Filozofie

 /

Kodex aliance
 1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
 2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
 3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
 4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
 5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
 6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
 7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Vybíráme z nejnovějších studií: Vyvážený poměr v příjmu omega-3 a omega-6 pomáhá předcházet depresi

Spojitost příjmu a poměru omega-3 a omega-6 nenasycených mastných kyselin s rizikem vzniku symptomů deprese.

Zhang 2020

Studie publikovaná na začátku letošního roku zkoumala vztah mezi příjmem a vzájemným poměrem omega-3 a omega-6 nenasycených mastných kyselin, a vznikem symptomů deprese. Využívala pro to data z výzkumu NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), který probíhal mezi lety 2009-2016. Studie zkoumala data od celkem 17431 dospělých. Poznatky byly následující:

 • Symptomy deprese byly častější u jedinců s hypertenzí nebo diabetem.
 • Příjem omega-3 a omega-6 byl u jedinců s depresivními symptomy menší než u jedinců bez depresivních symptomů
 • Vzájemný poměr omega-3 a omega-6 byl u jedinců s depresivními symptomy vyšší (hodnota omega-6) než u jedinců bez symptomů.
 • Závěrem studie tedy je, že zvýšený poměr omega-6 oproti omega-3 je spojený s rizikem vzniku vývoje depresivních symptomů.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/1/240/htm

Nízká hladina vitamínu D v dětství je spojena s psychickými problémy v dospívání.

Robinson 2019

Nedostatečná hladina vitamínu D je u dospělých spojená s depresí a schizofrenií. Změny v chování způsobené nedostatkem v dětství ještě nebyly zdokumentované, přichází však první studie, které se na toto téma zaměřují Studie z loňského roku zkoumala vztah mezi nedostatečným příjmem vitamínu v dětství a pozdějšími problémy s psychikou. Výsledek: Psychické problémy byly u dětí s nedostatkem vitamínu D 1.8x častější než u dětí s jeho dostatečnou hladinou.

Studie je dostupná zde: https://academic.oup.com/jn/article-abstract/150/1/140/5550877?redirectedFrom=fulltext

Snížená kapacita fyzického pohybu je u adolescentů se ztučnělými játry spojená s narušeným metabolismem železa.

Mitchell 2019

Nealkoholická steatóza jater je prokazatelně spojená s nízkou kardiorespirační kondicí (slabou kondicí srdce, cév a plic). V souvislosti s tím se studie z roku 2019 u adolescentů se steatózou zaměřila na hladinu železa. Vyšlo najevo, že využitelnost železa pro organismus je u jedinců se steatózou nepřímo úměrná BMI indexu, u jedinců se zdravými játry však ne. Jedinci se steatózou měli dále sníženou schopnost fyzického pohybu, studie tedy potvrdila, že omezená pohyblivost adolescentů se steatózou může být spojená se sníženou hladinou železa v těle.

Studie je dostupná zde: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1542356519311164

Strava s přiměřeným příjmem tuků a jedním avokádem denně zvyšuje hladinu antioxidantů a snižuje hladinu LDL cholesterolu v krevní plazmě u dospělých s nadváhou a obezitou.

Wang 2020

Avokáda jsou nutričně bohaté zdroje mononenasycených mastných kyselin a antioxidantů. Skupina vědců proto zkoumala, zda zdravá strava zahrnující 1 avokádo denně ovlivní cirkulaci oxidovaných LDL částic (ty částice LDL cholesterolu, které přímo způsobující aterosklerózu) a hodnoty související markerů oxidativního stresu.

Zkoumali 45 můžu a žen se zvýšeným LDL-C cholesterolem, přičemž byly poskytnuty celkem tři režimy stravování – nízkotučná stravy, jedna s přiměřenou hladinou tuků a poslední s přiměřenou hladinou tuků a jedním avokádem denně. Ve srovnání s počátečními hodnotami se u jedinců konzumujících avokáda znatelně snížila hodnota oxidovaných LDL částic a zvýšila se hodnota luteinu. Obě hodnoty se navíc významně lišily od druhých dvou režimů stravy.

Studie tedy potvrdila, že jedno avokádo denně spolu s přiměřených příjmem tuků a stravou zdravou pro srdce může přispět ke snížení hladiny oxidovaných LDL částic u jedinců s obezitou a nadváhou.

Studie je dostupná zde: https://academic.oup.com/jn/article/150/2/276/5588100

Autor článku: redakce eFIA.cz