Hmb

HMB pro sílu, svalovou hmotu i terapeutické užití

HMB neboli Beta-hydroxy-beta-metylbutyrát byl objeven na začátku osmdesátých let, masově se ale rozšířil až v polovině let devadesátých. Jeho kvality nejdříve objevili sportovci - nejvíce se o něm začalo mluvit díky amerických profesionálním plavcům - a později i široká veřejnost. Oblibu si získal díky prokazatelným a především výrazným účinků, a díky absenci jakýchkoli efektů vedlejších. Skutečně zatím nikdy nebyl zaznamenán případ, že by pravidelné užívání HMB vedlo k jakymkoli problémům či rezistenci, naopak byly postupně objeveny mnohé další účinky. Díky tomu se dnes tato látka nevyužívá jen ve sportu, ale na příklad i v medicíně.

HMB pro sílu, svalovou hmotu i terapeutické užití

HMB je přirozeným metabolitem leucinu, k jehož popsaným účinkům patří zejména ovlivnění metabolismu proteinů a imunitního systému. V posledních letech se také potvrzuje, že podání HMB může zabránit rozvoji kachexie (silná celková sešlost, chátrání a hubnutí spojené s výraznou slabostí, která je následkem vážných onemocnění, zejména zhoubných nádorů a těžkých infekcí). HMB v lidském těle může být jak vnitřního, tak vnějšího původu, potraviny ho však obsahují pouze malé množství. V organismu vzniká z aminokyseliny leucinu, přičemž přeměně na HMB podléhá asi 5–10 % leucinu.

HMB vykazuje antikatabolické, popř. anabolické účinky (zásah do metabolismu proteinů, lipidů i sacharidů), působí protizánětlivě, ovlivňuje imunitní systém, v kombinaci s některými aminokyselinami brání rozvoji kachexie, případně zlepšuje hojení ran.

Vliv HMB na sportovní výkon

Suplementace HMB v dávce 3 g/den osobám podstupujícím intenzivní silový trénink po dobu 3 týdnů vedla ke zvýšenému nárůstu svalové hmoty a zvýšení síly. Byla snížena proteolýza (rozklad bílkovin) ve svalech a zmenšilo se také poškození svalu ve srovnání s kontrolní skupinou.

Jiná studie prokázala, že suplementace HMB v kombinaci se čtyřtýdenním tréninkovým programem zvyšovala sílu horní části těla a minimalizovala svalové poškození nezávisle na pohlaví či tréninkovém statutu.

Metaanalýza 250 různých látek prokázala, že HMB statisticky významně podporuje nárůst síly a svalové hmoty. Při dávce 3 g/den byl nárůst svalové hmoty oproti placebu přibližně dvojnásobný. HMB účinně snižuje rozpad buněčných bílkovin a zároveň slouží jako prekurzor pro syntézu cholesterolu, který slouží pro vytváření nových nebo opravu poškozených buněčných membrán.

Při užívání HMB spolu s kreatinem dochází k posílení účinků a výraznějšímu nárůstu síly, než při dávkování samostatně. HMB je také schopen snížit koncentraci močoviny (odpadní látka, pomocí které se vylučuje z těla nadbytečný dusík)  a množství dusíku vyloučeného močí.

Vliv HMB na metabolismus

HMB vykazuje antikatabolické, respektive anabolické účinky na všechny základní typy živin. Studie na zvířatech ukázaly, že svými účinky příznivě ovlivňuje i růst a vývoj plodu.

Shrnutí údajů z klinických studií prokázalo, že v porovnání s placebem podávání HMB vyvolalo snížení množství celkového a LDL cholesterolu doprovázené poklesem krevního tlaku, což by mohlo vést ke snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění.

HMB potlačuje rozpad bílkovin ve svalech, více ve svalech složených z bílých než červených svalových vláken. Na rozdíl od HMB, přídavek leucinu aktivoval proteinovou syntézu, ale rozpad bílkovin významně nesnížil.

Terapeutické využití HMB

V posledních letech se zkoumá možnost terapeutického využití HMB při léčbě a prevenci rozvoje kachexie. Nejčastěji se testuje kombinace HMB s argininem, glutaminem a lysinem. U pacientů s rozvinutým tumorem byl již po 4 týdnech podávání směsi HMB, glutaminu a argininu zjištěn přírůstek tělesné hmotnosti, jenž byl způsoben především zvýšením množství netukové tkáně. Za stejnou dobu došlo u placebo skupiny ke ztrátě tělesné hmotnosti a netukové tkáně. K nárůstu tělesné hmotnosti a netukové hmoty došlo při podávání směsi HMB, glutaminu a argininu také u pacientů s AIDS.

Podávání HMB pacientům s polytraumaty vedlo k výraznému zlepšení dusíkové bilance, zatímco v placebo skupině dosahovala dusíková bilance záporných hodnot. HMB u těchto pacientů pomohlo také k poklesu SIRS (syndrom systémové zánětové odpovědi) skóre, což naznačuje zmenšení projevů zánětu.

Závěr

HMB je pro lidský organismus přirozená látka vykazující příznivé účinky na metabolismus, imunitní systém nebo hojení ran. Dosud nebyly zjištěny nežádoucí účinky, jež by přímo souvisely s jeho podáváním. S tím, jak v posledních letech rostou důkazy o účinnosti HMB a znalosti jeho mechanismu účinku, rozšiřuje se také spektrum možného použití. V příštích letech se proto může stát z potravinového doplňku látkou používanou v terapii kachexie, sepse nebo hojení ran.

 

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Zdroj:

Kovařík, Miroslav - Muthný, Tomáš - Holeček, Milan Beta-hydroxy-beta-metylbutyrát - od potravinového doplňku k terapii kachexie? In:Klinická biochemie a metabolismus, roč. 15, č. 4, 2007, s. 193-199