Pycnogenol

Pycnogenol je vyčištěný extrakt z jehličí mořské borovice (Pinus maritima). Obsahuje oligomerní prontocyanidiny. Je složen z více než 40 bioflavonoidů ze skupiny proanthocyanidinů s nejvyšším antioxidačním účinkem. Pycnogenol se skládá z malých a velkých molekul bioflavonoidů, což mu umožňuje velkou využitelnost organismem. Malé molekuly jsou totiž schopné snadno pronikat tělními buňkami a zde je uvnitř chránit, zatímco velké molekuly zůstávají v krevním řečišti, kde plní své léčebné funkce. Je antioxidantem. Z hlediska antioxidačního účinku je Pycnogenol významný především tím, že zneškodňuje mimořádně širokou škálu tzv. volných kyslíkových radikálů. Ty působí negativně na pleť, můžou způsobit nekontrolované rakovinné bujení, podílí se na rozvoji řady chorob. Pycnogenol snižuje riziko infarktu, podílí se na regulaci cholesterolu a podílí se na fungování mozku (výborný je na paměť). Rovněž se používá jako prevence a následná léčba křečových žil.