Amp

D-ribóza pro vyšší hladinu ATP i zdravé srdce

Ribóza je jednoduchý pětiuhlíkatý sacharid vyskytující se v přírodě především v D formě. Přestože vypadá a chutná podobně jako ostatní jednoduché sacharidy (glukóza, fruktóza, sacharóza), které tělo využívá především jako „palivo“, je její význam pro organismus naprosto odlišný a jedinečný. Ribóza je totiž nezbytnou součástí nukleotidů, a patří tak mezi základní stavební jednotky látek jako ATP, RNA a dalších. Proto si ji tělo „šetří“ právě pro tyto účely.

D-ribóza pro vyšší hladinu ATP i zdravé srdce

Ribóza je potřebná pro tvorbu a obnovu ATP (podobně jako kreatin), k jehož zvýšené spotřebě dochází při vysoce intenzivním tréninku. Pokud buňky nemají k dispozici dostatek ribózy, nemohou efektivně produkovat ATP. Zároveň je ribóza součástí RNA, která je přímo odpovědná za proteinovou syntézu. Tyto vlastnosti dělají z ribózy zajímavý doplněk pro všechny, kteří chtějí zlepšit výkonnost a regeneraci.

Při studiích na zvířatech bylo při podávání ribózy pozorováno zvýšení hladiny purinových nukleotidů nezbytných pro tvorbu ATP [1]. K podobným výsledkům došla i lidská studie, která potvrdila, že ribóza může sloužit jako zdroj energie a zároveň i zvyšovat syntézu purinových nukleotidů. [2] Užívání vedlo také ke snížení hladiny hypoxanthinu (látka přeměňovaná na kyselinu močovou, jejíž nahromadění způsobuje například dnu). [3,4] Když byla ribóza podávána pacientům s deficitem svalové deaminázy AMP (stav svalové bolesti a ztuhlosti po intenzivním fyzickém výkonu), došlo u nich k úplnému odstranění svalové ztuhlosti a křečí. [2,5] K poklesu hladiny ATP dochází za různých okolností, ribóza však dokáže tento pokles zmírnit nebo mu dokonce zcela zabránit. [6] Důkazy, že ribóza stimuluje syntézu ATP a zlepšuje činnost srdce, vedly k výzkumu prokazujícímu, že ribóza dokonce také zlepšuje energetický metabolismus srdce a zvyšuje toleranci vůči srdeční ischemii (nedostatek kyslíku) u pacientů s ischemickou srdeční chorobou. [7]

Vzhledem k uvedeným výhodám a významné roli v rámci energetického metabolismu lze D ribózu označit jako látku nezbytnou pro udržení produkce ATP. V kombinaci s kreatinem, který se také významnou měrou podílí na produkci ATP, se může jednat o velmi zajímavý ergogenní mix zlepšující sportovní výkonnost a vytrvalost. Lze ji rovněž doporučit i jako alternativu kreatinu.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

 

Reference:

1. Tullson PC, Terjung RL, Adenine nucleotide synthesis in exercising and endurance-trained skeletal muscle. Am J Physiol (1991) 261(2Pt1):C342-7.

2. Wagner DR, Gresser U, Zollner N, Effects of oral ribose on muscle metabolism during bicycle ergometer in AMPD-deficient patients. Ann Nutr Metab (1991) 35(5):297-302.

3. Gros M, Kormann B, Zollner N, Ribose administrativ during exercise. Klin Wochenschr (1991) 69(4):151-5.

4. Kuchel P, Ralston G, Schaum’s Outline of Theory and Problems of Biochemistry, Second Edition, McGraw-Hill, New York. pp. 447.

5. Zollner N, et al, Klin Wochenschr, A double blind, placebo controlled, crossover trial of d-ribose in McArdle's disease (1986) 64(24):1281-90.

6. Zimmer HG, Significance of the hexose monophosphate shunt in experimentally induced cardiac hypertrophy. Basic Res Cardiol (1992) 87(4):303‑16.

7. Pliml W, et al, Effects of ribose on exercise-induced ischaemia in stable coronary artery disease. Lancet (1992) 340(8818):507‑10.