Fosfatáza

Jedná se o enzym uvolňující fosfátovou skupinu z její vazby na jinou sloučeninu. Můžeme znát 2 typy fosfatáz, alkalickou fosfatázu (ALP) a kyselou fosfatázu (CP). ALP je obsažena zejména v kostech, podílí se tedy na mineralizaci. Dále ve střevě a žlučových cestách. Její zvýšená hladina v krvi se může objevovat během růstu, cholestáze (městnání žluči) či některých kostních a střevních onemocnění. Zvýšená hladina druhého typu fosfatázy, CP, je většinou spojována s nádorovitými stavy, jako je karcinom varlat, tumor varlat, leukémie či Non-Hodgkinův lymfom (zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin).