Filozofie

 /

Kodex aliance
  1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
  2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
  3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
  4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
  5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
  6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
  7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Vybíráme z nejnovějších studií: Vliv probiotik na hladinu cukru v krvi, souvislost hladiny omega 3 mastných kyselin s poškozením DNA a další studie

Vliv probiotických bakterií Lactobacillus rhamnosus GG na hladinu cukru v krvi

Sandborn et al. 2020

Tato tříměsíční, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená randomizovaná klinická studie zkoumala účinky probiotických bakterií Lactobacillus rhamnosus GG na hladinu glukózy v krvi u zdravých pacientů středního a vyššího věku. U skupiny, která užívala placebo, bylo v průběhu sledovaného období pozorováno zvýšení hladiny glukózy v krvi na lačno a HbA1c (glykovaný hemoglobin, ukazatel průměrné hladiny glukózy v krvi). Naopak u skupiny, která užívala Lactobacillus rhamnosus GG zůstaly hladiny glykémie a HbA1c stabilní. Potvrzuje se tak, že dobrý stav střevního mikrobiomu může být prevencí rozvoje diabetu nebo kardiovaskulárních chorob.

Studie je dostupná zde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32570015/

Souvislost hladiny vitamínu K s rozvojem kardiovaskulárních onemocnění a celkovou úmrtností

Shea et al. 2020

Metaanalýza 3 studií (Health, Ageing, and Body Composition Study, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, Framingham Offspring Study) zkoumala dostupná data, která by mohla prokázat souvislost mezi hladinou vitamínu K1 (fylochinon), rozvojem kardiovaskulárních onemocnění a celkovou úmrtností. Celkem byla analyzována data od 3891 účastníků. Nebyla pozorována žádná významnější spojitost mezi hladinou vitamínu K1 a rizikem rozvoje kardiovaskulárních chorob. U účastníků, kteří měli hladinu vitamínu K1 nižší než 0,5 nmol/l však bylo zaznamenáno o 19 % vyšší riziko úmrtnosti než u těch, kteří měli hladinu vitamínu K1 vyšší než 1,0 nmol/l. Nízké hladiny vitamínu K1 tak pravděpodobně nemají přímou souvislost s rozvojem kardiovaskulárních onemocnění, ale mohou mít vliv na celkovou úmrtnost.

Studie je dostupná zde: https://academic.oup.com/ajcn/article-abstract/111/6/1170/5828188?redirectedFrom=fulltext

Prenatální užívání omega 3 mastných kyselin a vitamínu D ovlivňuje mikrobiom v dýchacích cestách dětí

Hjelmso et al. 2020

Tato studie analyzovala vliv prenatální suplementace omega 3 mastných kyselin a vitamínu D na bakteriální kompozici v různých částech organismu celkem u 695 žen a jejich dětí. Při suplementaci nebyly pozorovány žádné změny ve fekálním mikrobiomu dítěte nebo vaginálního mikrobiomu matky. Byly však zaznamenány změny ve složení mikrobiomu dýchacích cest dítěte. Tyto změny by mohly mít spojitost se snížením zánětlivosti v organismu. Přestože změna složení mikrobiomu dýchacích cest dítěte byla při suplementaci omega 3 mastných kyselin a vitamínu D poměrně malá, mohla by mít pozitivní účinky při snižování rizika rozvoje astmatu.

Studie je dostupná zde: https://mcusercontent.com/3587edcaf29b7bf3624182ec7/files/5de84ffe-d341-486a-a5d1-8d0766c9ae5d/Prenatal_Dietary_Supplements.pdf

Hladina mastných kyselin DHA a EPA může mít souvislost s poškozením DNA

de Barros et al. 2020

Brazilská studie zkoumala souvislost mezi poškozením DNA a krevními hladinami kyseliny dokosahexaenové (DHA), kyseliny eikosapentaenové (EPA), retinolu, beta-karotenu a riboflavinu u celkem 140 dětí a dospívajících. Výsledky ukázaly, že nízké hladiny DHA a EPA mohou mít nepřímou spojitost s poškozením DNA a navýšení jejich příjmu by tak mohlo mít preventivní účinky proti rozvoji souvisejících onemocnění.

Studie je dostupná zde: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/fo/c9fo02551k#!divAbstract

Nedostatek vitamínu D souvisí se sníženou pohyblivostí po operaci zlomeniny kyčle

Hao et al. 2020

Cílem této studie bylo zjistit, jestli hladina vitamínu D nebo index GNRI (geriatrický nutriční rizikový index) ovlivňuje úmrtnost a míru pohyblivosti pacientů po operaci zlomeniny kyčle. Pacienti, kteří podstoupili operaci kyčle, byli sledováni a hodnoceni 30 a 60 dní po chirurgickém zákroku. Byla prováděna měření hladiny vitamínu D a zároveň byl na základě indexu GNRI hodnocen celkový nutriční stav pacientů. Nutriční stav pacientů byl klasifikován jako špatný (<92), středně závažný (92 až <98) nebo dobrý (≥ 98). Pacienti ve špatném nutričním stavu a s hladinou vitamínu D nižší než 12 ng/ml vykazovali ve srovnání s ostatními po 30 dnech od operace nižší rychlost chůze a celkově nižší mobilitu. Hladina vitamínu D a celkový nutriční stav pacientů tak mohou být významným faktorem v rekonvalescenci a obnovení hybnosti po operaci zlomeniny kyčle.

Studie je dostupná zde: https://academic.oup.com/ajcn/article-abstract/doi/10.1093/ajcn/nqaa029/5740747?redirectedFrom=fulltext

Autor článku: Mgr.Tomáš Pavelek