Filozofie

 /

Kodex aliance
  1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
  2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
  3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
  4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
  5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
  6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
  7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Americká ruleta – kontaminované doplňky stravy

Skryté, či zdraví nebezpečné látky v doplňcích stravy v USA nejsou podle FDA ničím výjimečným. Snad každého musí napadnout: „Jak je to možné?“ Dokonce i většina amerických občanů věří, že všechny nově použité látky v doplňcích stravy musí projít schvalovacím řízením stejně jako v EU, tedy před tím, než jsou uvedeny na trh.

To je však velký omyl. Od roku 1994 došlo k zásadním změnám americké legislativy a to na základě tzv. Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA), kdy jednotliví výrobci doplňkové a sportovní výživy v USA již nemusí prokazovat účinnost a zdravotní nezávadnost u nových produktů, které uvádějí na trh.

Uznávaný, odborný časopis The New England Journal of Medicine zveřejnil zajímavý článek s názvem Americká ruleta – kontaminované doplňky stravy. V úvodu je zmíněn případ mladého policisty, jemuž lékař doporučil redukci hmotnosti. S tímto úmyslem si policista koupil spalovač tuků, který znal z reklamy. Místo štíhlosti dosáhl zcela jiného výsledku – pro nález amfetaminu v moči byl propuštěn od policie.

V srpnu roku 2009 zveřejnila americká kontrolní správa potravin a léčiv FDA (Food and Drug Administration), obsáhlý seznam dalších doplňků stravy u kterých odhalila obsah nedeklarovaných (skrytých) složek. Tento seznam více než 140 kontaminovaných produktů, je dle FDA jen malým fragmentem a ukázkou celkové situace na americkém trhu. Naneštěstí, díky laxní legislativě u doplňků stravy, v kombinaci s omezenými finančními prostředky FDA, byl vytvořen trh na kterém mohou jednotlivé značky nabízet velmi nebezpečné produkty. Týká se to všech doplňků stravy, které obsahují proteiny, aminokyseliny, vitamíny, minerály, extrakty a ergogeny (stimulátory). Zmíněný Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA), umožňuje uvádět na trh nové formy jednotlivých produktů a látek bez prokazování jejich zdravotní nezávadnosti a to s platností od roku 1994. Právě tato změna velmi ovlivnila a snížila dozorčí roli FDA.

Alarmujícím faktem je také to, jak nedostatečně je informována americká veřejnost. Většina koncových zákazníků včetně odborné veřejnosti se domnívá, že tyto doplňky stravy prochází aspoň nějakým schvalovacím řízením. Tak tomu však již od roku 1994 není. Nejvíce je samozřejmě zasažena neinformovaná střední a nižší vrstva populace, která výrazně podléhá marketingovým vlivům. Od této doby odhalila FDA široké spektrum doplňků stravy, které obsahují toxické složky, syntetické složky, těžké kovy a další. Ve vysoké míře je tento trend patrný u stimulátorů a spalovačů tuku. V roce 2009 zveřejnila FDA alarmující zprávu, která obsahovala seznam 75 spalovačů tuku s obsahem nedeklarovaných ( skrytých) chemických složek, jejichž „drastický“ nežádoucí vedlejší účinek, byl např. maskován aditivem dalších skrytých látek, jako jsou návyková antidepresiva a další!!!!

Někteří výrobci “jdou se svou bezohledností ještě dál” a ztěžují detekci FDA i tím, že do svých produktů přidávají ke skrytým složkám tzv. syntetická analoga, která jejich přítomnost maskují. Nejnovější studie z UK a Japonska potvrzují, že např. známé analogum fenfluramin poškozuje jaterní tkáň, včetně výrazných jaterních poruch, které mohou vést až k transplantaci jater.

Pro vysoké množství těchto kontaminovaných produktů je typické, že se prodávají prostřednictvím internetových obchodů po celém světě, nicméně je lze také nalézt ve velkých obchodních řetězcích v USA. Dalším charakteristickým znakem je častá změna složení těchto produktů. Hlavním zdrojem jednotlivých složek je zejména čínský trh. Jako další příklad může sloužit další “nejmenovaná” značka sportovní výživy, u které zahájili v červenci 2009 vyšetřování američtí federální agenti a to kvůli obsahu anabolických steroidů v použitých produktech.

Jak píše autor článku „Americká ruleta“: „Chci věřit, že americký kongres může vrátit FDA potřebnou autoritu a prostředky k tomu, aby mohla účinně kontrolovat trh s doplňkovou výživou, tak aby byla veřejnost kvalitně informována o potencionálním riziku při konzumaci doplňků stravy. Než se tomu tak stane, miliony lidí budou nadále vystaveny neakceptovatelnému riziku“.

Autor článku: redakce eFIA

Zdroje:

American Roulette — Contaminated Dietary Supplements

Ashar BH, Rice TN, Sisson SD. Physicians’ understanding of the regulation of dietary supplements. Arch Intern Med 2007;167:966-969

Cohen PA. Imported fenproporex-based diet pills from Brazil: a report of two cases. J Gen Intern Med 2009;24:430-433

Poon WT, Lam YH, Lai CK, Chan AY, Mak TW. Analogues of erectile dysfunction drugs: an under-recognised threat. Hong Kong Med J 2007;13:359-363

Adachi M, Saito H, Kobayashi H, et al. Hepatic injury in 12 patients taking the herbal weight loss aids Chaso or Onshido. Ann Intern Med 2003;139:488-492

Lai V, Smith A, Thornburn D, Raman VS. Severe hepatic injury and adulterated Chinese medicines. BMJ 2006;332:304-305