Proteáza

Popis: Skupina enzymů označovaných jako proteáza má na starost rozklad a trávení bílkovin, které zajišťuje tím, že štěpí peptidické vazby, kterými jsou propojeny jednotlivé aminokyseliny. Proteázy pomáhají při zánětlivých onemocněních, při hojení ran, působí proti otokům nebo mohou léčit metabolický syndrom.