Elektrolyty

Jsou ionizované formy minerálů a patří sem sodík, draslík, vápník, hořčík, fosfor a chlor. Mají vliv na homeostázu, tvorbu a distribuci hormonů, jsou důležité pro rovnováhu tekutin uvnitř a vně buněk a v neposlední řadě zprostředkovávají přenos elektrických impulzů do svalů. Je důležitý nejen jejich dostatečný obsah, ale také poměry. Jejich nedostatek vede k dehydrataci, svalovým křečím, bolestem hlavy a zpomalení metabolismu. Elektrolyty ztrácíme hlavně potem. Při zvýšené fyzické zátěži (těžké práci nebo při sportu) je tedy musíme doplňovat.