Filozofie

 /

Kodex aliance
 1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
 2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
 3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
 4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
 5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
 6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
 7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Nová využití karnitinu – zvýšení výkonu a vytrvalosti

Karnitin je hojně využíván především jako podpora při spalování nadbytečného tuku (ačkoli sám přímo spalovačem není). Má však i další využití, přičemž některá jsou předmětem výzkumů až v poslední době. Pojďme si však nejdříve představit karnitin samotný.

Kde se bere karnitin?

Karnitin je z chemického hlediska kyselina 3-hydroxy-4-N-trimethylaminomáselná. Často bývá mylně označována jako aminokyselina, má však jen podobnou strukturu. V přírodě se vyskytuje pouze levotočivý L-karnitin. Jeho D-forma, která se průmyslově synteticky vyrábí, je neúčinná a v určité míře až toxická.

Tělo je schopné syntetizovat L-karnitin do určité míry samo, a to asi v 25 % (v játrech, v mozku, v ledvinách). Avšak jen za předpokladu, že má dostatek všech nutných látek jako jsou aminokyseliny lysin a methionin, dále např. vitamín C, B6, železo a kyslík. Velice často však právě tyto důležité prvky chybí nebo jsou v nerovnováze a L-karnitin nelze v dostatečné míře vytvářet. Tak či tak jej ovšem většinu karnitinu získáváme z potravy. Kde tedy karnitin v potravinách najdeme? V živočišných produktech, a to především v kvalitním, pastvou krmeném hovězím mase (hovězí steak, mleté hovězí) a v kvalitních mléčných bio produktech (nejlépe raw forma). Pokud jíme běžně živočišné produkty, hladina karnitinu  se pohybuje kolem 60-180 mg, ve srovnání s vegany, u nich hodnoty karnitinu dosahují kolem 10-12 mg, protože rostliny obsahují jen naprosto minimální množství této látky.  Už samotný název karnitin pochází ze slova carnis, což v latině znamená maso. Pokud je ale naše strava nevyvážená, je vhodné doplňovat L-karnitin jako doplněk stravy.

A jaké jsou nejnověji prozkoumané benefity karnitinu?

Regenerace a výkon

 • Nejnovější studie ukázaly, že karnitin snižuje při fyzické zátěži tvorbu kyseliny mléčné (laktátu) ve svalech, čímž napomáhá „udržet“ tempo, sílu  i výdrž při tréninku. Naopak po fyzické činnosti  odstranění vzniklého laktátu urychluje, čímž zkracuje dobu nutnou pro regeneraci.

 

 • Další studie, která byla zaměřená na schopnost L-karnitinu zmírnit svalovou bolest ukázala, že suplementace L-karnitinem skutečně zmírnila svalovou bolest a svalové napětí přicházející po náročném fyzickém výkonu, což bylo prokázáno i sníženou hladinou kreatin-kinázy, dále KK, (enzym účastnící se svalové kontrakce, a který přenáší fosfátovou skupinu na kreatin. Čímž vzniká kreatinfosfát, který je energeticky bohatou sloučeninou, důležitou zejména pro svalový metabolismus). KK ve sportovní medicíně slouží jako ukazatel poškození svalové tkáně, a to především „oxidativním stresem“, tedy při vysokém fyzickém výkonu při hraniční dodávce kyslíku. Hladila KK v krvi je za normálních okolností poměrně nízká. Při nadměrném přetížení nebo při velkém poškození svalových buněk se dostává ve velkém množství do krve, čehož se pak využívá při diagnostikování. Reakce vzrůstu či poklesu KK se u jedinců liší, a to především u sportovců a netrénovaných jedinců.

 

 • Co se týče regenerace a síly jako takové, byla provedena řada dalších testů, ve kterých byl L-karnitin podáván jednak cíleně několik dní před daným fyzickým výkonem (fyzicky náročný test cyklistů), a to v určitém množství (zde 2 g denně) a jednak také pouze jednorázově před stejným fyzickým výkonem. U těch, kteří užívali L-karnitin na denní bázi, pravidelně několik dní předem, byl prokázán významný nárůst síly a kratší doba regenerace. Naopak ti, kteří použili L-karnitin jen před daným fyzickým výkonem, nikoli pravidelně před, nárůst síly nezaznamenali a stejně tak i regenerace trvala delší dobu. Karnitin je tedy vhodné užívat dlouhodoběji.

Vytrvalost, hladina krevního cukru

 • Suplementace L-karnitinem napomáhá také udržení dostatečného krevního oběhu, a tím i dostatečné zásobení svalů kyslíkem. Neméně zajímavé bylo i to, že karnitin napomohl k získání svalové hmoty doprovázeným snížení tělesné hmotnosti a redukování fyzické i psychické vyčerpanosti (únavy).

 

 • Další studie, které byly se sportovci provedeny byly zaměřeny na udržení fyzické výkonnosti, aerobní kapacity a oxidaci tuku. I zde bylo prokázáno, že ať už s proteinem nebo bez, pomohla během tréninku suplementace L-karnitinem k udržení fyzické výkonnosti (např. u fotbalistů suplementace 3-4 g L-karnitinem napomohla ke zvýšení rychlosti běhu, udržení výkonnosti a současně snížení srdečního rytmu, což opět napomohlo k umožnění déle trvajícího fyzicky náročného výkonu). Při středně těžké fyzické zátěži jsou tělem využívány především mastné kyseliny s delším řetězcem, čemuž L-karnitin napomáhá. Tím tedy podporuje nejenom oxidaci tukových zásob, ale také šetří svalový glykogen.

 

 • Důležité je také to, že L-karnitin napomohl „šetřit“ hladiny glukózy, a tím podpořit využití tuků ke tvorbě potřebné energie, což současně může napomáhat i ke snížení tělesné hmotnosti. Neméně důležitý byl také fakt, že L-karntin ukázal také schopnost „snížit spotřebu“ aminokyselin jako zdroj energie! Více aminokyselin pak zbývá pro tvorbu bílkovin.

 

 • Suplementace karnitinem také pozitivně ovlivňuje hladinu krevního cukru (při nízké hladině glukózy, je snížena i hladina inzulínu a je obvykle zvýšena hladina glukagonu. A tedy, máme nízkou hladinu inzulínu a vysokou hladinu glukagonu stimulující lipolýzu – uvolnění mastných kyselin z tukové tkáně, které jsou využity ke tvorbě energie. Během této situace karnitin pomáhá dostat tyto mastné kyseliny do vnitřní části mitochondrie, kde jsou, mimo jiné, využity jako zdroj energie).

 

 • Další, velice slibná a užitečná vlastnost L-karnitinu se ukázala ta, že L- karnitin podporuje průtok krve do svalů, čímž  chrání svaly před nedostatečným zásobováním svalů kyslíkem, na čemž se podílí i ta skutečnost, že L-karnitin má schopnost snižovat krevní tlak, a tím i usnadňovat volný průtok krve.

Detoxikace, kardiovaskulární systém

 • Neméně důležitou vlastností L-karnitinu je to, že je shopen „odvést“ toxické látky vzniklé při produkci energie z buňky ven a předcházet tak jejich akumulaci. Významně tedy působí jako antioxidant. Suplementace L-karnitinu napomohla významně snížit hladinu oxidativního stresu, který vzniká v průběhu fyzické zátěže. Čím více jsou svalová vlákna „poškozena“, tím více je také generován oxidativní stres. Díky tomuto může doba regenerace trvat i více jak 10 dní. V daným studiích suplementace L-karinitinem po dobu 14 dní zvýšila signifikantně hladinu antioxidantů a navíc opět  napomohla snížit svalové poškození. L-karnitin jako antioxidant rovněž podporuje produkci gluthathionu, který likviduje volné radikály. L-Karnitin  proto také bývá spojován se “zpomalováním” změn spojených se stárnutím.

 

 • L-karnitin je také schopen pozitivně ovlivnit endoteliální funkce (endotel je vrstva buněk vystýlající cévy krevních, lymfatických cév a srdce – důležité pro transport látek přes membrány buněk, např. kyslík se takto dostává do plic). Což přinejmenším velice pozitivně ovlivňuje kardiovaskulární systém. L-karnitinu je z tohoto důvodu také věnovaná velká pozornost u pacientů, kteří trpí srdeční ischemií (kdy dochází k vážným změnám na svalových membránách buněk a dochází k nekontorlovatelnému průniku vápníku dovnitř a ke hromadění mastných kyselin v okolí buňky. Toto může vést až k odumření svalové buňky srdce. Karnitin má účinek antiischemický a navíc v období po infarktech snižuje riziko náhlého srdečního selhání. To, jak důležitý a užitečný může být L-karnitin svědčí i ta skutečnost, že bývá dávkován i u předčasně narozených dětí.

 

 • L-karnitin je používán i dokonce při poruchách štítné žlázy. Štítná žláza hraje významnou roli v  tvorbě energie. Pokud štítná žláza nefunguje dobře a dochází mimo jiné i k přibývání na váze, karnitin napomůže stimulovat získávání tuků z tukových zásob a aktivuje jejich přeměnu na energii.

Závěrem

Pro nejlepší možný účinek je ideální kombinace L-karnitinu a acetyl L-karnitinu. L-karnitin je přirozená forma karnitinu, která se vytváří v těle, zatímco acetyl-L karnitin je jeho aktivní forma, na kterou tělo mění L-karnitin, pokud jej chce použít.

Zdroje:

1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872767/?mc_cid=2730ad81f7&mc_eid=cf2427e13c

2) Metabolic fate of dietary carnitine in human adults: identification and quantification of urinary and fecal metabolites. Rebouche CJ, Chenard CA J Nutr. 1991 Apr; 121(4):539-46.

3) Stuessi C., Hofer P., Meier C., Boutellier U. l-carnitine and the recovery from exhaustive endurance exercise: A randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Eur. J. Appl. Physiol. 2005;95:431–435. doi: 10.1007/s00421-005-0020-9. [PubMed][Cross Ref] [Ref list]

4) Nuesch R., Rossetto M., Martina B. Plasma and urine carnitine concentrations in well-trained athletes at rest and after exercise. Influence of l-carnitine intake. Drugs Exp. Clin. Res. 1999;25:167–171.

5) What mechanisms contribute to the strength loss that occurs during and in the recovery from skeletal muscle injury? Warren GL, Ingalls CP, Lowe DA, Armstrong RB J Orthop Sports Phys Ther. 2002 Feb; 32(2):58-64.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1480140/

https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2001/07/12.pdf