Probiotika

Probiotika: Proč je důležité vybrat správný kmen?

V rámci užívání probiotik neexistuje jedno univerzální řešení pro všechny. Správný výrobce probiotik by proto měl využívat různé kmeny těchto prospěšných mikroorganismů pro různé skupiny zákazníků a jejich specifické individuální potřeby.

Probiotika: Proč je důležité vybrat správný kmen?

Probiotika bývají označována také jako živé kultury nebo dobré/přátelské bakterie. Mezi probiotika patří například mikroorganismy jako Lactobacillus acidophilus nebo Bifidobacterium infantis. Probiotika se mohou lišit podle rodu, druhu a kmene. Různí výrobci mohou používat různé kmeny probiotik. To znamená, že dva doplňky obsahující například Lactobacillus acidophilus nemusí být stejné a mít stejné účinky. Vždy je proto nejlepší volit doplněk, který přesně definuje použitý kmen probiotik a využívá jejich studiemi prověřené kmeny.

Co je kmen a jak poznat ten nejlepší?

Rozlišování probiotik až na úroveň kmene může být trochu nezvyklé, proto se jej blíže pokusíme co nejjednodušeji vysvětlit. Právě až konkrétní kmen probiotik totiž vypovídá o tom, jaké mají konkrétní probiotika účinky a jak dobře jsou prozkoumány. Kompletní označení „Lactobacillus acidophilus Rosell-52“ vám tak prozradí rod (Lactobacillus), druh (acidophilus) i kmen (Rosell-52) konkrétního probiotika. Pokud název kmene obsahuje označení „Rosell“, znamená to, že probiotika pocházejí z Institutu Rosell, což je jedna z předních světových laboratoří specializujících se na probiotika.

Nabízí se otázka, které kmeny probiotik jsou ty nejlepší. Kromě výběru optimálních probiotik je důležité myslet také na životaschopnost a účinnost jednotlivých kmenů. Obecně by se dalo říci, že nejlepší kmeny bývají ty nejlépe prozkoumané. Vyplatí se tedy hledat takové kmeny, ke kterým je dostupný dostatek klinických studií.

Důležité je, aby probiotika byla v době konzumace živá, dokázala přežít kyselé prostředí v žaludku a dostala se tak až do střev. V ideálním případě tak jednotlivé kmeny probiotik prochází přísnými testy, které dokumentují jejich životaschopnost při pokojové teplotě i schopnost odolat žaludečním kyselinám a žlučovým solím.

Různé kmeny bakterií mají v těle různé mechanismy působení a probiotika, která jsou vhodná pro vás, nemusí být tím nejlepším řešením pro někoho jiného. Přesto existuje několik univerzálních pravidel, jak poznat, jestli se jedná o kvalitní kmeny:

  • Mělo by být zaručeno, že se probiotika dostanou do střeva živá.
  • Konkrétní kmen by měl být dostatečně vědecky prozkoumán.
  • Měly by být dostupné klinické studie na lidech, ne pouze in vitro studie.

Odkud probiotika pocházejí?

Jedním z obecně nejznámějších zdrojů probiotik jsou jogurty. Právě živé bakteriální kultury pomáhají přeměňovat mléko na jogurt. Jogurt tedy vždy bude obsahovat probiotika a jejich množství se může lišit podle úrovně pasterizace nebo toho, jestli byly prospěšné bakterie přidány pro zlepšení nutričních hodnot. Probiotika lze nalézt i v jiných potravinách, jako je například kysané zelí. Probiotika mohou být také z jednotlivých zdrojů extrahována a dále kultivována a rozmnožována za účelem výroby probiotických doplňků výživy.

Zajímavostí je, že probiotika nemusí být pouze bakteriálního původů (přestože je tomu tak nejčastěji). Existují také aktivní kultury prospěšných kvasinek, například Saccharomyces boulardii.

Každý kmen probiotik je jedinečný a to platí i o jejich původu. Například Saccharomyces boulardii je kvasinka, která byla původně extrahována z ovoce liči. Bifidobacterium lactis HN019 bylo poprvé získáno z jogurtového zdroje. Mnoho kmenů přátelských bakterií je známo jako tzv. „lidské kmeny“, což znamená, že byly původně izolovány ze zdravých trávicích traktů lidí a jsou přirozenými obyvateli střev. To však neznamená, že jsou z tohoto zdroje extrahovány i pro komerční použití. Ve skutečnosti jsou původní kmeny uloženy v mikrobiologických bankách a následující generace jsou kultivovány vědci v laboratořích.

Závěrem

V dnešním článku jsme si ukázali, proč je důležité rozlišovat probiotika podle použitého kmene a jak poznat ty nejvhodnější. V následujících dílech se již budeme detailněji věnovat tomu, jaké kmeny jsou vhodné pro konkrétní skupiny uživatelů a jejich specifické potřeby.

Zdroj:

https://www.optibacprobiotics.com/about-us/live-cultures