Filozofie

 /

Kodex aliance
  1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
  2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
  3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
  4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
  5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
  6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
  7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Krav Maga – Seznamte se s bojovým systémem izraelských obranných sil

Krav Maga je jednoduchý a zároveň extrémně účinný systém sebeobrany. Oproti jiným bojovým uměním nemá v podstatě žádná pravidla a nevyznává žádné vyšší etické hodnoty. Jeho jediným cílem je prostě přežít. „Ve chvíli, kdy jste napadeni, nejste obětí, ale stáváte se útočníkem“. Tak by se dala shrnout podstata systému Krav Maga, který se v rukou zkušených bojovníků může stát doslova smrtící zbraní.

Krav Maga využívá techniky z boxu, muay thai, jiu-jitsu a dalších bojových umění. Spíše než na organizované a předem naučené pohyby se však soustředí na zlepšení instinktivních reakcí. Nezáleží na vašem věku, pohlaví, velikosti nebo kondici, Krav Maga má za cíl vás fyzicky i psychicky připravit na situace, kdy budete čelit útočníkovi bez ohledu na to, jak nepříznivé mohou být okolnosti.

Historie Krav Maga

Abychom plně porozuměli systému Krav Maga, je potřeba znát jeho historii. Počátky sahají až do předválečného Československa. Když na zača´tku 30. let začalo sílit fašistické a antisemitské hnutí, rozhodl se mladý židovský sportovec Imi Lichtenfeld (mezinárodně uznávaný boxer, zápasník a gymnasta) vytvořit skupinu, která bude hlídat židovskou komunitu a bránit ji proti případným útokům. Brzy však zjistil, že postupy, které používal při sportovních kláních, neobstojí při pouličním boji proti antisemitským kriminálníkům. Boj o body v zápase a boj o přežití na ulici zkrátka vyžadují jiný způsob myšlení i bojové techniky. Postupně tak Imi začal pracovat se svými znalostmi bojových umění a začal klást důraz na techniky, které by mohly rychle zneutralizovat hrozbu a zneškodnit útočníka.

Na začátku 40. let se Imi přestěhoval do Palestiny a stal se součástí hnutí bojujícího za židovský stát Izrael. Izraelští vojenští vůdci si brzy všimli jeho bojových dovedností a schopnosti tyto dovednosti naučit ostatní. Netrvalo tak dlouho a Imi dostal na starosti výcvik elitních vojenských bojových oddílů, včetně Palmach, Palyam a Haganah. Když v roce 1948 dosáhl Izrael státnosti, byly tyto bojové oddíly sloučeny s Izraelskými obrannými silami (IDF) a Imi Lichtenfeld se stal jejich hlavním instruktorem tělesné zdatnosti. V této pozici měl za úkol vytvořit bojový systém, který by dokázal nové vojenské rekruty za pouhé tři týdny naučit, jak jednoduše a účinně obstát v celé řadě život ohrožujících situací. Pro vytvoření tohoto systému Imi použil všechny své předchozí poznatky z bojových umění i reálného boje. Systém se zaměřoval především na nepřetržitý pohyb, současnou koordinaci obrany i útoku a efektivní útoky na měkkou tkáň a tlakové body útočníka. Tento bojový systém byl označen jako Krav Maga, což v hebrejštině znamená „kontaktní boj“, a rychle se stal oficiálním bojovým systémem IDF, které jej využívají dodnes.

Imi vyučoval Krav Maga v IDF téměř 20 let. Po ukončení vojenské kariéry založil v Izraeli dvě školy Krav Maga, ve kterých vyškolil tisíce studentů a instruktorů a přitom systém neustále piloval a vylepšoval. V roce 1974 založil neziskovou organizaci Krav Maga, která se věnovala propagaci Krav Maga v Izraeli i na celém světě. Krav Maga se tak postupem času dostala do USA i jiných zemí a díky své jednoduchosti a účinnosti se stala bojovým systémem využívaným nejen ozbrojenými složkami, ale i prostředkem sebeobrany pro běžné civilisty.

Principy Krav Maga

Jak bylo zmíněno výše, Krav Maga je taktický bojový a sebeobranný systém, který kombinuje nejefektivnější techniky z boxu, juda, jiu-jitsu, aikida a dalších bojových sportů. Řídí se několika základními principy, které zajistí přežití i ve zdánlivě bezvýchodných situacích.

Neutralizace hrozby. Základním principem Krav Maga je co nejrychlejší ovládnutí a zneškodnění útočníka. Proto je v rámci Krav Maga povoleno v podstatě cokoliv. Pokud je váš život v ohrožení, nemůžete se nechat omezovat etickými pravidly.

Jednoduchost. V Krav Maga nenajdete žádné složité techniky nebo sestavy úderů. Pouze jednoduché a extrémně efektivní údery, bloky a chvaty.

Současná obrana i útok. Mnoho bojových sportů vnímá obranu a útok jako samostatné a oddělené akce. Například nejdříve zablokujete soupeřův úder (obrana) a následně, když se odkryje, jej kopnete (útok). Nevýhodou tohoto přístupu je to, že je ze své podstaty reaktivní, vy tak nemáte situaci pod kontrolou a často můžete skončit v nekonečném cyklu obranných pohybů. V Krav Maga se bojovník snaží každý obranný pohyb spojit s protiútokem. Pokud například čelíte útoku na krk, musíte se pokusit útok nejen odvrátit, ale současně vést i protiútok na slabé místo protivníka (oči, rozkrok, krk). Cílem je opět co nejrychlejší neutralizace hrozby.

Retzev – nepřetržitý pohyb

S principem současné obrany a útoku úzce souvisí pojem retzev – hebrejský výraz pro nepřetržitý pohyb. Cílem je zneškodnění protivníka pomocí nepřetržité řady agresivních obranných i útočných pohybů. Když bude váš protivník reagovat na vaše protiútoky, budete reagovat více kopy, údery a chvaty až do chvíle, kdy už útočník nebude hrozbou. Retzev vyžaduje, aby bojovník jednal instinktivně a nespoléhal se pouze na předem naučené pohyby. Dobře vyškolený bojovník by měl umět bez zaváhání reagovat na jakýkoliv druh hrozby.

Použití zbraní. Do Krav Maga lze snadno začlenit nože a střelné zbraně. Kromě těchto zbraní se žáci učí improvizovat a použít jako zbraň jakýkoliv předmět, který je k dispozici. K neutralizaci soupeře tak mohou být použity klíče, pera, židle, sklenice i jiné běžné předměty. Kromě výuky, jak používat zbraně, se v rámci Krav Maga vyučuje také obrana před ozbrojeným útokem.

Útok na citlivá místa a tlakové body. Známým principem, pro který bývá Krav Maga také často terčem kritiky, je její důraz na útočení na citlivá místa protivníka. Mnoho protiútoků zahrnuje útoky na oči, krku, rozkroku a dalších citlivých míst. Útok na slabiny je často nejlepší alternativou jak neutralizovat útok a když je v sázce život, není podstatné dodržování etických pravidel.

Základní pohyby

Neutrální postoj

Neutrální nebo pasivní postoj se trénuje jako první. Jedná se normální postoj, jaký byste měli v každodenním životě. Paže jsou svěšené a nohy jsou od sebe vzdáleny asi na šíři ramen. Nikdy netušíte, kdy může dojít ke konfliktu a ne vždy tak budete v dokonalém postavení.

Obranný postoj

Bojový nebo obranný postoj vám dává možnost pohybovat se rychleji a lépe při vašich úderech využívat síly nohou. Po zahájení souboje se lehce rozkročíte a silnější nohu posunete mírně za sebe. Současně zvednete ruce tak, aby palce byly přibližně na úrovni brady. Lokty zůstávají blízko hrudníku a dlaně míří směrem od vašeho obličeje. V této pozici tak nevypadáte zbytečně agresivně, ale zároveň jste schopni řešit případný útok a chránit si hlavu a trup.

Přímý úder

Přímé údery jsou často nedoceněny, ale ve skutečnosti může dobře mířený úder do nosu, čelisti nebo krku na protivníkovi napáchat mnoho škod. Jedná se o vhodný počáteční úder, na který lze navázat řadu dalších úderů a technik. Začněte v obranném postoji, přeneste váhu na přední nohu a přední paží udeřte rovně před sebe. Během úderu vytočte pěst vodorovně a pokuste se protivníka zasáhnout dvěma největšími klouby.

Úder loktem

Snažte se protivníka trefit koncem kosti loketní nebo spodní částí kosti paží (dvě kosti, které se setkávají v lokti). Nejběžnější směr úderu loktem je vodorovně a vpřed, ale pokud na vás protivník útočí zezadu, můžete vést úder loktem i přímo za sebe. Abyste do úderu dali více energie, přeneste váhu na špičky nohou a při úderu využijte také rotaci trupu.

Kop do rozkroku

Pokud jde o sebeobranu, kop do rozkroku je vždy dobré řešení. Oblast třísel je velmi citlivá u mužů i žen a nechráněná (málokdo na sobě nosí suspenzor). Kop můžete provést buďto nártem nebo kolenem. Lehkým nakloněním dozadu a předsunutím boků zvýšíte rychlost úderu a způsobíte více poškození.

Závěr

Představili jsme vám historii, principy a několik základních technik Krav Maga. Tento bojový sport není tak vznešený a ušlechtilý jako jiná bojová umění a pro svou surovost bývá někdy dokonce kritizován. Nejpodstatnější je však skutečnost, že člověka dokonale připraví na to, aby dokázal čelit nepříteli za jakýchkoliv okolností. Trénink Krav Maga může být zpočátku těžký, protože je fyzicky poměrně náročný a fyzický kontakt nemusí být pro každého úplně přirozený. Postupně se však budete zlepšovat a nakonec se díky tréninku Krav Maga dostanete do skvělé kondice a zároveň budete připraveni čelit jakékoliv hrozbě.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Zdroje:

www.kravmaga.com

www.lawofthefist.com

www.kravmaga-ikmf.com/