Endoproteáza

Proteolytický enzym štěpící bílkoviny uvnitř peptidového řetězce, obvykle v oblasti obsahující určitou aminokyselinu a narušují tak jeho terciární strukturu. Při ovlivňování chemických reakcí uvnitř organismu jsou daleko důležitější než exoproteázy, které odštěpují aminokyseliny od terminálních konců proteinů. Podle toho, kde proteáza na bílkovinu působí se dělí na:
  • Cysteinové proteázy: katepsiny, calpainy, papain, cathepsin-Z-like proteáza
  • Serinové proteázy: chymotrypsin, trypsin, elastáza
  • Treoninové proteázy
  • Metalloproteázy
  • Glutamátové proteázy
  • Aspartátové proteázy: pepsin, chymosin, renin, katepsin D