Filozofie

 /

Kodex aliance
 1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
 2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
 3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
 4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
 5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
 6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
 7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Nootropika jako prostředky pro neurohacking, díl 5. – Fosfatidylserin

Fosfatidylserin (PS) je fosfolipid obsahující mastné kyseliny i aminokyseliny. Spolu s omega-3-mastnými kyselinami EPA a DHA PS poskytuje základní stavební kameny pro zdravé buněčné membrány. Lidské tělo si tuto látku dokáže vyrábět i samo, většinu potřebného množství však získává z potravy. Fosfolipidy, které obklopují všechny buňky v lidském těle, jsou klíčové pro buněčnou strukturu a ochranu. Struktura PS je tvořena čtyřmi složkami: mastné kyseliny; platforma, ke které jsou připojeny mastné kyseliny; fosfát; alkohol připojený k fosfátu. Fosfolipidy se pak uspořádávají do dvou paralelních vrstev, tzv. fosfolipidové dvojvrstvy. Tato vrstva tvoří buněčné membrány a je zásadní pro fungování všech buněk v lidském těle.

Výzkum ukazuje, že PS je důležitý pro řadu procesů v těle:

 • je tvorba kostní matrice,
 • oprava a odstranění buněk imunitním systémem
 • koordinace srdečního rytmu
 • sekrece hormonů nadledvinami nebo funkce varlat

Nejvýznamnější funkcí PS je však udržování buněčné aktivity, především v mozku. Proto také bývá považován za silné nootropikum.

Benefity fosfatidylserinu

Zmírnění projevů Alzheimerovy choroby

Doplňky obsahující fosfatidylserin mohou zvyšovat hladiny mozkových chemikálií spojených s pamětí a zlepšit komunikaci mozkových buněk. Přestože se nejedná přímo o léčbu, může užívání PS u některých pacientů zlepšit příznaky Alzheimerovy choroby a demence.

V rámci dvojitě zaslepené zkřížené studie zaznamenali lidé s Alzheimerovou chorobou, kteří užívali 300 miligramů PS denně po dobu osmi týdnů, větší zlepšení celkové pohody než ti, kteří užívali placebo. V testech mentálních funkcí však nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly. [1]

PS se zdá být nejúčinnější u osob s méně závažnými příznaky. Ukazuje se však, že při dlouhodobém užívání se stává méně účinným.

Snížení negativních dopadů stárnutí na kognitivní funkce

Studie publikovaná v časopise Aging hodnotila účinek šestiměsíční suplementace PS na 494 starších pacientech s kognitivní poruchou. Vědci zjistili, že PS u nich podpořilo statisticky významné zlepšení behaviorálních a kognitivních parametrů po třech měsících a znovu také po šesti měsících. PS byl navíc pacienty dobře tolerován. [2]

Ve studii z roku 2010 užívalo 78 starších lidí s mírným kognitivním poškozením po dobu šesti měsíců doplňky PS ze sóji nebo placebo. Po šesti měsících subjekty s relativně nízkým skóre paměti na začátku studie prokázaly významné zlepšení paměti, zatímco skóre skupiny s placebem se nezměnilo. [3]

Boj s depresí

Studie ukazují, že u pacientů s depresí dochází k narušení průtoku krve do řady oblastí mozku. Snížení normálního průtoku krve do mozku může být způsobeno také nedostatkem omega-3-mastných kyselin. Nedostatek těchto látek způsobuje také až 35% snížení hladin PS v mozku.

Pacienti s depresí mají obvykle nízké hladiny omega 3 a fosfatidylserinu. Dává tak smysl, že by zvýšení příjmu PS prostřednictvím jídla nebo doplňků stravy mohlo pomoci v boji proti depresi.

PS zároveň působí na hladiny neurotransmiterů v mozku, které ovlivňují náladu. V této souvislosti výzkum ukázal, že tak může snížit závažnost deprese. Ve studii publikované v roce 2015 vědci hodnotili účinky PS na 18 starších pacientů se silnou depresí, u kterých při léčbě antidepresivy nedošlo k dostatečnému zlepšení po dobu nejméně šesti měsíců. Subjekty užívaly třikrát denně doplněk obsahující 100 miligramů PS, 119 miligramů DHA a 70 miligramů EPA. Po 12 týdnech všichni pacienti s depresí, kteří užívali přípravek, významně zlepšili své skóre na 17položkové Hamiltonově stupnici deprese. [4]

Některé výzkumy také poukazují na to, že PS snižuje úzkost a stres tím, že tlumí kortizolovou reakci těla. [5]

Zmírnění příznaků Parkinsonovy choroby

Lidé s Parkinsonovou chorobou mají často nízkou hladinu fosfatidylserinu. Jeho doplněním tak může dojít ke zlepšení mozkových funkcí. Potvrzuje to jedna studie, ve které užívání 100 miligramů PS třikrát denně zlepšilo u lidí s Parkinsonovou chorobou náladu a funkci mozku. [6]

Výzkum z roku 2018 využívající zvířecí subjekty ukázal, že přidání PS do stravy pacienta s Parkinsonem může pomoci při projevech, jako je špatný spánek. Pomocí modelu Parkinsonovy choroby u ovocných mušek vědci zaznamenali zlepšení spánku během několika dní po suplementaci PS. U lidí však zatím tyto účinky nebyly jasně prokázány. [7]

Pomáhá při ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je jednou z nejčastějších neurodevelopmentálních poruch u dětí, ale může mít vliv i na dospělé. Vědecký výzkum odhalil souvislost mezi regulací PS a kortizolu, což může jedincům s ADHD přinášet určité výhody.

U osob s diagnostikovanou ADHD bylo prokázáno, že PS pomáhá zlepšit soustředění, paměť a kognitivní schopnosti, zároveň podporuje lepší náladu a zmírňuje stres díky snižování hladiny kortizolu. PS také podporuje zvýšenou mozkovou aktivitu prostřednictvím neurotransmiterů, čímž zlepšuje schopnost pacientů s ADHD lépe ovládat impulsivní chování a učit se, aniž by se snadno unavili.

Studie z roku 2014 se snažila zjistit, jestli doplnění PS může zlepšit příznaky ADHD u dětí či nikoli. Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená studie zkoumala 36 dětí ve věku od 4 do 14 let, které předtím nepodstupovaly žádnou léčbu. Po dobu dvou měsíců bylo subjektům denně podáváno 200 mg PS nebo placebo. Vědci zjistili, že suplementace PS významně zlepšila příznaky ADHD i krátkodobou sluchovou paměť. Došli k závěru, že PS může být bezpečnou a přirozenou výživovou strategií pro zlepšení duševní výkonnosti u malých dětí trpících ADHD. [8]

Užívání

PS je považován za bezpečný, pokud je užíván ve vhodných dávkách. Ve většině studií se bez problémů používá až po dobu šest měsíců. Možné vedlejší účinky PS, zejména při dávkách nad 300 miligramů, zahrnují nespavost nebo podrážděný žaludek. PS byste neměli užívat, pokud užíváte jakýkoli lék na ředění krve. Při kombinaci s přírodními doplňky k ředění krve, jako je např. ginkgo biloba, byste měli být opatrní.

Jsou známy čtyři hlavní faktory, které snižují hladinu PS: stárnutí, stres, nevhodné stravování a moderní výroba potravin. Stárnutí přirozeně zvyšuje potřebu PS v mozku, ale také vytváří trávicí a metabolickou neúčinnost, takže jednoduše není možné získat ze stravy dostatek PS. Stres současně zvyšuje požadavky na PS a snižuje hladinu PS. Při stravování s nízkým obsahem cholesterolu a nízkým obsahem tuku vzniká deficit až 150 mg PS denně. Vegetariánská strava může vést k deficitu až 200 nebo 250 mg PS denně. Moderní výroba tuků a olejů snižuje jejich přirozený obsah fosfolipidů, včetně PS.

Nejlepším potravinovým zdrojem PS je sójový lecitin, který se získává ze sójových bobů. Dříve se jako zdroj PS využíval i mozek krav, ale kvůli riziku onemocnění šílených krav není tento zdroj úplně ideální. Mezi další zdroje patří například makrela, sleď, tuňák nebo kuřecí srdce.

Doplňky výživy obsahující PS jsou zpravidla odvozeny od sójového lecitinu (případně mohou být vyrobeny ze zelí nebo slunečnice). V současné době neexistují přesné standardizované dávky PS. Většinou se doporučuje užívat cca 100 mg PS až třikrát denně. Pro zlepšení nálady a potlačení stresu se PS obvykle užívá s nejméně 200 miligramy EPA a 200 miligramy DHA.

Závěrem

Fosfatidylserin je zásadní pro buněčné funkce, zejména v mozku, a proto je jedním z nejpopulárnějších doplňků paměti, hlavně u starších lidí. Většina denního příjmu PS pochází z potravy, a pokud dodržujete dietu s nízkým obsahem tuku nebo s nízkým obsahem cholesterolu nebo jste v chronickém stresu, můžete mít nedostatečné hladiny PS. V takovém případě je vhodné tuto látku suplementovat. Ve vědeckých studiích bylo prokázáno, že doplnění PS zmírňuje projevy Alzheimerovy choroby, demence, zhoršených kognitivních funkcí související s věkem, ADHD, Parkinsonovy choroby nebo depresi.

Autor: Mgr.Tom Pavelek

Reference:

 1. Engel RR, Satzger W, Günther W, Kathmann N, Bove D, Gerke S, Münch U, Hippius H. Double-blind cross-over study of phosphatidylserine vs. placebo in patients with early dementia of the Alzheimer type. Eur Neuropsychopharmacol. 1992 Jun;2(2):149-55.
 2. Cenacchi T, Bertoldin T, Farina C, Fiori MG, Crepaldi G. Cognitive decline in the elderly: a double-blind, placebo-controlled multicenter study on efficacy of phosphatidylserine administration. Aging (Milano). 1993 Apr;5(2):123-33.
 3. Akito Kato-Kataoka, Masashi Sakai, Rika Ebina, Chiaki Nonaka, Tsuguyoshi Asano, Takashi Miyamori, Soybean-Derived Phosphatidylserine Improves Memory Function of the Elderly Japanese Subjects with Memory Complaints, Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 2010, Volume 47, Issue 3, Pages 246-255, October 29, 2010
 4. Komori T. The Effects of Phosphatidylserine and Omega-3 Fatty Acid-Containing Supplement on Late Life Depression. Ment Illn. 2015 Apr 1;7(1):5647.
 5. Hellhammer J, Fries E, Buss C, Engert V, Tuch A, Rutenberg D, Hellhammer D. Effects of soy lecithin phosphatidic acid and phosphatidylserine complex (PAS) on the endocrine and psychological responses to mental stress. Stress. 2004 Jun;7(2):119-26.
 6. Fünfgeld EW, Baggen M, Nedwidek P, Richstein B, Mistlberger G. Double-blind study with phosphatidylserine (PS) in parkinsonian patients with senile dementia of Alzheimer’s type (SDAT). Prog Clin Biol Res. 1989;317:1235-46.
 7. VIB (the Flanders Institute for Biotechnology). (2018, June 7). Sleep problems in Parkinson’s disease: Can we fix them?. ScienceDaily. Retrieved July 7, 2021 from sciencedaily.com/releases/2018/06/180607135154.htm
 8. Hirayama S, Terasawa K, Rabeler R, Hirayama T, Inoue T, Tatsumi Y, Purpura M, Jäger R. The effect of phosphatidylserine administration on memory and symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder: a randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Hum Nutr Diet. 2014 Apr;27 Suppl 2:284-91.