buněčná energie

Buněčná energie - antioxidanty pro obnovu buňky, díl 4.

Aby mohl náš organismus správně fungovat, potřebuje energii. Tu získává prostřednictvím metabolismu bílkovin, sacharidů a tuků. Během procesu produkce buněčné energie ve formě ATP však vznikají také nežádoucí vedlejší produkty v podobě tzv. volných radikálů, což jsou reaktivní kyslíkové látky, které poškozují buňky.

Buněčná energie - antioxidanty pro obnovu buňky, díl 4.

V běžných podmínkách dokáže lidský organismus tyto volné radikály neutralizovat. Existují však podmínky, kdy dochází k jejich nadměrné produkci, například při zvýšené fyzické nebo psychické zátěži, během stárnutí, vlivem znečištění ovzduší a UV záření apod. V takových situacích dochází k nerovnováze mezi produkcí volných radikálů a schopností organismu potlačit jejich negativní vliv a vzniká tzv. oxidační stres. Poškození, které způsobují volné radikály, mohou zabránit nebo zpomalit antioxidanty. Jedná se o molekuly, které si lidské tělo dokáže samo vytvářet (endogenní antioxidanty), nebo je může přijímat z potravy (exogenní antioxidanty). Zjednodušeně antioxidanty fungují tak, že mohou předat volnému radikálu elektron, aniž by se samy staly nestabilními. To způsobí, že se volný radikál stabilizuje a stává se tak méně reaktivní. Pokud tedy váš organismus čelí nadměrné zátěži a jeho vlastní produkce antioxidantů není dostatečná, určitě se vyplatí ve vhodné formě antioxidanty doplňovat.

Kyselina alfa-lipoová (ALA)

Kysleina alfa-lipoová je organická sloučenina síry, která se nachází v lidském těle a je běžně syntetizována také dalšími živočichy i rostlinami. Je přítomna v každé buňce v těle a pomáhá při produkci energie.

Přestože si ji tělo dokáže syntetizovat samo bez doplňků stravy nebo vnějších zdrojů z potravy, exogenní doplnění může zvýšit celkovou hladinu ALA kolující v těle, což může mít řadu pozitivních účinků.

Nejvýznamnějším přínosem ALA je antioxidační působení a s ním spojená ochrana organismu před poškozením volnými radikály.  V našich buňkách se ALA přeměňuje na kyselinu dihydrolipoovou, která zabezpečuje normálními průběh různých buněčných reakcí, například těch, které se podílejí na metabolických funkcích a signalizaci neuronů.

Stejně jako ostatní antioxidanty může kyselina alfa-lipoová pomoci zpomalit poškození buněk, které je jednou z hlavních příčin nemocí. V těle také působí na obnovu hladiny základních vitaminů, jako jsou vitamin E a vitamin C, a působí jako kofaktor pro několik důležitých mitochondriálních enzymů. Kromě toho pomáhá tělu trávit a využívat molekuly sacharidů.

Jedinečnost ALA spočívá v tom, že je na rozdíl od jiných živin (jako jsou vitaminy skupiny B nebo vitaminy A, C, D či E) rozpustná jak ve vodě, tak v tucích. To znamená, že se může správně vstřebávat bez ohledu na to, jaké druhy potravin jíte, a může být využita téměř ve všech částech těla.

ALA navíc dokáže prostupovat přes hematoencefalickou bariéru a díky tomu může pozitivně působit i v mozkových buňkách.

Bylo také prokázáno, že ALA posiluje účinky dalších antioxidantů, jako je superoxid dismutáza, koenzym Q10 a glutathion. [1]

Vitamin E

Přestože je vitamin E často považován za jedinou sloučeninu, ve skutečnosti se jedná o skupinu osmi v tucích rozpustných sloučenin, z nichž nejvýznamnější účinky pro lidský organismus má alfa-tokoferol.

Vitamin E hraje v lidském těle mnoho rolí. Asi nejznámější jsou jeho antioxidační účinky, díky kterým chrání buňky před oxidačním poškozením tím, že neutralizuje škodlivé volné radikály. Kromě toho je potřebný pro správnou funkci imunitního systému nebo buněčnou signalizaci.

Při suplementaci vitaminu E bylo pozorováno zvýšení intracelulárních koncentrací antioxidačních enzymů, jako je superoxiddismutáza (SOD) a glutathionperoxidáza (GPX; skupina antioxidačních enzymů, které chrání buňky před oxidačním poškozením). Vitamin E zároveň snižuje úroveň peroxidace lipidů, čímž napomáhá ke zdraví a integritě nervových buněk, které jsou bohaté na lipidy. Dále redukuje koncentraci malondialdehydu (marker oxidačního stresu) a je pomyslnou první linií v obraně DNA před oxidačním poškozením.

Tyto účinky potvrzuje například studie z roku 2018 u 54 osob s diabetickou nefropatií (poškození ledvin způsobené vysokou hladinou cukru v krvi) zjistila, že doplňování 800 IU vitaminu E denně po dobu 12 týdnů významně zvýšilo hladinu glutathionperoxidázy (GPx). GPx je. [2]

Studie z roku 2021 také ukázala, že doplňování kombinace vitaminu E a vitaminu C denně po dobu 8 týdnů u žen s endometriózou (gynekologické onemocnění) snižuje markery oxidačního stresu, jako je malondialdehyd a ROS. [3]

Lutein a zeaxantin

Lutein a zeaxantin jsou dva důležité karotenoidy, což jsou pigmenty produkované rostlinami, které dodávají ovoci a zelenině žlutý až načervenalý odstín. Strukturně jsou si velmi podobné, liší se jen nepatrně uspořádáním atomů. Oba jsou silnými antioxidanty a poskytují řadu zdraví prospěšných účinků.

Lutein a zeaxantin chrání tělesné bílkoviny, tuky a DNA před oxidačním stresem a dokonce mohou pomáhat recyklovat glutathion, což je další klíčový antioxidant. Jejich antioxidační vlastnosti navíc mohou snižovat negativní účinky LDL cholesterolu, čímž snižují tvorbu plaku v tepnách a snižují riziko srdečních onemocnění.

Lutein a zeaxantin chrání také vaše oči. Ty jsou nepřetržitě vystaveny působení kyslíku i světla, které následně podporuje tvorbu škodlivých volných kyslíkových radikálů. Lutein a zeaxantin působení těchto volných radikálů potlačuje, čímž snižují míru poškození očních buněk. Výzkum navíc prokázal, že lutein má schopnost filtrovat modré světlo, čímž snižuje fototoxické poškození fotoreceptorových buněk. V rámci zdraví očí lutein a zeaxantin také pomáhají proti šedému zákalu a mohou zpomalit progresi makulární degenerace (onemocnění sítnice, které může vést až ke ztrátě zraku). [4,5,6]

Pycnogenol

Pycnogenol je registrovaná ochranná známka francouzského extraktu z kůry borovice přímořské. Extrakt z borovicové kůry (podobně jako extrakt z hroznových semínek) obsahuje účinné látky označované jako oligomerní proanthokyanidinové sloučeniny, zkráceně OPC.

OPC jsou známé především pro své silné antioxidační účinky, ale vynikají také svými antibakteriálními, antivirovými, antikarcinogenními, protizánětlivými a antialergickými vlastnostmi.

Extrakt z kůry borovice může pomoci snížit bolestivost svalů a kloubů a může pomoci zlepšit stavy související se špatným krevním oběhem, vysokým krevním tlakem, osteoartritidou, cukrovkou, ADHD, ženskými reprodukčními problémy, kůží, erektilní dysfunkcí, očními chorobami a sportovní výdrží.

Seznam pozitivních účinků pokračuje ještě dále, protože OPC obsažené v tomto extraktu mohou navíc inhibovat peroxidaci lipidů, agregaci (shlukování) krevních destiček, propustnost a křehkost kapilár a ovlivňovat enzymové systémy, což v podstatě znamená, že se může jednat o přírodní léčbu mnoha závažných zdravotních stavů včetně mrtvice nebo jiných srdečních chorob. [7,8]

N-acetyl cystein (NAC)

N-acetyl cystein (NAC) je forma semi-esenciální aminokyseliny cysteinu. NAC má mnoho zdravotních výhod, včetně doplňování antioxidantů a výživy mozku. NAC je považován za semi-esenciální, protože vaše tělo si ho může vyrobit z jiných aminokyselin, konkrétně z methioninu a serinu. Esenciálním se stává pouze tehdy, když je příjem methioninu a serinu ve stravě nízký.

NAC je ceněn především pro svou roli při tvorbě antioxidantů. Spolu s dalšími dvěma aminokyselinami - glutaminem a glycinem - je NAC nezbytný pro tvorbu a doplňování glutathionu.

Glutathion je jedním z nejdůležitějších a nejsilnějších antioxidantů v těle. Je nezbytný pro zdraví imunitního systému a pro boj proti poškození buněk. Někteří vědci se domnívají, že může dokonce přispívat k dlouhověkosti. Jeho antioxidační vlastnosti jsou prospěšné při řadě onemocnění způsobených oxidačním stresem, jako jsou srdeční choroby, neplodnost nebo některé duševní poruchy.

Vzhledem k tomu, že NAC pomáhá doplňovat glutathion a regulovat hladinu glutamátu v mozku, může podporovat celkové zdraví mozku. Neurotransmiter glutamát se podílí na široké škále funkcí učení, chování a paměti, zatímco antioxidant glutathion pomáhá snižovat oxidační poškození mozkových buněk, které je spojeno se stárnutím. NAC tak může být prospěšný pro osoby se zdravotními potížemi ovlivňujícími mozek a paměť (např. Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba). [9,10,11]

Závěrem

Pokud spojíme účinek přírodních látek pro obnovu buněčné energie ATP s přírodními látkami, které obnovují strukturu buňky, můžeme významně přispět k naší kondici a k tomu, jak se cítíme. Základem, jak toho docílit, je vyvážená strava, při vysoké zátěźi mohou pomoci doplňky stravy.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Zdroje:

 1. Gonzalez-Perez O, Gonzalez-Castaneda RE. THERAPEUTIC PERSPECTIVES ON THE COMBINATION OF ALPHA-LIPOIC ACID AND VITAMIN E. Nutr Res. 2006 Jan 1;26(1):1-5. doi: 10.1016/j.nutres.2005.11.011. PMID: 20737024; PMCID: PMC2925278.
 2. Aghadavod E, Soleimani A, Hamidi G, Keneshlou F, Heidari A, Asemi Z. Effects of High-dose Vitamin E Supplementation on Markers of Cardiometabolic Risk and Oxidative Stress in Patients with Diabetic Nephropathy: a Randomized Double-blinded Controlled Trial. Iran J Kidney Dis. 2018 May;12(3):156-162. PMID: 29891745.
 3. Amini L, Chekini R, Nateghi MR, Haghani H, Jamialahmadi T, Sathyapalan T, Sahebkar A. The Effect of Combined Vitamin C and Vitamin E Supplementation on Oxidative Stress Markers in Women with Endometriosis: A Randomized, Triple-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Pain Res Manag. 2021 May 26;2021:5529741. doi: 10.1155/2021/5529741. PMID: 34122682; PMCID: PMC8172324.
 4. Gammone MA, Riccioni G, D'Orazio N. Carotenoids: potential allies of cardiovascular health? Food Nutr Res. 2015 Feb 6;59:26762. doi: 10.3402/fnr.v59.26762. PMID: 25660385; PMCID: PMC4321000.
 5. Koushan K, Rusovici R, Li W, Ferguson LR, Chalam KV. The role of lutein in eye-related disease. Nutrients. 2013 May 22;5(5):1823-39. doi: 10.3390/nu5051823. PMID: 23698168; PMCID: PMC3708350.
 6. Li SS, Wang HH, Zhang D. Efficacy of different nutrients in age-related macular degeneration: A systematic review and network meta-analysis. Semin Ophthalmol. 2022 May 19;37(4):515-523. doi: 10.1080/08820538.2021.2022165. Epub 2022 Jan 7. PMID: 34995151.
 7. Fine AM. Oligomeric proanthocyanidin complexes: history, structure, and phytopharmaceutical applications. Altern Med Rev. 2000 Apr;5(2):144-51. PMID: 10767669.
 8. Rohdewald P. A review of the French maritime pine bark extract (Pycnogenol), a herbal medication with a diverse clinical pharmacology. Int J Clin Pharmacol Ther. 2002 Apr;40(4):158-68. doi: 10.5414/cpp40158. PMID: 11996210.
 9. Cascella R, Evangelisti E, Zampagni M, Becatti M, D'Adamio G, Goti A, Liguri G, Fiorillo C, Cecchi C. S-linolenoyl glutathione intake extends life-span and stress resistance via Sir-2.1 upregulation in Caenorhabditis elegans. Free Radic Biol Med. 2014 Aug;73:127-35. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2014.05.004. Epub 2014 May 15. PMID: 24835770.
 10. Shackebaei D, King N, Shukla B, Suleiman MS. Mechanisms underlying the cardioprotective effect of L-cysteine. Mol Cell Biochem. 2005 Sep;277(1-2):27-31. doi: 10.1007/s11010-005-4817-y. PMID: 16132711.
 11. Mokhtari V, Afsharian P, Shahhoseini M, Kalantar SM, Moini A. A Review on Various Uses of N-Acetyl Cysteine. Cell J. 2017 Apr-Jun;19(1):11-17. doi: 10.22074/cellj.2016.4872. Epub 2016 Dec 21. PMID: 28367412; PMCID: PMC5241507.