Filozofie

 /

Kodex aliance
 1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
 2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
 3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
 4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
 5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
 6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
 7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Nootropika jako prostředky pro neurohacking, díl 4. – Cholin

Cholin je látka důležitá pro funkci jater, normální vývoj mozku, nervové funkce, práci svalů, normální hladinu energie a zdravý metabolismus. Přirozeně se vyskytuje ve formě fosfatidycholinu, sloučeniny, která je strukturní složkou tuku, a lze jej tak najít v různých potravinách obsahujících tuky, jako vejce, játra, treska nebo losos. Z rostlinných zdrojů můžeme uvést květák, brokolici nebo sóju.

Cholin je rozpustný ve vodě a často bývá spojován s vitamíny skupiny B. Podobně, jako vitamíny skupiny B totiž podporuje mozkové funkce, hladinu energie a aktivitu metabolismu. Ve skutečnosti cholin nepatří mezi vitamíny ani minerály, přesto se jedná o klíčovou živinu a je důležité vyhnout se jeho nedostatku, který by mohl mít negativní vliv na různé systémy v těle včetně nervového, endokrinního, trávicího nebo reprodukčního.

Lidské tělo dokáže samo produkovat malé množství cholinu, zbytek je však potřeba získat z potravinových zdrojů. Základem by měly být již výše uvedené potraviny bohaté na obsah cholinu. Někteří vědci navíc doporučují příjem cholinu ještě navýšit, aby došlo k výraznější podpoře mozkových funkcí a paměti. Některé studie poukazují na to, že cholin z potravinových zdrojů nemusí být v těle vždy optimálně absorbován a proto se u některých jedinců (často například u pacientů s poškozením jater) může vyskytnout nedostatek cholinu. Pokud se rozhodnete užívat doplňky výživy obsahující cholin, dávejte pozor na to, jakou formu této látky obsahují. Jednotlivé formy se mohou lišit ve vstřebatelnosti a využitelnosti. To pravděpodobně souvisí s rozdílnou schopností překonávat hematoencefalickou bariéru a různou efektivitou přeměny na neurotransmiter acetylcholin.

Mezi nejlépe využitelné formy cholinu patří cholin ve formě bitartrátu, CDP a Alpha GPC. Podle některých zdrojů právě tyto typy přináší největší benefity, protože jsou podobné formě cholinu, která se přirozeně vyskytuje v potravinách. [1]

Adekvátní příjem cholinu bývá spojován se sníženým rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Jeho nedostatek může být jednou z příčin onemocnění jater. Podle některých zdrojů může být cholin součástí prevence rakoviny prsu. Je klíčový také během těhotenství, pro zdravý rozvoj a růst dítěte. [2,3,4,5,6]

V rámci tohoto článku se blíže zaměříme na účinky cholinu na mozkové funkce.

Účinky cholinu na mozek

Cholin je nezbytný k produkci acetylcholinu, neurotransmiteru, který hraje důležitou roli při regulaci paměti, nálady a inteligence. Neurotransmitery jsou chemické látky používané v celém těle k neustálému přenosu informací ze systému do systému. Neurotransmiter acetylcholin konkrétně hraje roli v paměti a učení, takže nedostatek cholinu může mít za následek sníženou koncentraci, špatnou paměť, změny nálady a další kognitivní poruchy. S nedostatkem cholinu se setkáváme především u starších osob. Acetylcholin vzniká spojením molekuly acetátu s molekulou cholinu, takže bez dostatečného množství cholinu přítomného v těle nemůže být tato molekula správně vyrobena a mozková funkce může trpět. Cholin se účastní také procesu syntézy DNA, který je důležitý pro správný vývoj a fungování mozku. Není proto divu, že dostatečný příjem cholinu je obecně spojován se zlepšením mozkových funkci. [7]

Paměť

Velké observační studie poukazují na souvislost mezi vyšším příjmem cholinu a jeho vyšších hladinách v krvi se zlepšenou funkcí mozku, včetně lepší paměti a zpracování informací. [8]

Suplementace 1000 mg cholinu denně rovněž vedla ke zlepšení krátkodobé a dlouhodobé verbální paměti u dospělých jedinců ve věku 50 až 85 let, kteří měli problémy se špatnou pamětí. [9]

Šestiměsíční podávání fosfatidycholinu vedlo také ke zlepšení paměti u skupiny pacientů v rané fázi Alzheimerovy choroby. [10]

Duševní zdraví

Cholin může hrát významnou roli při prevenci a léčbě některých psychických poruch. Některé studie spojují nízké hladiny cholinu s vyšším výskytem úzkosti. Hladiny cholinu se mohou používat také jako indikátor určitých poruch nálady a samotný cholin se v některých případech používá jako doplněk léčby bipolární poruchy. Jedna ze studií poukázala na fakt, že léčba cholinem zlepšila příznaky mánie u jedinců s diagnostikovanou bipolární poruchou. [11]

Nervový systém

Cholin je v těle využíván různými způsoby, které jsou zásadní pro fungování nervů a nervovou signalizaci. Pomáhá formovat tkáň, která je důležitá pro vývoj a růst mozku. Předpokládá se, že cholin může zlepšit signalizační kapacitu nervů, podporovat jejich strukturální integritu a chránit životně důležité neuronální membrány. [12]

Funkce svalů a fyzická výkonnost

Cholin pomáhá zlepšit duševní energii, soustředění a koncentraci. Tyto faktory jsou důležité i pro fyzickou aktivitu a sportovní výkon. Předpokládá se, že účinky cholinu na metabolismus a neurotransmitery v mozku mohou pomoci zrychlit reakční časy a zkrátit dobu potřebnou pro zpracování vnějších podnětů. Cholin může také podpořit energetické hladiny, náladu, kvalitu spánku a rychlost regenerace. Může být užitečný při prevenci únavy a bolesti svalů po cvičení. [13]

Užívání

Cholin je považován za bezpečnou živinu a málokdy způsobuje negativní vedlejší účinky. Pokud výrazně překročíte doporučené množství cholinu, mohou se u vás objevit příznaky jako průjem, nevolnost, únava, vysoký krevní tlak, nadměrné pocení a zápach pokožky. Horní hranice denní příjmu pro dospělé je 3500 mg. Toto je nejvyšší úroveň příjmu, která by neměla způsobovat nežádoucí účinky. Je velmi nepravděpodobné, že by někdo mohl toto množství přijmout pouze z potravin. Překročení této hranice se nemusíte obávat ani v případě, že budete užívat doplňky výživy s cholinem na základě doporučeného dávkování.

Závěrem

Vyšší příjem cholinu se jeví jako jeden z nejlepších způsobů, jak zvýšit hladiny acetylcholinu. Acetylcholin je neurotransmiter, které ovlivňuje mnoho aspektů jako je paměť, koncentrace, nálada, mozkové funkce nebo aktivita svalů a koordinace pohybu. Kromě výhod pro duševní zdraví a výkonnost je užívání cholinu spojeno také s dalšími pozitivními účinky, např. prevence onemocnění srdce a jater nebo podpora zdraví matky i dítěte během těhotenství.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

 1. Secades JJ, Frontera G. CDP-choline: pharmacological and clinical review. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1995 Oct;17 Suppl B:1-54. PMID: 8709678.
 2. Rajaie S, Esmaillzadeh A. Dietary choline and betaine intakes and risk of cardiovascular diseases: review of epidemiological evidence. ARYA Atheroscler. 2011;7(2):78-86.
 3. Yu D, Shu XO, Xiang YB, Li H, Yang G, Gao YT, Zheng W, Zhang X. Higher dietary choline intake is associated with lower risk of nonalcoholic fatty liver in normal-weight Chinese women. J Nutr. 2014 Dec;144(12):2034-40.
 4. Xu X, Gammon MD, Zeisel SH, et al. High intakes of choline and betaine reduce breast cancer mortality in a population-based study. FASEB J. 2009;23(11):4022-4028.
 5. Zeisel SH. Nutritional importance of choline for brain development. J Am Coll Nutr. 2004 Dec;23(6 Suppl):621S-626S.
 6. Poly C, Massaro JM, Seshadri S, Wolf PA, Cho E, Krall E, Jacques PF, Au R. The relation of dietary choline to cognitive performance and white-matter hyperintensity in the Framingham Offspring Cohort. Am J Clin Nutr. 2011 Dec;94(6):1584-91.
 7. Dauncey MJ. Nutrition, the brain and cognitive decline: insights from epigenetics. Eur J Clin Nutr. 2014 Nov;68(11):1179-85.
 8. Poly C, Massaro JM, Seshadri S, Wolf PA, Cho E, Krall E, Jacques PF, Au R. The relation of dietary choline to cognitive performance and white-matter hyperintensity in the Framingham Offspring Cohort. Am J Clin Nutr. 2011 Dec;94(6):1584-91.
 9. Spiers PA, Myers D, Hochanadel GS, Lieberman HR, Wurtman RJ. Citicoline improves verbal memory in aging. Arch Neurol. 1996 May;53(5):441-8.
 10. Little A, Levy R, Chuaqui-Kidd P, Hand D. A double-blind, placebo controlled trial of high-dose lecithin in Alzheimer’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1985 Aug;48(8):736-42.
 11. Stoll AL, Sachs GS, Cohen BM, Lafer B, Christensen JD, Renshaw PF. Choline in the treatment of rapid-cycling bipolar disorder: clinical and neurochemical findings in lithium-treated patients. Biol Psychiatry. 1996 Sep 1;40(5):382-8.
 12. Zeisel SH. Choline: needed for normal development of memory. J Am Coll Nutr. 2000 Oct;19(5 Suppl):528S-531S.