Studie

Vybíráme z nejnovějších studií: Probiotika jako součást nápravy syndromu dráždivého tračníku a další studie

Vybíráme z nejnovějších vědeckych studií a přehledů...

Vybíráme z nejnovějších studií: Probiotika jako součást nápravy syndromu dráždivého tračníku a další studie

Probiotika jako součást nápravy syndromu dráždivého tračníku

Vasant et al. 2021

Syndrom dráždivého tračníku (IBS) je nejčastějším gastrointestinálním onemocněním pozorovaným klinickými lékaři v primární i sekundární péči. Od poslední publikace pokynů British Society of Gastroenterology z roku 2007 byly učiněny pokroky v porozumění patologii IBS. Toto onemocnění bylo postupně překlasifikováno na poruchu střeva a mozku (původní bylo považováno za funkční gastrointestinální poruchu). Nové poznatky v možnostech léčby tohoto onemocněné zahrnují také uznání použití probiotik jako součásti léčby, přestože nejsou blíže specifikovány konkrétní bakteriální druhy nebo kmeny.

Studie je dostupná zde: https://gut.bmj.com/content/70/7/1214

Pozitivní vliv luteinu na zdraví mozku u starších jedinců

Yagi et al. 2021

Tento systematický přehled analyzoval randomizované, kontrolované a kohortní studie, které zkoumaly vliv příjmu luteinu na zdraví mozku. Z devíti studií zahrnutých v přehledu celkem sedm uvedlo příznivé účinky na zdraví mozku starších dospělých. Tři studie ukázaly, že 10 mg luteinu denně po dobu nejméně 12 měsíců mělo pozitivní dopad na mozkovou aktivit starších v klidovém stavu i během učení. Byl pozorován také pozitivní vliv na objem šedé hmoty.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/6/1746/htm

 

Omega-3 mastné kyseliny mohou snižovat riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění

Ferreira Goncalinho et al. 2021

Tato studie zkoumala souvislost koncentrace omega-3 polynenasycených mastných kyselin v membránách erytrocytů a rizika rozvoje kardiovaskulárních chorob. Účastníci ve věku 30–74 let měli alespoň jeden kardiovaskulární rizikový faktor, ale žádné předchozí kardiovaskulární příhody. Byly analyzovány hladiny lipidů, glukózy, C reaktivního proteinu a 19 mastných kyselin. Kardiovaskulární riziko pak bylo odhadnuto pomocí 3 rizikových skóre. Výsledky ukázaly, že vyšší hladina omega-3 mastných kyselin byla spojena s nižším rizikem rozvoje chorob srdce a cév.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/6/1919/htm

 

Účinky extraktu z šafránu na symptomy menopauzy u žen během perimenopauzy

Lopresti and Smith, 2021

Tato dvanáctitýdenní studie zkoumala účinky podávání 28 mg extraktu ze šafránu denně u 86 symptomatických perimenopauzálních žen. Šafrán byl ve srovnání s placebem spojen s větším zlepšením nálady a psychologických symptomů. Výsledky ukázaly významné snížení psychologických problémů, charakterizované 33% snížením úzkosti a 32% snížením skóre deprese.

Studie je dostupná zde: https://e-jmm.org/DOIx.php?id=10.6118/jmm.21002

 

Vliv užívání jódu na funkci štítné žlázy u žen během těhotenství a po porodu

Naess et al 2021

Tato studie sledovala stav jódu a funkci štítné žlázy u těhotných žen v 18. a 36. týdnu a následně ještě 3 a 6 měsíců po porodu. Výsledky naznačují, že nižší dostupnost jódu během těhotenství a po porodu je spojena s horší funkcí štítné žlázy. Naopak při vyšším příjmu jódu byla pozorována zlepšená funkce štítné žlázy.

Studie je dostupná zde: https://academic.oup.com/jn/advance-article/doi/10.1093/jn/nxab224/6320055

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek