Filozofie

 /

Kodex aliance
 1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
 2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
 3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
 4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
 5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
 6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
 7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Adaptogenní houby a rostliny – neobjevená síla přírody, díl. 12. – Tribulus terrestris

Tribulus terrestris je malá listnatá rostlina, která se přirozeně vyskytuje ve vybraných částech Evropy, Asie a Afriky. Využívá se v tradiční čínské medicíně i indické Ájurvédě pro celou řadu benefitů, mezi něž patří schopnost potlačit zánět a bolest, pozitivní vliv na močové cesty, peristaltiku a další oblasti.

V západním světě a typicky ve fitness komunitě je velmi oblíbený jako vitalizátor, který všestranně aktivizuje organismus a může pomoci s hladinou testosteronu. Mimo to má však i mnohé další, méně známé účinky, pro které je možné jej zařadit do našeho výběru adaptogenních rostlin.

Patří mezi ně optimalizace hladin cukru a cholesterolu, podpora zdraví srdce a cév, zvýšení libida, a také tlumení projevů deprese. Pojďme se na ně podívat blíže.

Optimalizace hladiny krevního cukru a cholesterolu

Studie z roku 2016 zkoumala vliv užívání 1000 mg kotvičníku zemního denně u 98 žen trpících diabetem 2. typu. Ve srovnání s placebem došlo u testovaných osob po pouhých třech měsících užívání ke snížení hladiny cukru i cholesterolu v krvi. (1) Podobných výsledků dosáhla i studie (2.) provedená na myších, která zaznamenala, že specifické látky obsažené v tribulu snížily hladiny krevního cukru u myší s diabetem až o 40 %. Srovnatelné výsledky měla i studie uskutečněná na králících (3).

Z hlediska adaptogenního přínosu je toto zcela zásadní – hladina cukru samozřejmě úzce souvisí s fungováním organismu, toho, jak jsme během dnes schopni fungovat a také, v jaké jsme duševní kondici.

Pomáhá od bolesti a zánětu

Studie in vitro a také studie na zvířatech potvrdily, že látky obsažené v rostlině tribulus terrestris můžou mít velký efekt v souvislosti s úlevou od bolesti a zánětem. Vysoké dávky se u krys ukázaly jako efektivní pro tlumení bolesti. (4) Jiná studie na zvířatech potvrdila schopnost tribulu snížit markery zánětu v těle a potlačit otok. (5)

Zánětlivost je důsledkem nadměrného oxidativního stresu vznikajícího na základě negativního vlivu z okolí, nadměrné fyzické nebo psychické zátěže (stresu) a nebo vlivem nevhodné stravy. Snížení zánětlivosti vede ke zlepšení celkové kondice, zvýšení výkonu a odolnosti a také ke zlepšení toho, jak se cítíme.

Zdraví srdce a cév

Obě zmíněné vlastnosti tribulu, schopnost stabilizovat krevní cukr a cholesterol, a potlačit zánět, mají pozitivní vliv na stav kardiovaskulárního systému, tedy srdce a cév.

Přírodní diuretikum

Tribulus terrestris funguje také jako přírodní podpora tvorby moči. Užívá se pro to dokonce v Ájurvédě. (6) To pomáhá, pokud se chceme zbavit přebytečné tělesné vody, odplavit z těla toxiny a také při ledvinových kamenech. (7) Zlepšení tvorby moči pomáhá také při nadýmání a při vysokém krevním tlaku.

Zvýšení libida

Při studii, v rámci které muži se sníženou frekvencí pohlavního styku konzumovali denně 750 až 1500 mg Tribulus terrestris po dobu dvou měsíců, bylo pozorováno zvýšení libida o 79 %. Podobné výsledky byly pozorovány také u žen, které konzumovaly 500 až 1500 mg kotvičníku zemního denně po dobu 90 dnů. [8] Také další studie ukazuje, že by Tribulus terrestris mohl být účinným doplňkem u žen se sníženým libidem. [9]

Výzkumy zkoumající účinky Tribulus terrestris u mužů s erektilní dysfunkcí zase přinesly smíšené výsledky. Zatímco jedna ze studií při dávce 800 mg denně nepozorovala žádné účinky, jiná studie ukázala při dávce 1500 mg významné zlepšení erekci i sexuální výkonnosti. [10,11] Zatím není přesně znám mechanismus, prostřednictvím, kterého kotvičník zemní pomáhá se zvýšením libida a zlepšením sexuálních funkci. Pro jeho odhalení bude potřeba ještě další výzkum.

Je možné, že vliv na libido a erekci souvisí se schopností tribulu zvýšit produkci oxidu dusnatého v těle (12.). To souvisí s lepším prokrvením tkání, ale také mozku. To by mohlo být příčinou, proč je tribulus schopen také pozitivně ovlivnit náladu a potlačit depresi. I v této oblasti je však třeba další průzkum.

Užívání

Pro posouzení účinků vědci používají různé dávky Tribulus terrestris. Studie zkoumající účinek na snížení hladiny cukru v krvi používaly 1000 mg denně, zatímco výzkum zkoumající vliv na libido pracoval s dávkami 250 až 1500 mg denně. Jiné studie určovaly dávky v závislosti na tělesné hmotnosti a používaly dávky 10 až 20 mg na kilogram tělesné hmotnosti.

Velikost dávky se může odvíjet i od procenta saponinů, které konkrétní doplněk obsahuje. Saponiny jsou chemické sloučeniny obsažené v Tribulus terrestris, které jsou pravděpodobně odpovědné za jeho účinky. Za jeden z nejdůležitějších saponinů je považován protodioscin, který je typický především pro bulharský Tribulus terrestris. Kvalitní bulharský kotvičník může obsahovat až 60 % protodioscinu, což jej činí výrazně účinnějším než čínské nebo indické varianty, u kterých obsah protodioscinu dosahuje maximálně 4 až 5 %. Blíže se této problematice věnujeme v našem starším článku.

Většina studií uvádí, že Tribulus terrestris je bezpečný doplněk bez závažných nežádoucích vedlejších účinků. Ojediněle se vyskytly mírné křeče v žaludku nebo reflux.

Závěrem

Tribulus terrestris je malá listnatá rostlina, která si z tradiční čínské a indické medicíny našla cestu i mezi moderní doplňky výživy. U lidí může kotvičník zlepšovat hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Může také zvyšovat libido a podporovat sexuální funkce. Většina sportovců zná Tribulus především jako rostlinu, která může podpořit zvýšení hladiny testosteronu a tím zlepšovat výkonnost i tělesnou kompozici. Podobně jako u jiných doplňků bychom se vždy měli zajímat, z jakého zdroje pochází použité suroviny. Např. originální bulharský Tribulus může být výrazně účinnější než jeho varianty z Číny nebo Indie.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

 1. Samani NB, Jokar A, Soveid M, Heydari M, Mosavat SH. Efficacy of the Hydroalcoholic Extract of Tribulus terrestris on the Serum Glucose and Lipid Profile of Women With Diabetes Mellitus: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial. J Evid Based Complementary Altern Med. 2016 Oct;21(4):NP91-7.
 2. Tuncer MA, Yaymaci B, Sati L, Cayli S, Acar G, Altug T, Demir R. Influence of Tribulus terrestris extract on lipid profile and endothelial structure in developing atherosclerotic lesions in the aorta of rabbits on a high-cholesterol diet. Acta Histochem. 2009;111(6):488-500.
 3. Hypoglycemic effect of saponin from Tribulus terrestris. Li. 2002. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12583337/
 4. The analgesic effect of Tribulus terrestris extract and comparison of gastric ulcerogenicity of the extract with indomethacine in animal experiments. Heidari. 2007. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17404054/
 5. Phytopharmacological overview of Tribulus terrestris. Chhatre. 2014. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3931200/
 6. A review on the ayurvedic herb tribulus terrestris L. Ukani. 1997. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3331096/
 7. Tribulus terrestris: preliminary study of its diuretic and contractile effects and comparison with Zea mays. Al-Ali. 2003. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12639749/
 8. Akhtari E, Raisi F, Keshavarz M, Hosseini H, Sohrabvand F, Bioos S, Kamalinejad M, Ghobadi A. Tribulus terrestris for treatment of sexual dysfunction in women: randomized double-blind placebo – controlled study. Daru. 2014 Apr 28;22(1):40.
 9. Kamenov Z, Fileva S, Kalinov K, Jannini EA. Evaluation of the efficacy and safety of Tribulus terrestris in male sexual dysfunction-A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Maturitas. 2017 May;99:20-26.
 10. Rogerson S, Riches CJ, Jennings C, Weatherby RP, Meir RA, Marshall-Gradisnik SM. The effect of five weeks of Tribulus terrestris supplementation on muscle strength and body composition during preseason training in elite rugby league players. J Strength Cond Res. 2007 May;21(2):348-53.
 11. Antonio J, Uelmen J, Rodriguez R, Earnest C. The effects of Tribulus terrestris on body composition and exercise performance in resistance-trained males. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2000 Jun;10(2):208-15.
 12. Effects and Mechanism of Action of a Tribulus terrestris Extract on Penile Erection. Do. 2012. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3604572/