Citrulin

L-Citrulin a jeho obvyklé formy v rámci suplementace

S citrulinem jsme se nejspíš už všichni setkali, nejpravděpodobněji v některém z předtréninkových doplňků. Jde o neesenciální aminokyselinu, která úzce souvisí s produkcí oxidu dusnatého v těle.

L-Citrulin a jeho obvyklé formy v rámci suplementace

Působí jako prekurzor argininu, což znamená, že jej tělo při tvorbě argininu přímo využívá. Arginin pak pomáhá stimulovat produkci oxidu dusnatého způsobujícího rozšíření cév a zvýšení průtoku krve do svalů. Do nich se potom dostává více kyslíku a živin, a tím se zlepšuje efekt cvičení.

Nabízí se otázka, proč místo citrulinu nepoužívat přímo arginin. Zjednodušeně řečeno proto, že je trávení argininu pro tělo složitější. Předtím, než se dostane do krevního oběhu, musí být arginin absorbován v tenkém střevě a v játrech. Naopak citrulin se dokáže dostat přímo do krevního řečiště, kde vede k produkci oxidu dusnatého. V důsledku tak suplementace citrulinu hladinu argininu v krvi paradoxně zvyšuje lépe, než suplementace samotného argininu. Navíc se nedostavují nežádoucí vedlejší účinky jako u argininu, jehož konzumace může způsobovat nevolnost a tvorbu oparů.

V současné době se na trhu nejčastěji vyskytují dvě varianty citrulinu - L-Citrulin a citrulin malát. Jaký je mezi nimi rozdíl?

L-Citrulin

L-Citrulin je přirozená forma citrulinu, která je obvykle získávána přírodní cestou (vyskytuje se např. ve vodním melounu), což je garancí maximální čistoty levotočivé formy. Přestože naše tělo produkuje vlastní zásoby citrulinu, suplementace může přinést zajímavé účinky vzhledem ke zvýšení výkonu. Citrulin totiž hraje významnou roli ve dvou důležitých procesech. Jak jsme již zmínili výše, zvyšuje hladinu oxidu dusnatého a zároveň pomáhá z krve odstraňovat amoniak, který  při sportovním výkonu způsobuje únavu. Studie prokázaly zvýšení síly, zlepšení spotřeby kyslíku a nárůst sportovní výkonnosti při podávání pouhých 2,4 g L-Citrulinu denně po dobu osmi dní. [1, 2] Konzumace L-Citrulinu také prokazatelně zvýšila hladinu oxidu dusnatého v krvi po silovém tréninku. [3]

Citrulin malát

Citrulin malát je molekulární kombinace malátu a citrulinu, která je obvykle produkována syntetickou cestou, kdy je citrulin navázán na molekulu malátu. V těle se následně tato molekulární kombinace během procesu trávení štěpí na L-Citrulin a malát. L-Citrulin funguje následně opět výše uvedenou cestou a malát slouží jako palivo v rámci tzv. Krebsova cyklu, který je jednou z cest, kterými tělo produkuje energii.

Jaký je závěr?

Citrulin prokazatelně zvyšuje hladinu oxidu dusnatého v krvi, pomáhá zlepšovat sílu a výkonnost a zároveň dokáže tělo zbavit škodlivých látek jako je amoniak. L-Citrulin je přirozená 100% čistá forma citrulinu, při samostatném užívání se tedy jeví pro jeho suplementaci jako nejvhodnější. Citrulin malát obsahuje kromě L-Citrulinu také molekulu malátu, což může být na jednu stranu výhoda pro energetický metabolismus (dlouhodobější výkon), na druhou stranu je v tomto případě nevýhodou nižší obsah samotného čistého L-Citrulinu.

Za další nevýhodu lze považovat obvyklou syntetickou produkci Citrulin malátu, která sebou nese vyšší riziko stop tzv. D - formy, methanolu, CS2, čpavku a dalších nežádoucích reziduí, která vznikají během výrobního procesu. Naopak čistá forma L-Citrulinu vyrobená přírodní cestou splňuje díky svým parametrům požadavky konceptu Green Enviromental Protection stejně jako např. aminokyseliny získané tzv. fermentační technologií.

 

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference

1. Suzuki, T., Morita, M., Kobayashi, Y., & Kamimura, A. (2016). Oral L-citrulline supplementation enhances cycling time trial performance in healthy trained men: Double-blind randomized placebo-controlled 2-way crossover study. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 13(1), 1.

2. Bailey, S. J., Blackwell, J. R., Lord, T., Vanhatalo, A., Winyard, P. G., & Jones, A. M. (2015). L-citrulline supplementation improves O2 uptake kinetics and high-intensity exercise performance in humans. Journal of Applied Physiology, 119(4), 385-395.

3. McKinley-Barnard, S., Andre, T., Morita, M., & Willoughby, D. S. (2015). Combined L-citrulline and glutathione supplementation increases the concentration of markers indicative of nitric oxide synthesis. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 12(1), 1-8.