elete

Elektrolyty (ionty) a jejich důležitost pro lidské zdraví

Každá živá bytost se skládá z buněk. Pro udržení života je pak pro každou buňku nezbytný dlouhodobý a dostatečný příjem vody a nutrientů, zejména elektrolytů. Jde o základní minerální látky důležité pro zdraví v mnoha ohledech.

Elektrolyty (ionty) a jejich důležitost pro lidské zdraví

Každý z těchto minerálů, mezi které řadíme hořčík, vápník, chlorid, sodík a draslík, může působit samostatně i ve vzájemné synergii. Zmíněné minerály spolupracují s vodou při udržování homeostázy tekutin a elektrolytů, při vytváření a vedení elektrických impulsů přes buněčné membrány, při nervovém přenosu, svalových funkcích a kognitivních procesech. Naše tělesné tekutiny, tj. krev, mozkomíšní mok, pot atd., jsou ve skutečnosti kombinací vody a zředěných roztoků elektrolytů. Jakákoli nerovnováha nebo nedostatek těchto prvků může mít za následek zhoršení nebo zpomalení svalové funkce, nervového přenosu, kognitivních funkcí a v závažných případech i smrt. [10]

Značka elete nabízí elektrolytový (iontový) doplněk elete Electrolyte Add-In pomáhající doplňovat cenné elektrolyty, jichž je v dnešní stravě běžně nedostatek. Jedná se o koncentrovaný tekutý roztok elektrolytů (iontů). Tento doplněk je navíc navržený tak, aby nahrazoval minerály, které organismus v nutričně významném množství vylučuje potem[1] včetně:

 • Hořčíku, který je zásadní pro tvorbu energie a kardiovaskulární funkce; chloru, který je nezbytný pro rovnováhu vody v těle a acidobazickou rovnováhu [2];
 • Draslíku a vápníku, které jsou nezbytné pro svalovou kontrakci a vedení impulsů v nervech.[3]
 • Bóru, zinku a selenu, což jsou důležité prvky, které hrají v organismu důležitou roli jako součást enzymů nebo jsou nezbytné pro mnoho enzymatických funkcí. [3]

Důležitým faktorem při zajišťování optimální hladiny elektrolytů a stopových minerálů je biologická dostupnost samotných minerálů. Minerály a stopové prvky v předmíchané elektrolytové směsi elete jsou obsaženy v iontové formě, což znamená lepší vstřebávání a asimilaci. Iontové prvky jsou nastavené tak, aby v kapalině snadno disociovaly a přešly do kladného nebo záporného náboje. Tato iontová forma je jednoduše lepší, resp. biologicky dostupnější, protože mikroživiny jsou již obsaženy ve formě, kterou tělo využívá.

Elektrolyty a jejich funkce v těle

Zjednodušeně řečeno, elektrolyty jsou určité minerály, které se v roztoku rozpadají a elektrolyzují [3]. Jinými slovy, tyto prvky jsou schopny vést elektrický proud [4].

Elektrolyty neboli ionty, které se v roztoku oddělují a nesou kladný náboj, se označují jako kationty; ionty, které nesou záporný náboj, se označují jako anionty. Příklady kladně nabitých iontů jsou: sodík (Na+), draslík (K+), vápník (Ca2+) a hořčík (Mg2+). Mezi záporně nabité ionty patří: chlor (Cl--), hydrogenuhličitan (HCO3-), fosforečnan (PO4--3) a síran (SO42 --). [4]

Elektrolyty ve skutečnosti tvoří samotný základ naší existence. V těle se elektrolyty nacházejí v intracelulární i extracelulární tekutině. Intracelulární tekutina je tekutina, která se nachází uvnitř buněk těla [5], extracelulární tekutina je tekutina, která se nachází vně buněk, a zahrnuje: instersticiální tekutinu (tekutina zaplňující extracelulární prostor mimo cévy), plazmu (extracelulární tekutina nacházející se uvnitř cév), lymfu, mozkomíšní a synoviální tekutinu.

Intracelulární i extracelulární tekutina obsahují zředěné roztoky minerálních elektrolytů, na nichž jsou buňky závislé při plnění řady biologických funkcí. Základními elektrolyty, které se nacházejí v plazmě, jsou například sodík a chlor, dále plazma obsahuje menší koncentrace hydrogenuhličitanů, bílkovin, draslíku, vápníku, fosfátu a hořčíku. [5] Buňky (včetně nervových, srdečních a svalových) využívají elektrolyty k přenosu elektrických impulzů přes buněčné membrány do jiných buněk a k regulaci činnosti nervového systému a svalů včetně srdce.

Ledviny kromě neustálé kalibrace hladiny elektrolytů v těle nepřetržitě regulují vstřebávání a vylučování tekutin: filtrují elektrolyty, jako je například sodík a draslík, a buď je použijí podle momentální potřeby těla, nebo je vyloučí močí či stolicí, pokud je v daném okamžiku daného prvku nadbytek.

Faktory ovlivňující rovnováhu elektrolytů

Každou vteřinu každého dne se naše tělo spotřebovává elektrolyty, aby podpořilo normální fyziologické funkce. V důsledku toho dochází k průběžným každodenním ztrátám elektrolytů. Například průměrná ztráta tekutin a elektrolytů pocením může činit 600 ml. Při dýchání je to 400 ml, při stolici 200 ml a při močení 1300 ml. [2]

Potřebu elektrolytů mohou výrazně zvyšovat i další faktory jako je těhotenství, špatná strava, dehydratace, užívání diuretik, onemocnění, námaha, zvracení, průjem, úraz nebo nadměrné pocení.

Aby zjistili míru ztráty elektrolytů, k níž dochází v důsledku namáhavé fyzické aktivity, měřili vědci ztrátu elektrolytů u třinácti hráčů fotbalového týmu a 100 neaktivních studentů ze stejné střední školy po dobu osmi dnů. Průměrné ztráty elektrolytů získané ze vzorků potu a moči po hodinové hře činily: sodík 1 896 mg, draslík 248 mg a vápník 20 mg. [6] Tyto výsledky ukazují, že ztráty elektrolytů nadměrným pocením jsou významné a v průběhu času mohou mít negativní dopad na zdraví a výkonnost (s výjimkou sodíku, jehož množství je v běžné západní stravě bohatě zajištěno).

Mezi výrazné příznaky nerovnováhy elektrolytů patří svalová slabost, zpomalené nervové a svalové funkce, celková únava nebo apatie. Prvním příznakem dehydratace je pokles koncenrace.

Nedostatek elektrolytů ve stravě

Důležitost suplementace elektrolytů vyplývá také ze skutečnosti, že moderní strava již bohužel není spolehlivým zdrojem pro jejich doplňování. Rozsáhlé průzkumy neustále potvrzují skutečnost, že s výjimkou sodíku není v běžné západní stravě zastoupeno dostatečné množství řady důležitých minerálů včetně hořčíku, vápníku, chloridu, draslíku a důležitých stopových prvků.

Například v případě hořčíku průzkum provedený společností Gallup odhalil, že 72 % dospělých Američanů nedosahuje doporučeného denního příjmu (RDA). Průzkum dále odhalil, že 55 % všech dospělých konzumuje tři čtvrtiny RDA nebo méně, zatímco 30 % jedinců přijímá méně než polovinu potřebného množství tohoto minerálu. [7] Tato zjištění potvrdilo i několik studií provedených v Evropě a Asii. [8]

Za tento neoptimální příjem může několik faktorů, včetně používání syntetických hnojiv, která často místo komplexního spektra obsahují pouze dva nebo tři minerály (především dusík a fosforečnany). Dále používání syntetických pesticidů nebo techniky rafinace potravin, které z nich odebírají minerály, vitaminy a živiny (např. tepelné zpracování, mletí, odstraňování nutričně bohatých složek). Negativní vliv má také používání umělých barviv, aromat, konzervačních látek a tzv. měkké vody, která je chudá na hořčík, vápník a další minerály. Dalším faktorem vysvětlujícím tento neoptimální příjem může být výskyt některých zdravotních a metabolických komplikací, jako je hypertenze, těhotenství, osteoporóza, stres nebo úrazy, které rovněž zvyšují požadavky organismu na určité mikronutrienty. [9]

Závěr

Doplňky stravy elete tak mohou být ideální formou, jak doplnit potřebné elektrolyty (hořčík, vápník, chlor, draslík, sodík) a zajistit tak optimální rovnováhu tekutin, svalovou kontrakci a nervové funkce. Elektrolytový (iontový) koncentrát elete je k dostání pod originální obchodní známkou elete a nebo pod prestižní značkou Viridian jako Sports Electrolyte Fix. Na funkci jednotlivých elektrolytů se blíže podíváme v následujícím článku.

Autor článku: Mgr. Tom Pavelek

Zdroje:

 1. Brotherhood JR. Nutrition and sports performance. Sports Med 1984 Sep- Oct;1(5):350-89.
 2. Kee J.L., Paulanka B.J. Fluids and Electrolytes with Clinical Applications, Delmar Publ.:Albany, NY, 1994.
 3. Nielsen M. Ions: The Body’s Electrical Energy Source. Mineral Resources International, 1995.
 4. Horne M.M., Swearingen P.L. Fluids, Electrolytes, and Acid-Base Balance, 2nd Ed. Mosby-Year Book, Inc.:St. Louis, Missouri, 1989.
 5. Fluid and Electrolyte Therapy [online]. (No date). Academy of Health Sciences, U.S. Army, Dept. of Clinical Support Service, Pharmacy Branch. Available from: http://www.cs.amedd.army.mil/dcss/phar/y7fluid.htm (24 November 2001).
 6. Mao IF, Chen ML, Ko YC. Electrolyte loss in sweat and iodine deficiency in a hot environment. Arch Environ Health 2001 May-Jun; 56(3):271-7)
 7. Landy, Liz. "Gallup Survey Finds Majority of American Diets Lack Sufficient Magnesium - At Potential Cost to Health," Searle News, Sept. 21, 1994
 8. Seelig, M.S. Human Needs for Magnesium Are Not Met By Most People. Mineral Resources International, 2001.
 9. Marier JR. Magnesium content of the food supply in the modern-day world. Magnesium 1986;5(1):1-8)
 10. https://eletewater.co.uk/blogs/research/8029081-electrolytes-and-human-health