MOG free

Adaptogenní houby - originální produkty z těla houby pěstovaného na dřevě (MOG free) vs. produkty z mycélia pěstovaného na obilninách (MOG)

Přečetli jste si někdy závazné výživové údaje na etiketě produktu z hub, zejména u extraktů (Reishi, Lví Hříva atd.)? Nalezli jste pouze základní údaj o obsahu polysacharidů v extraktu? Víte, že polysacharidy nejsou v obecné rovině nic jiného než škrob (viz. níže)? Nebo jste naopak nalezli přesné informace o garantovaném obsahu jednotlivých bioaktivních složek, jako jsou např. beta-glukany, triterpeny, hericenony a další? Tedy přesně tak, jak by to mělo být. Je přece logické, že v případě skutečného obsahu bioaktivních složek, se každý výrobce rád pochlubí těmito údaji na etiketě produktu (= závazné údaje). A samozřejmě to platí i naopak. Důvodem je fakt, že výše zmíněné polysacharidy (česky = složité sacharidy) mohou mít různé složení. V prvním případě, kdy se jedná o přirozenou, ale zdlouhavou a nákladnou produkci, mohou pocházet z těla houby pěstované na dřevě a obsahovat vysoký podíl žádoucích beta-glukanů (+ dalších certifikovaných složek). V druhém případě mohou pocházet pouze z mycelia (kořenová struktura houby) pěstovaného rychlou nízkonákladovou cestou na obilninách a rýži, kdy je výsledkem vysoký podíl obilných polysacharidů = škrobu.

Adaptogenní houby - originální produkty z těla houby pěstovaného na dřevě (MOG free) vs. produkty z mycélia pěstovaného na obilninách (MOG)

Životní cyklus houby - od spor, přes mycelium až po plodnici

Nejdříve je třeba si říct, z čeho se houba skládá a jak vůbec vypadá její životní cyklus: Dospělá houba (tzv. plodnice) vypustí spóry, které se usadí na vhodném místě a začnou klíčit. Začne růst mycelium, kořenový systém houby. Z mycelia se postupně začne formovat hyfální uzel, úplný počátek houby a pak tzv. primordium – zárodek plodnice (těla houby). Ten začíná růst, až postupně doroste do dospělého těla houby = plodnice (fruiting body).

Plodnice (dospělé tělo houby) pěstované na dřevě = nejsilnější zdroj bioaktivních složek s nejvyšším potenciálem

Nejvíce bioaktivních složek obsahuje houba samozřejmě ve fázi plodnice, tedy zralého těla houby těsně před rozmnožením. Nejdůležitější adaptogenní houby rostou přirozeně na dřevě, každý druh na jiném stromu (pouze Cordyceps cizopasí na hmyzu, do doplňku se proto pěstuje laboratorně). Díky tomu do sebe absorbují vysoké množství účinných látek specifických pro dřevo daného stromu, jedná se o speciální druh polysacharidů s vysokým obsahem beta-glukanů, ale také terpenů, lektinů, ergosterolu, přírodních statinů, GABY, erinacenů, hericenonů, kyselinu linolovou a linolenovou, aminokyselin, vitamínů, minerálů atd.

Původní tradiční medicína v rámci kteréhokoliv místa na Zemi tak zcela logicky přednostně využívala a využívá nativní prášek z plodnice, tedy celého těla divoce rostoucí houby. Reishi roste například divoce v listnatých lesích, zejména dubových a bukových, Maitake roste především na starých kaštanech nebo dubech, Chaga roste zase v Laponsku a na Sibiři v březových hájích, atd.. 

MOG Free vs. MOG

Vzhledem k vysokým požadavkům a nárokům trhu, byl ruční sběr postupně nahrazen řízenou pěstitelskou eko-produkcí a pěstováním hub v jejich přirozeném prostředí, tedy v rámci tzv. mykorhizního lesa a speciálních ekofarem (pěstování na vhodném dřevě). Adaptogenní houby jsou touto cestou pěstovány v přirozených podmínkách a to do stádia plné zralosti = plnohodnotná forma dospělého těla houby (plodnice). Jde tedy o originální produkty z plnohodnotných hub pěstovaných na dřevě nebo přirozeném organickém substrátu. Tato kategorie se nazývá Mycelium on Grain Free (MOG Free) a je garancí nejvyšší potence. Extrakty z těchto produktů nabízí obvykle přesnou specifikaci bioaktivních složek na etiketě produktu (beta-glukany, terpeny, lektiny, ergosterol, přírodních statiny, GABA atd..). V rámci vysoké potence, farmaceutické kvality a vyšší ceny těchto extraktů ale tyto produkty tvoří poměrně nízký podíl nabídky na trhu a jsou využívány především profesionálními specialisty, poradci a zákazníky vyžadujícími kvalitu.

Druhou velmi hojně využívanou metodou je ekonomicky výhodná a rychlo-obrátková produkce kořenové struktury houby (mycelia), které je pěstováno na obilninách, cereáliích a rýži. Jedná se o metodu, kdy houba nikdy nedosáhne plné zralosti a je pěstována na obilninách pouze do stádia mycelia (viz. níže). Tato kategorie se nazývá Mycelium on Grain (MOG) a nabízí velmi levné a cenově přijatelné produkty, to vše většinou bez bližší specifikace bioaktivních složek na etiketě produktu (obvykle jsou uváděny pouze polysacharidy). Tyto produkty jsou díky své nízké prodejní ceně velmi populární v rámci široké veřejnosti.

Originální produkty z celého těla houby (plodnice) pěstovaného na dřevě = MOG free (Mycelium on Grain FREE)

V rámci doplňkové výživy nabízí nejvyšší kvalitu nativní prášky a prvotřídní extrakty z adaptogenních hub získaných z plodnice, tedy celého těla houby v reprodukčním stádiu. Tyto adaptogenní houby jsou pěstovány v přirozené symbióze kvalitního přírodního dřeva, nebo přirozeného organického substrátu. Jedná se o kategorii produktů s nejvyšší silou a potencí. V případě extraktů je obvyklou samozřejmostí garantovaný obsah jednotlivých bioaktivních složek na etiketě produktu (beta-glukany a další..). Díky velmi nákladnému a zdlouhavému procesu přirozené produkce se každý výrobce hub z této kategorie jistě rád pochlubí všemi benefity.

Z kvalitních a etických zdrojů lze v rámci EU doporučit Laponsko, které je domovinou houby Chaga rostoucí v březových mykorhizních hájích Finska. Její plodnice je v plné zralosti šetrně sklízena a sušena ve formě nativního prášku např. pod značkou Puhdistamo. Dalším příkladem s panenskou čistotou je Galicie, tedy severozápadní část Pyrenejského poloostrova u břehu severního Atlantiku, kde se nachází mykorhizní les a ekofarma Hifas da Terra, ideální místo pro růst Reishi a dalších adaptogenních hub v plné síle. Nachází se zde také Hifas® Mycotherapy Bank, jedna z největších kmenových bank hub na světě.

Produkty z mycélia (kořenová struktura houby) pěstovaného na obilninách, cereáliích a rýži = MOG (Mycelium on Grain)

Jedná se o tzv. economy kategorii, tedy kategorii produktů zaměřených v první řadě na nízkou pořizovací cenu a na kvantitu. Je samozřejmě nesrovnatelně levnější a mnohem méně komplikované jednoduše produkovat pouze mycelium, tedy kořenovou strukturu houby a to na obilninách, cereáliích, nebo rýži. Jinými slovy, není vůbec dosaženo stavu, že by se ve skutečnosti houba v plné síle někdy rodila. Na rozdíl od rychloobrátkového vytváření tohoto tzv. MOG mycelia, vyžaduje produkce hub s celými plodnicemi samozřejmě mnohem delší čas a vyšší náklady.

MOG mycelium obsahuje obvykle velmi vysoké procento obilného škrobu v konečném produktu. Je to proto, že mycelium není 100% účinné při rozkladu obilného zrna, na kterém roste (na rozdíl od dřeva se jedná o nepřirozený nosič). Polysacharidy najdeme samozřejmě i ve vločkách a obilninách, ty se ale liší od polysacharidů v adaptogenních houbách pěstovaných na dřevě. Houby pěstované na dřevě obsahují převážně β-(1-3) (1-6)-glukany, a další specifické složky s naprosto unikátními vlastnostmi, které jsou zcela odlišné od vlastností polysacharidů ve vločkách nebo rýži. Dalším nezanedbatelným faktorem jsou možné stopy lepku v těchto produktech.

To je stejný důvod, proč někdy uvidíte obecný údaj o vysokém obsahu „polysacharidů“ v rámci extraktu na etiketách těchto MOG produktů, bez přesné specifikace jednotlivých bioaktivních složek, jako jsou beta-glukany, terpeny, hericenony a další. Odpověď je jednoduchá - ve velké části případů se může jednat o vysoký podíl obyčejného škrobu. Studie která proběhla v roce 2017 v USA a byla publikovaná ve vědeckém žurnálu Nature odhalila, že 75% testovaných produktů s Reishi obsahuje pouze stopy bioaktivních složek Reishi, nebo neobsahuje tyto složky vůbec. Další zajímavé informace a testy produktů lze nalézt na stránkách IMMA (Integrative Myco-Medicine Association).

Jde to i jinak:  Čisté mycelium = MOG free (Mycelium on Grain FREE)

MOG mycelium není jediný způsob, jak pěstovat a produkovat mycelium. V případě, že nám jde o farmaceutickou kvalitu a vysokou čistotu mycelia, existuje proces známý jako tekutá kultura, při kterém se mycelium pěstuje ve speciálních fermentačních bioreaktorech. Kultivované mycelium pak může být extrahováno a zkoncentrováno pro použití v doplňcích stravy. To může být účinný způsob, jak využít výhody méně dostupných adaptogenních hub, protože čisté mycelium obsahuje účinné látky pro určité specifické druhy. Dobrým příkladem je Tibetský Cordyceps, známý jako CS-4. Tibetský Cordyceps je extrémně vzácný a dosud nebylo možné jej kultivovat (na rozdíl od Cordyceps militaris). Z tohoto důvodu je celé tělo, tedy plodnice, neúměrně drahá.

Naštěstí lze tento kmen známý jako CS-4 pěstovat v bioreaktorech. Výzkumy ukazují, že jeho mycelium ve formě silného extraktu má příznivé vlastnosti velmi podobné skutečné plodnici. Výhodou tekuté fermentace v bioreaktoru oproti MOG myceliu pěstovanému na obilninách a rýži je, že konečným produktem je čisté mycelium, které neobsahuje polysacharidy s vysokým obsahem obilného škrobu. Díky nákladnějšímu procesu produkce se každý výrobce z této kategorie samozřejmě opět rád pochlubí konkrétním obsahem bioaktivních složek, protože i v této kategorii např. u Cordyceps CS-4, může být síla a koncentrace extraktu odlišná.

Závěr

V případě, že se zaměřujete na kvalitu v rámci doplňků stravy, doporučujeme následující kroky:

  1. Kategorie vysokoprocentních extraktů z hub - evropský kontinent nabízí bezkonkurenční, velmi kvalitní produkci a vysokou čistotu adaptogenních hub, to vše v rámci nejpřísnějších ekologických podmínek. Proto doporučujeme přímé a lokální evropské producenty (jasný původ), kteří ideálně kontrolují produkci v jednom místě od A po Z (od produkce hub až po extrakci). Doporučujeme  přednostně standardizované extrakty z plodnice hub v plné síle (MOG free), se specifikovaným obsahem beta-glukanů a dalších bioaktivních složek na etiketě produktu, které jsou specifické pro danou adaptogenní houbu. Doporučujeme přednostně produkty, které využívají k extrakci zdroje v kvalitě RAW a BIO. V případě použití extraktu z mycelia (kořenová struktura houby) doporučujeme formu tzv. čistého mycelia (MOG free), opět s přesnou specifikací jednotlivých bioaktivních složek na etiketě produktu.
  2. Kategorie instantních prášků z hub - v této kategorii doporučujeme nativní formu šetrně sušeného prášku v kvalitě RAW a BIO. Evropský kontinent opět nabízí bezkonkurenční, velmi kvalitní produkci a vysokou čistotu. Proto doporučujeme přímé a lokální evropské producenty. Laponsko (např. Puhdistamo) je ideálním a přirozeným zdrojem adaptogenní houby Chaga, Galicie (např. Hifas da Terra) je ideálním zdrojem pro Reishi, Hericium a další adaptogenní houby.

Autor článku: Redakce eFIA.cz

Zdroje:

https://mycomedicine.org/ingredient-analysis-what-does-it-contain-what-is-permitted-and-what-does-it-promise/

Evaluation on quality consistency of Ganoderma lucidum dietary supplements collected in the United States