Multivitamín

Podpořte zdraví svého srdce: 2. část: Multivitamin a multiminerál jako základ

V minulém díle jsme se zaměřili na obecný popis kardiovaskulárních onemocnění a rizik s nimi spojených. Nyní se už zaměříme na konkrétní látky, které spolu s vhodným životním stylem mohou pomoci snížit riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění.

Podpořte zdraví svého srdce: 2. část: Multivitamin a multiminerál jako základ

Vitamíny a minerály

Pro základní preventivní účinek je velmi vhodné přijímat základní spektrum vitamínů a minerálů. Najdeme je ve stravě, ale také v doplňcích, pro jejichž pravidelné užívání hovoří zásadní faktory:

  • Většina obyvatel nepřijímá z běžné stravy potřebné dávky vitamínů. [4]
  • V posledních desetiletích dochází k zásadním změnám v kvalitě a množství potravin, které konzumujeme.

Ztráta živin v plodinách

Způsob pěstování, průmyslové zpracování i styl podávání se v průběhu času výrazně změnily. Výsledkem je, že potrava obsahuje podstatně méně mikroživin a stopových prvků, než v minulosti. To ilustruje i následující tabulka, ve které najdete vývoj složení sodíku, draslíku, fosforu, hořčíku, vápníku, železa, mědi a zinku ve 27 druzích zeleniny, 17 druzích ovoce a 10 druzích masa mezi lety 1940 až 1991. [5]

  Zelenina Ovoce Maso
Sodík Ztráta 49% Ztráta 29% Ztráta 30%
Draslík Ztráta 16% Ztráta 19% Ztráta 16%
Fosfor Nárůst 9% Nárůst 2% Ztráta 28%
Hořčík Ztráta 24% Ztráta 16% Ztráta 10%
Vápník Ztráta 46% Ztráta 16% Ztráta 41%
Železo Ztráta 27% Ztráta 24% Ztráta 54%
Měď Ztráta 76% Ztráta 20% Ztráta 24%
Zinek / Ztráta 27% /

Multivitamin a multiminerál jako prevence i pomoc

Platí, že jedinci s vysokým rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění mohou mít prospěch z pravidelného užívání multivitaminu a multiminerálu. Výsledky americké studie z roku 2018 ukázaly, že účastníci, kteří denně užívali vysoké dávky multivitaminů a multiminerálů, zaznamenali ve srovnání s kontrolní placebo skupinou významný pokles výskytu srdečních příhod (vyšší přínos byl prokázán u osob, které během testování neužívaly statiny, léky na vysoký cholesterol). [1]

Prospěšnost užívání multivitaminu a multiminerálu pro prevenci kardiovaskulárních chorob naznačuje i studie z roku 2016 [2], která pracovala s údaji z Physicians’ Health Study (1982-1995). U účastníků, kteří užívali multivitamin a multiminerál docházelo méně často k potřebě provést revaskularizaci myokardu (obnovení cévního zásobení srdce). Zároveň bylo u osob, které užívaly multivitamin a multiminerál pravidelně po dobu delší než 20 let, pozorováno obecně nižší riziko výskytu kardiovaskulárních chorob.

K podobným výsledkům dospěla také studie 2015, která analyzovala data ze zdravotnického dotazníku NHANES III z let 1988-1994. Také v tomto případě bylo pozorováno nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění u žen, které užívaly multivitamin a multiminerál dlouhodobě (déle než 3 roky. [3]

Přestože jsou výsledky těchto studií zajímavé, pro jejich potvrzení je určitě zapotřebí další důkladnější výzkum.

Jak zvolit vhodný multivitamin a multiminerál

Na trhu existuje široký výběr multivitaminových a multiminerálových doplňků, a pro běžného uživatele tak může být komplikované se v nich zorientovat. Největší rozdíly bývají zpravidla ve formě použitých minerálů. Minerály v anorganických formách, jako oxid, uhličitan, síran nebo chlorid budou pro tělo poměrně špatně využitelné, naopak organické formy minerálů a především pak ty chelátové (kdy je minerál vázán na dvě aminokyseliny) budou mít pro tělo mnohem vyšší dostupnost a lepší využitelnost. V případě minerálů tak upřednostňujte především formy, jako bisglycinát, citrát, aspartát, glukonát, pikolinát nebo threonát.

Neméně důležitý je také způsob, kterým jsou mikronutrienty zpracovány. Pokud jsou ve formě tablety, konzumujete spolu s nimi nemalou dávku lepidel a pojiv, kterými si zbytečně zanášíte organismus. Jako ideální varianta se jeví forma kapsle, která je plně rozpustná a vaše tělo tak nijak nezatěžuje.

Pro zajištění maximálního zdraví srdce a prevenci kardiovaskulárních onemocnění existují také speciální multivitaminy a multiminerály. Ty jsou formulovány tak, aby co nejvíce podporovaly funkčnost cév, stav endoteliálních buněk, které tvoří stěny cév a správné hodnoty krevního tlaku. Obsahují látky, které mohou výrazně podpořit zdraví srdce, například:

Extrakt z plodu granátového jablka

Granátové jablko (Punica granatum) je ovoce bohaté na látky zvané polyfenoly, u nichž byly potvrzeny účinky související s potlačením oxidativního stresu, kornatění cév a zvýšeného krevního tlaku. Granátové jablko obsahuje více než 100 bioaktivních složek a je už po dlouhou dobu užíváno pro nápravu mnoha zdravotních problémů.

Pozitivní účinky granátového jablka na zdraví srdce potvrdila metaanalýza 8 vybraných studií, kterých se mezi lety 2004 a 2014 zúčastnilo celkem 574 mužů a žen, většinou starších 40 let, různého zdravotního stavu (zdraví jedinci, lidé s vysokým krevním tlakem, diabetem apod.). Výsledky ukázaly, že bez ohledu na délku studie (v průměru 12 týdnů) bylo u účastníků, kterým byla podávána šťáva z granátového jablka, pozorováno snížení systolického i diastolického krevního tlaku. Tento efekt je připisován polyfenolům obsaženým v granátovém jablku, které mají pozitivní vliv na oxidativní stres, endoteliální buňky a renin-angiotenzin-aldosteronový systém (jeho hlavní funkcí je udržovat konstantní arteriální tlak, složení elektrolytů a objem extracelulární tekutiny). [8]

Extrakt z česneku

Česnek (Allium sativum) je velmi bohatou zásobárnou flavonoidů a sloučenin (jako je na příklad allicin), u nichž byly potvrzeny mnohé prospěšné účinky. Významně se osvědčil v boji s bakteriemi, viry, houbami a parazity, zároveň však jeho účinky souvisí s hladinou krevních tuků, stavem cévních buněk a jejich fungováním.

Bylo prokázáno, že extrakt z česneku podporuje vasodilataci, což znamená, že rozšiřuje cévy a zvyšuje průtok krve, u pacientů s chronickým onemocněním koronárních tepen. Zároveň může u těchto pacientů pomoci zpomalit nebo zastavit proces kalcifikace (vápenatění) tepen. Tento mechanismus funguje pravděpodobně tak, že extrakt z česneku brání snížení hladiny tetrahydrobiopterinu (B4) vlivem vysoké hladiny homocysteinu, oxidativního stresu a dalších rizikových faktorů.

Tetrahydrobiopterin obsažený v česneku je klíčový pro správnou biologickou dostupnost oxidu dusnatého, který je důležitý pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění, protože má velký vliv na regulaci krevního tlaku a průtoku krve. [9,10]

Vitamin B12

Vitamin B12 je jednou ze základních složek metabolismu homocysteinu. Zvýšená hladina homocysteinu se podílí na endoteliální dysfunkci (porucha funkce cévní výstelky) a dalších kardiovaskulárních onemocněních. Studie, která zkoumala 216 mužů a 84 žen ve věku 25 - 92 let, kteří trpěli onemocněním koronárních artérií, ukázala, že 95,3 % pacientů mělo zvýšenou hladinu homocysteinu a zároveň 86,7 % z nich mělo nedostatek vitaminu B12. Nízká hladina vitaminu B12 a vysoká hladina homocysteinu byly u pacientů spojeny rovněž s inzulinovou rezistencí, diabetem, vysokým krevním tlakem, vysokým cholesterolem a vyššími hodnotami CRP (zánětlivý parametr).

Z výsledků studie tedy vyplývá, že snížená hladinu vitaminu B12 může způsobovat zvýšenou hladinu homocysteinu a je tak rizikovým faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních chorob. Z tohoto důvodu je nezbytné vitamin B12 tělu dodávat v dostatečném množství. [11]

Vitamin D

Vitamin D označuje skupinu vitaminů rozpustných v tucích, jedná se o skupinu steroidních hormonálních prekurzorů označovaných jako kalciferoly. Z kalciferolů se syntetizuje kalcitrol, což je hormon, který ovlivňuje metabolismus vápníku a fosforu. Vitamin D ovlivňuje více než 200 různých chemických reakcí v organismu a nachází se téměř ve všech buňkách a tkáních. Rozlišujeme vitamin D3 (choleklciferol), který je živočišného původu, a vitamin D2 (ergokalciferol) rostlinného původu.

Tým vědců z University of Warwick provedl metaanalýzu 28 observačních studií publikovaných v letech 2004 až 2009, aby zkoumal vztah mezi hladinou vitaminu D a kardiometabolických poruch, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, diabetes a metabolický syndrom. Podle výsledků metaanalýzy byla vysoká hladina vitaminu D spojená s 33procentním snížením rizika kardiovaskulárního onemocnění, s 55procentním snížením rizika vzniku diabetu 2. typu a 51procentním snížením rizika rozvoje metabolického syndromu. [12]

Dalším látkám, které mohou pozitivně ovlivňovat zdraví srdce, jako jsou vitamín K2, koenzym Q10, draslík nebo vitamín B3, se budeme věnovat v samostatných článcích.

Závěr

Užívání multivitamínu a multiminerálu je vzhledem k úbytku obsahu mikronutrientů v běžné stravě velmi vhodné.Pokud se při výběru multivitaminu a multiminerálu zaměříte na obsah těch správných látek, může jejich užíváním také výrazně pomoci předcházet riziku rozvoje kardiovaskulárních chorob. Při výběru se zaměřte na to, aby byl pokud možno dávkován v rozpustných kapslích a obsahoval organické (ideálně chelátové) formy minerálů.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

1. M. Issa et. al. “Effect of high-dose oral multivitamins and minerals in participants not treated with statins in the randomized Trial to Assess Chelation Therapy (TACT)”, American Heart Journal, Volume 195, 2018, Pages 70-77, ISSN 0002-8703.

2. Rautiainen S., Rist P.M., Glynn R.J., Buring J.E., Gaziano J.M., Sesso H.D. Multivitamin Use and the Risk of Cardiovascular Disease in Men. J. Nutr. 2016:jn227884. doi: 10.3945/jn.115.227884.

3. Bailey R.L., Fakhouri T.H., Park Y., Dwyer J.T., Thomas P.R., Gahche J.J., Miller P.E., Dodd K.W., Sempos C.T., Murray D.M. Multivitamin-mineral use is associated with reduced risk of cardiovascular disease mortality among women in the United States. J. Nutr. 2015;145:572–578. doi: 10.3945/jn.114.204743.

4. Fletcher RH, Fairfield KM. Vitamins for chronic disease prevention in adults: clinical applications. JAMA. 2002;287(23):3127–3129. doi: 10.1001/jama.287.23.3127.

5. Thomas D. The mineral depletion of foods available. Nutr Health 2007;19:21–55. 10.1177/026010600701900205

6. Long S.J., Benton D. Effects of vitamin and mineral supplementation on stress, mild psychiatric symptoms, and mood in nonclinical samples: A meta-analysis. Psychosom. Med. 2013;75:144–153. doi: 10.1097/PSY.0b013e31827d5fbd.

7. Kimball S.M., Emery J.C.H., Lewanczuk R.Z. Effect of a vitamin and mineral supplementation on glycemic status: results from a community-based program. J Clin Transl Endocrinol. 2017;10:28–35.

8. Sahebkar, A., Ferri, C., Giorgini, P., Bo, S., Nachtigal, P., & Grassi, D. (2017). Effects of pomegranate juice on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pharmacological Research, 115, 149-161.

9. Weiss N, Papatheodorou L, Morihara N, Hilge R, Ide N. Aged garlic extract restores nitric oxide bioavailability in cultured human endothelial cells even under conditions of homocysteine elevation. J Ethnopharmacol 2013;145:162–7.

10. Channon, Keithm. (2004). "Tetrahydrobiopterin". Trends in Cardiovascular Medicine. 14 (8): 323–7.

11. Mahalle N., Kulkarni M.V., Garg M.K., Naik S.S. Vitamin B12 deficiency and hyperhomocysteinemia as correlates of cardiovascular risk factors in Indian subjects with coronary artery disease. J Cardiol. 2013;61:289–294.

12. Parker J, Hashmi O, Dutton D, Mavrodaris A, Stranges S, Kandala NB, Clarke A, Franco OH. Levels of vitamin D and cardiometabolic disorders: Systematic review and meta-analysis. Maturitas. 2010 Feb; 65:225-236