Filozofie

 /

Kodex aliance
 1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
 2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
 3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
 4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
 5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
 6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
 7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Adaptogenní houby a rostliny – neobjevená síla přírody, díl. 11. – Brazilský ženšen neboli suma

Brazilský ženšen známý také jako suma, hebanthe paniculata a hebanthe eriantha je rostlina z tropických zemí v oblasti amazonských deštných pralesů. Najdeme ji v Brazílii, Peru, Ekvádoru nebo Venezuela. Z botanického hlediska nijak nesouvisí s asijským nebo americkým ženšenem, pojí je pouze název. Domorodé kmeny využívají kořen této rostliny v rámci tradičního léčitelství a označují jej jako „para tudo“, což by se dalo přeložit jako „na všechno“. Využívají jej k mnoha účelům, například zmírnění stresu, boji proti nemocem nebo jako afrodiziakum.

Kořen brazilského ženšenu je bohatý na polyfenoly a alkaloidy, u nichž se předpokládá, že mají silné antioxidační účinky, zabraňují poškození buněk a chrání lidské tělo před řadou onemocnění. Dalšími účinnými složkami jsou saponiny pfaffosidy a kyselina pfaffová. Tyto mají potenciální protirakovinné vlastnosti a jsou v posledních letech jedním z hlavních důvodů zvýšeného zájmu o brazilský ženšen. Mimo to kořen obsahuje také vitamíny a minerály, včetně železa, hořčíku, zinku, některých vitamínů skupiny B, vitamínů A, E a K a germania – stopového prvku, který pomáhá posílit imunitní systém.

Navzdory dlouhé historii užívání v rámci tradičního léčitelství jsou vědecké důkazy, které by potvrzovaly účinky brazilského ženšenu, zatím poměrně nedostatečné. Níže se podíváme alespoň na některé přínosy konzumace brazilského ženšenu, kterými se moderní studie zaobíraly.

Zdravotní účinky

Adaptogenní působení

Kořen brazilského ženšenu je považován za adaptogen, který zvyšuje schopnost organismu odolávat škodám způsobeným fyzikálními, chemickými nebo biologickými stresory. Mezi takové stresory může patřit například znečištění životního prostředí, změna klimatu nebo infekční onemocnění. Předpokládá se, že brazilský ženšen působí na tzv. HPA osu (hypotalamus – hypofýza – nadledviny) a reguluje tak stresovou reakci buněk lidského těla. Brazilský ženšen tak může být účinný při léčbě nebo prevenci řady onemocnění, jejichž příčinou může být stres, včetně srdečních onemocnění, cukrovky, rakoviny nebo syndromu dráždivého tračníku. [1]

Protizánětlivé a antioxidační vlastnosti

Brazilský ženšen je považován za dobrý zdroj polyfenolů a alkaloidů, které jsou známé pro své antioxidační a protizánětlivé účinky. Dlouhodobý zánět a poškození buněk volnými kyslíkovými radikály mohou být příčinou mnoha chronických onemocnění. Přestože se obecně předpokládá, že brazilský ženšen díky svým antioxidačním a protizánětlivým účinkům podporuje celkové zdraví a snižuje riziko rozvoje chronických onemocnění, bude potřeba ještě podrobnější výzkum, který by jeho pravidelnou konzumaci spojil se sníženým rizikem výskytu konkrétních onemocnění. [2]

Protirakovinné účinky

Laboratorní studie a studie na zvířatech naznačují, že by kyselina pfaffová a pfaffosidy z kořene brazilského ženšenu mohly pomoci ničit rakovinné buňky a bránit jejich šíření. [3] Brazilský ženšen může být také vhodným doplňkem při léčbě rakoviny. Spekuluje se, že by mohl zvyšovat účinky chemoterapie a radioterapie a snižovat výskyt nežádoucích vedlejších účinků, jako je únava. Zároveň by konzumace brazilského ženšenu měla pomoci aktivovat imunitní buňky, které mohou zabránit růstu rakovinných buněk a podpořit jejich odstranění z těla. [4]

Přestože tyto výsledky vypadají slibně, zatím nejsou dostupné studie, které by stejné výsledky potvrzovaly u lidí.

Podpora plodnosti

Po celá staletí se kořen brazilského ženšenu používá jako přírodní afrodiziakum. Chybí však vědecké důkazy, které by tyto účinky potvrzovaly.

Jedna starší studie na zvířatech naznačuje, že extrakt z kořene brazilského ženšenu může zvýšit sexuální aktivitu u sexuálně neaktivních nebo impotentních samců potkana. [5] Další studie uvádí, že tyto extrakty mohou u samců a samic myší zvyšovat hladinu pohlavních hormonů jako je estradiol, progesteron a testosteron. Tyto pohlavní hormony ovlivňují libido, ovulaci, produkci spermií a erektilní funkci. Proto mohou být zvýšené hladiny těchto hormonů spojeny se zlepšenou plodností. [6]

Další potenciální účinky

Laboratorní výzkum naznačuje, že by brazilský ženšen mohl zlepšovat tvar červených krvinek, k jejichž deformaci dochází u osob trpících srpkovitou anémií. [7]

Studie na zvířatech také ukazují, že by kořen brazilského ženšenu mohl pomoci snížit poškození střev a zánětlivé markery u potkanů se zánětem tlustého střeva. [8]

Užívání

Vzhledem k relativnímu nedostatku vědeckého výzkumu, který by se konzumací brazilského ženšenu zaobíral, nelze ani přesně určit doporučenou účinnou dávku.

Obecná doporučení se pohybují kolem 1 až 2 g sušeného kořene v prášku nebo 1až 2 ml extraktu z kořene 2 až 3krát denně.

Aktuálně nejsou dostupné ani studie, které by se zabývaly bezpečností užívání brazilského ženšenu a případnými nežádoucími vedlejšími účinky. Dlouhodobé užívání této rostliny v rámci tradičního léčitelství však poukazuje na to, že by její užívání mělo být bezpečné. Pokud byste však při užívání brazilského ženšenu pociťovali nějaké nežádoucí vedlejší účinky (například kvůli interakci s některými léky), konzumaci přerušte a kontaktujte svého lékaře.

Závěrem

Kořen brazilského ženšenu je rostlinný přípravek, který se především v oblasti Amazonie po staletí využívá v rámci tradičního léčitelství. Traduje se, že nabízí různé zdravotní výhody jako je zvýšení energie, potlačení únavy, podpora libida, ochrana před stresem a řadou chronických onemocnění. Přestože v současné chvíli nemáme k dispozici dostatek vědeckých důkazů, které by tyto účinky potvrzovaly, budoucí výzkum může dozajista přinést zajímavé výsledky.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

 1. Carulo, Marcelle. (2012). Use of SFC in Extraction of Adaptogens from Brazilian Plants. American Journal of Analytical Chemistry. 03. 977-982. 10.4236/ajac.2012.312A129.
 2. Costa CA, Tanimoto A, Quaglio AE, Almeida LD Jr, Severi JA, Di Stasi LC. Anti-inflammatory effects of Brazilian ginseng (Pfaffia paniculata) on TNBS-induced intestinal inflammation: Experimental evidence. Int Immunopharmacol. 2015 Sep;28(1):459-69.
 3. Levitsky DO, Dembitsky VM. Anti-breast Cancer Agents Derived from Plants [published online ahead of print, 2014 Dec 3]. Nat Prod Bioprospect. 2014;5(1):1-16.
 4. Liao LY, He YF, Li L, et al. A preliminary review of studies on adaptogens: comparison of their bioactivity in TCM with that of ginseng-like herbs used worldwide. Chin Med. 2018;13:57. Published 2018 Nov 16.
 5. Arletti R, Benelli A, Cavazzuti E, Scarpetta G, Bertolini A. Stimulating property of Turnera diffusa and Pfaffia paniculata extracts on the sexual-behavior of male rats. Psychopharmacology (Berl). 1999 Mar;143(1):15-9.
 6. Oshima M, Gu Y. Pfaffia paniculata-induced changes in plasma estradiol-17beta, progesterone and testosterone levels in mice. J Reprod Dev. 2003 Apr;49(2):175-80.
 7. Mozar A, Charlot K, Sandor B, Rabaï M, Lemonne N, Billaud M, Hardy-Dessources MD, Beltan E, Pandey RC, Connes P, Ballas SK. Pfaffia paniculata extract improves red blood cell deformability in sickle cell patients. Clin Hemorheol Microcirc. 2015 Sep 25;62(4):327-33.
 8. Costa CARA, Quaglio AEV, Di Stasi LC. Pfaffia paniculata (Brazilian ginseng) extract modulates Mapk and mucin pathways in intestinal inflammation. J Ethnopharmacol. 2018 Mar 1;213:21-25.