Studie

Vybíráme z nejnovějších studií: Probiotika můžou spolu s omezením kalorického příjmu snižovat zánětlivé markery u pacientů s onemocněním koronárních tepen

Vybíráme z nejnovějších studií: Probiotika můžou spolu s omezením kalorického příjmu snižovat zánětlivé markery u pacientů s onemocněním koronárních tepen

Vliv koenzymu Q10 na oxidační stres a klinické výsledky u pacientů na jednotce intenzivní péče

Hasanloei a kol. 2021

Tato studie po dobu 7 dnů zkoumala účinek suplementace koenzymem Q10 u 40 pacientů, kteří byli s vážným zraněním léčeni na jednotce intenzivní péče. Měření byla provedena na začátku a následně sedmý den. Při užívání 400 mg CoQ10 bylo pozorováno snížení markeru oxidačního stresu malondialdehydu, zánětlivého markeru IL-6, skóre Glasgow Coma Score, délky pobytu na JIP a v nemocnici a trvání potřeby mechanické ventilace. Podávání CoQ10 navíc u pacientů zvýšilo podíl beztukové tělesné hmoty a hmoty kosterního svalstva. Tato studie ukazuje povzbudivé výsledky, jedná se však zatím pouze o výsledky u malé skupiny pacientů, která podstoupila krátkodobou suplementaci.

Studie je dostupná zde.

Kyselina hyaluronová pro zmírnění vrásek a zlepšení kvality suché pokožky

Hsu a kol. 2021

Kyselina hyaluronová je přítomna ve všech pojivových tkáních, orgánech, kůži a kloubech. Tato 12 týdnů trvající studie zkoumala vliv kyseliny hyaluronové (120 mg denně) na stav pokožky a její hydrataci u 40 zdravých asijských mužů a žen. Ve skupině, která užívala kyselinou hyaluronovou, se po 12 týdnech výrazně zlepšil celkový stav pokožky, výskyt vrásek, hydratace a elasticita pokožky. Tyto závěry ukazují slibné výsledky pro asijskou populaci, pro obecnou aplikaci těchto výsledků je však nutné další zkoumání v rámci jiných populací a životních stylů.

Studie je dostupná zde.

Účinky extraktu ze zázvoru u pacientů s poruchami trávení a funkční dyspepsií

Panda a kol. 2020

Studie zkoumala účinek standardizovaného extraktu ze zázvoru u pacientů s funkční dyspepsií (porucha trávení). Padesát pacientů ve věku 18-55 let s diagnostikovanou funkční dyspepsií bylo náhodně rozděleno do skupin, které dostávaly buď 200 mg zázvorového extraktu nebo placebo dvakrát denně po dobu 4 týdnů. Výsledky ukázaly, že na léčbu reagovalo 79 % pacientů ve skupině užívající zázvor. Bylo pozorováno zlepšení příznaků, jako postprandiální (po jídle) plnost, nadýmání a časná sytost. Výsledky ukazují, že zázvor byl dobře snášen a u pacientů s funkční dyspepsií by mohl přinášet pozitivní účinky.

Studie je dostupná zde.

Probiotická suplementace může spolu s omezením kalorického příjmu snižovat zánětlivé markery u pacientů s onemocněním koronárních tepen

Moludi a kol. 2021

Narušená rovnováha střevního mikrobiomu je spojována s chronickým zánětem při onemocnění koronárních tepen (CAD). Tato studie zkoumala u pacientů s CAD účinky Lactobacillus rhamnosus GG (LRGG) na hladinu endotoxinů, které mohou produkovat některé škodlivé střevní bakterie, a zánětlivé markery. 44 pacientů bylo náhodně rozděleno tak, aby dostávali buď 1,6 miliardy jednotek LRGG nebo placebo denně po dobu 12 týdnů. Všem subjektům byla zároveň naordinována dieta s omezeným příjmem kalorií. Skupina LRGG vykazovala významné snížení hladin endotoxinů i zánětlivých markerů. U účastníků, kteří zaznamenali vyšší úbytek hmotnosti (> 2,5 kg), bylo pozorováno výraznější zlepšení sledovaných faktorů, než u pacientů s nižší redukcí hmotnosti (< 2,5 kg).

 Studie je dostupná zde.

Mohou probiotické kmeny Lactobacillus a Bifidobacterium snížit výskyt ekzému u kojenců?

Sun a kol. 2021

Tato metaanalýza měla za cíl prozkoumat účinek probiotických kmenů Lactobacillus a Bifidobacterium na ekzém u kojenců mladších 3 let. Kritéria pro zařazení splnilo devět studií, které zkoumaly celkem 2093 kojenců. Kombinovaná data ukázala, že smíšené probiotikum může zabránit ekzému u kojenců. Dále analýza podskupin ukázala, že probiotické kmeny měly preventivní účinek na kojence s pozitivní i negativní rodinnou anamnézou. Pozitivní účinky byly zaznamenány u různých denních dávek (menší i větší než 1 miliarda jednotek tvořících kolonie) i různých období užívání (méně než 12 měsíců i 12-24 měsíců). Pokud byla probiotická léčba zahájená již v průběhu těhotenství, byly výsledky ještě významnější. Přesný mechanismus účinku zatím není objasněn.

Studie je dostupná zde.