886.

21. Luo JZ, Luo L. Ginseng on hyperglycemia: effects and mechanisms. Evid Based Complement Alternat Med. 2009 Dec;6(4):423-7.

22. Vuksan V, Sung MK, Sievenpiper JL, Stavro PM, Jenkins AL, Di Buono M, Lee KS, Leiter LA, Nam KY, Arnason JT, Choi M, Naeem A. Korean red ginseng (Panax ginseng) improves glucose and insulin regulation in well-controlled, type 2 diabetes: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study of efficacy and safety. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2008 Jan;18(1):46-56.

23. Oh MR, Park SH, Kim SY, Back HI, Kim MG, Jeon JY, Ha KC, Na WT, Cha YS, Park BH, Park TS, Chae SW. Postprandial glucose-lowering effects of fermented red ginseng in subjects with impaired fasting glucose or type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. BMC Complement Altern Med. 2014 Jul 11;14:237.