Safran

Šafrán jako pomoc při depresi, úzkosti, PMS, menopauze a přejídání

Šafrán je koření získávané z blizen rostliny Crocus sativus. Ta vykvétá během října, kdy je ze dvou nebo tří blizen třeba velmi šetrně a hlavně ručně sklidit malé množství šafránu. Crocus sativus pochází z Jihovýchodní Asie a je široce pěstován v Iránu, kde získal svoje jméno Červené zlato. Kultivace a užívání šafránu sahá až 3500 let do minulosti. Byl používán při vaření, jako konzervant, barvivo, má však také dlouhou historii jako přírodní lék. Pojďme si proto blíže popsat jeho benefity.

Šafrán jako pomoc při depresi, úzkosti, PMS, menopauze a přejídání

Prameny dovozují, že Kleopatra užívala šafrán při koupelích pro kosmetické účely. Egyptští léčitelé pomocí šafránu léčili problémy se zažívacím traktem, Římané jej zase užívali jako deodorant. Text tradiční čínské medicíny říká, že „dlouhodobé užívání učiní srdce člověka šťastným“. Je prokázané, že už pouhé přivonění k šafránu snižuje kortizol a redukuje symptomy úzkosti. (1) V šafránu jsou tři hlavní bioaktivní složky – safranal poskytující typickou vůni, crocin, přírodní barvivo a picrocrocin, který je zodpovědný za hořkou chuť šafránu. Účinné látky v šafránu mají pozitivní vliv na:

  • Deprese, pokles nálady a úzkost
  • Emoční přejídání
  • Symptomy PMS a menopauzy

Deprese, pokles nálady a úzkost

Opakované klinické zkoušky (2,3,4,5,6) potvrdily účinnost extraktu ze šafránu v množství 30 mg denně mírnou až středně závažnou depresi. Šafrán se ukázal stejně efektivní jako terapie. Tyto klinické zkoušky odhalily je šafrán má daleko lepší výsledky než placebo (obrázek 1).

A je stejně efektivní jako léčba tricyklickými antidepresivy nebo SSRI antidepresivy (obrázek 2).

Navíc bylo prokázáno, že šafrán byl tolerován stejně dobře nebo lépe než tato antidepresiva.

Na základě těchto zkoušek byla uskutečněna další (7), ve které se 50 starších pacientů diagnostikovaných s depresí náhodně rozdělilo do skupiny užívající 60 mg šafránu a 100 mg sertralinu (SSRI antidepresivum). Výsledky ukázaly, že symptomy deprese poklesly u obou skupiny přibližně stejným způsobem. Šafrán tak může zafungovat stejným způsobem jako léčba SSRI antidepresivy Navíc není spojený s vedlejšími účinky, které u SSRI obnášejí sexuální dysfunkci, pokles libida a narušení schopnosti dosáhnout orgasmu. Přidání šafránu k SSRI léčbě tyto příznaky zmírnilo u mužů šafrán zlepšil erektilní dysfunkci a pocit uspokojení ze styku. (8) U žen zvýšil pocit vzrušení a snížil bolestivost. (9)

Zhoršená nálada je raným příznakem deprese. Studie (10) z roku 2021 proto po 8 týdnů zkoumala účinek 30 mg šafránu na emoční stav u 56 jedinců s poklesem nálady a úzkostmi. Byly zkoumány psychologické i fyziologické parametry, hladina crocetinu v moči a markery deprese změřené speciálním dotazníkem během 4 návštěv laboratoře. Výsledky (obrázek 3) ukázaly významné zvýšení crocetinu v moči u skupiny užívající šafrán a zároveň výrazné snížení měřených ukazatelů deprese.

Emoční přejídání

Šafrán byl zkoumán i z hlediska schopnosti tlumit přejídání spojené se stresem . Ve skupině žen s nadváhou dokázal po osmitýdenní suplementaci významně přispět ke snížení tělesné hmotnosti a ke snížení nutkání jíst. (11) „Užívání šafránu snižuje chuť k jídlu a vytváří pocit sytosti, který pomáhá ke ztrátě hmotnosti“, uvádí závěr studie.

PMS a menopauza

Šafrán má také výrazný zmírňující vliv v případě silného průběhu PMS nebo menopauzy. Jednak z hlediska probíhající deprese, poklesu nálady a úzkosti, ale také v oblasti návalů horka, které provází menopauzu. Studie z roku 2018 zkoumala 60 žen trpících tímto symptomem během menopauzy. Dostávaly 30 mg nebo 15 mg šafránu denně nebo placebo a byly u nich měřené návaly horka podle stupnice HFRDIS (Hot Flash-Related Daily Interference Scale) a také markery deprese podle Hamiltonovy škály HDRS (Hamilton Depression Rating Scale). Výsledky ukázaly významné snížení na obou škálách – u návalů horka i markerů deprese.

Závěr

Šafrán lze užívat buď samostatně nebo spolu s hořčíkem a vitamínem B6, které zesilují jeho efekt.

Autor článku: Tomáš Kouřil

Zdroje:

1.Psychological and neuroendocrinological effects of odor of saffron (Crocus sativus). 2011. Hajime Fukui 1, Kumiko Toyoshima, Ryoichi Komaki. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21242071/

2.Crocus sativus L. in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized and placebo-controlled trial. 2005. Shahin Akhondzadeh 1, Najaf Tahmacebi-Pour, Ahamad-Ali Noorbala, Homayoun Amini, Hassan Fallah-Pour, Amir-Hossein Jamshidi, Mousa Khani. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15852492/

3.Hydro-alcoholic extract of Crocus sativus L. versus fluoxetine in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized pilot trial. 2005. A A Noorbala 1, S Akhondzadeh, N Tahmacebi-Pour, A H Jamshidi. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15707766/

4. Crocus sativus L. (petal) in the treatment of mild-to-moderate depression: a double-blind, randomized and placebo-controlled trial. 2006. Esmail Moshiri 1, Afshin Akhondzadeh Basti, Ahamad-Ali Noorbala, Amir-Hossein Jamshidi, Seyed Hesameddin Abbasi, Shahin Akhondzadeh. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16979327/

5. Comparison of petal of Crocus sativus L. and fluoxetine in the treatment of depressed outpatients: a pilot double-blind randomized trial. 2007. Afshin Akhondzadeh Basti 1, Esmail Moshiri, Ahamad-Ali Noorbala, Amir-Hossein Jamshidi, Seyed Hesameddin Abbasi, Shahin Akhondzadeh. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17174460/

6. Comparison of Crocus sativus L. and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: A pilot double-blind randomized trial [ISRCTN45683816]. 2007. Shahin Akhondzadeh,corresponding author1 Hasan Fallah-Pour,1 Khosro Afkham,1 Amir-Hossein Jamshidi,2 and Farahnaz Khalighi-Cigaroudi2. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC517724/

7. Crocus Sativus L. (saffron) versus sertraline on symptoms of depression among older people with major depressive disorders-a double-blind, randomized intervention study. 2019. Mohammad Ahmadpanah 1, Fatemeh Ramezanshams 1, Ali Ghaleiha 1, Shahin Akhondzadeh 2, Dena Sadeghi Bahmani 3, Serge Brand 4. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31669837/

8. Effects of saffron (Crocus sativus) on sexual dysfunction among men and women: A systematic review and meta-analysis. Hossein Ranjbar1,* and Akram Ashrafizaveh. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6727438/

9. Crocus sativus (saffron) in the treatment of female sexual dysfunction: a three-center, double-blind, randomized, and placebo-controlled clinical trial. 2022. Ladan Kashani,1,† Sahar Aslzadeh,2,† Kamyar Shokraee,2,† Ahmad Shamabadi,2,3 Borna Tadayon Najafabadi,4 Morteza Jafarinia,2 Sophia Esalatmanesh,1 and Shahin Akhondzadeh2,*. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9482709/

10. Effects of Saffron Extract Supplementation on Mood, Well-Being, and Response to a Psychosocial Stressor in Healthy Adults: A Randomized, Double-Blind, Parallel Group, Clinical Trial. 2021. Philippa A Jackson 1, Joanne Forster 1, Julie Khan 1, Camille Pouchieu 2, Séverine Dubreuil 2, David Gaudout 2, Benjamin Moras 2, Line Pourtau 2, Florent Joffre 3, Carole Vaysse 3, Karène Bertrand 3, Hélène Abrous 3, David Vauzour 4, Julie Brossaud 5, Jean Benoit Corcuff 5, Lucile Capuron 6, David O Kennedy 1. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33598475/

11. Satiereal, a Crocus sativus L extract, reduces snacking and increases satiety in a randomized placebo-controlled study of mildly overweight, healthy women. 2010. Bernard Gout 1, Cédric Bourges, Séverine Paineau-Dubreuil. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20579522/

12. Kashani L, Esalatmanesh S, Eftekhari F, Salimi S, Foroughifar T, Etesam F, Safiaghdam H, Moazen-Zadeh E, Akhondzadeh S. Efficacy of Crocus sativus (saffron) in treatment of major depressive disorder associated with post-menopausal hot flashes: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Arch Gynecol Obstet. 2018. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29332222/