sportovní výkon

7 destruktivních emocí, které ovlivňují nejen sportovní výkon

Určitě skoro každý zná úsloví „vyrovnanost těla i ducha“, či „ve zdravém těle, zdravý duch“. Uvedené slogany však neznamenají pouze to, že dané vyrovnanosti je dosaženo pomocí intenzivního studia v univerzitních knihovnách, v kombinaci s kvalitním „hardcore“ tréninkem ve fitness centru.

7 destruktivních emocí, které ovlivňují nejen sportovní výkon

V nepoměrně vyšší míře je zde kladena důležitost na rovnováhu mezi jakýmsi „duševním zdravím“, či chcete-li „dobrou psychikou“ jedince, tedy jeho kvalitou, která je základním předpokladem pro celkový zdravotní stav a tedy i fyzický, či sportovní výkon. Právě z těchto principů a předpokladů vycházel již ve starověkém Řecku Sokrates a jeho žáci, nebo např. indická Ájurvéda, či tradiční čínská medicína.

O co se tedy jedná? Onoho dobrého „psychického stavu“ je dosaženo, pokud se vyvarujeme určitých autodestruktivních emocí, které mají negativní vliv na náš celkový zdravotní stav a tedy i chemické pochody v těle, zejména vylučování tzv. stresových hormonů ( adrenalin, noradrenalin, glukokortikoidy ). Nezávisle na tom, zda chcete zhubnout, či jste kulturista, vrcholový sportovec, nebo prostě jen chcete žít zdravě, ovlivňují tyto negativní emoce velmi významným způsobem nejen dostupnou hladinu energie v těle, ale také zmíněný zdravotní stav a tím i úroveň dosahovaných sportovních výsledků. Strach je tak např. častou příčinou překyselení žaludku, žaludečních vředů, či problémů s tlustým střevem. Nic tak nevyčerpá zásoby energie z Vašeho organizmu, jako zloba, závist a nenávist, kdy kromě vylučování stresových hormonů a následné spotřebě glykogenu, dochází k výraznému zvýšení tlaku s rizikem onemocnění ledvin, srdečních chorob atd.

Zde je seznam vybraných negativních emocí, které jsou seřazeny a to v postupném pořadí od těch „nejdestruktivnějších“. U každé emoce je uveden popis a příklad „doporučovaného“ postoje.

1.Závist

Popis emoce: nepřeji ostatním lidem úspěch, peníze, štěstí atd.. / Opačný pól: nesrovnávám se s ostatními. Sám sobě dávám postupně jen malé cíle, což je lepší než jeden velký cíl, na kterém si pokaždé „vylámu zuby“

2. Nenávist

Popis emoce: neuznávám odlišné názory a postoje. / Opačný pól: každý má právo na svůj životní názor a postoj, a já nemusím nikoho přesvědčovat o tom svém.

3. Křivda

Popis emoce: za vše co pro kohokoliv udělám, očekávám vděk. / Opačný pól: Neplést si vztah s partnerem, či dětmi s „obchodem“. V obchodě lze za „něco“, co „dělám“ očekávat stále protislužbu. Ve vztahu k partnerovi, či dětem dělám vše z čiré radosti, bez toho, že něco „za to“ očekávám.

4. Zloba

Popis emoce: soudím a hodnotím ostatní lidi a situace. / Opačný pól: nezaujímám stále ke všemu hodnotící postoje, ve smyslu co je „dobré“ a co je „špatné“. Nesoudím ostatní lidi, protože neznám podrobně jejich situaci a jsem si vědom toho, že se na ně dívám jen ze svého „úhlu pohledu“. O každém v jeho nepřítomnosti hovořím vždy tak, jako kdyby byl stále přítomen.

5. Lítost

Popis emoce: lituji sám sebe, „jsem oběť těch druhých“ ( pozn: obvykle se jedná o tzv. normopaty, tedy jedince, kteří jsou ve společnosti velmi oblíbení, protože nijak „nevyčnívají“ a chovají se spořádaně. Ve skutečnosti v sobě však doslova „dusí“ své vnitřní přání a touhy) / Opačný pól: Jsem sám sebou, chovám se zcela přirozeně a otevřeně. Vše co dělám, dělám z vlastní vůle, přestože umím ostatní vyslechnout. I když vše vždy nevyjde tak jak má, nemusím se litovat, protože to bylo mé rozhodnutí a „kdo nic nezkusí, nic také nepokazí“. Důležité je, že se umím ze svých chyb poučit a neopakuji je.

6. Strach

Popis emoce: pocit nejistoty, zaměření směrem: „až budu mít hodně peněz, budu žít v jistotě“. Vše je orientováno na pocit budoucího zabezpečení, popř. „snadnější“ cesty, která je motivována strachem a ne skutečným „vnitřním přáním“. / Opačný pól: vnitřní pocit jistoty, naplnění. Např. dělám práci, která mě baví, proto mě nevadí ani dočasný neúspěch, popř. přechodně méně peněz, vždyť je práce mým koníčkem a já na sobě neustále pracuji. Mám rád nové události, či změny, protože přináší vždy „svěží vítr“ a něco zajímavého do mého života.

7. Strádání za jiné

Popis emoce: strádání v případě událostí, kde nemůžeme pomoci, či je nemůžeme ovlivnit, např. problémy kamarádky, či přítele, který se rozvádí. / Opačný pól: pokud mohu pomoci - pomohu, např. ubytuji u sebe dočasně známého, který se právě rozvedl a nemá kde bydlet, popř. dám finanční příspěvek atd.. Pokud však není možné pomoci, není „zdravé“ se danou událostí, či problémem jiných lidí trápit a zabývat.

Závěr: Pokud budeme tedy vycházet z principu uvedené rovnováhy, je kromě tréninku, optimálního stravování a suplementace, stejně důležitým faktorem právě eliminace výše uvedených negativních emocí ( uplatňování těchto principů využíval ve své přípravě např. známý kulturista Frank Zane, Arnold Schwarzenegger a další ). Určitě to na začátku nebude jednoduché, na druhou stranu je velkým vnitřním vítězstvím, pokud např. člověku, který na Vás „právě huláká ve frontě na banány“, poděkujete, popřejete od srdce příjemný den a nebudete si ho dále všímat, protože jste právě udělali ten nejlepší krok pro své zdraví. Jinými slovy to znamená, že „svět již nebude žít ve Vás, ale Vy v něm“.

Autor článku: Jiří Žižlavský

Odkazy na zdroj: Jan Cindler - Etikoterapie