Alpha GPC

Alpha GPC - nootropikum, které posiluje mozek i růstový hormon

V poslední době vzrůstá obliba takzvaných nootropik, látek povzbuzujících činnost mozku a psychickou kondici. Jedním z nejvýznamnějších je Alpha GPC - L-alfa-glyceryl fosforyl cholin, aktivní forma cholinu, který je součástí velice pokročilých doplňků stravy. Pojďme se na tuto látku podívat blíže.

Alpha GPC - nootropikum, které posiluje mozek i růstový hormon

Cholin je důležitý především proto, že je prekurzorem jednoho z nejdůležitějších neurotransmiterů, Acetylcholinu. Ten je přirozeně produkován v temením laloku mozku a je nezbytně důležitý pro kognitivní funkce, ale také pro nervosvalovou činnost. Neurotransmiter je totiž něco jako mozkový přenašeč - přenáší nervové vzruchy v centrální nervové soustavě, což je velice důležité i pro samostatnou práci svalů.

Cholin je také zodpovědný za funkci myšlení, pamět, jazykové schopnosti, pozornost a také za přenos vzruchů ke svalovým buňkám. Jeho nedostatek je pak přirozeně spojován s problémy s pamětí, nepozorností, neschopností soustředit se, pomalým uvažováním, ale také úskostnými stavy, různými neurodegenerativními onemocněními, popřípadě až s demencí. Samozřejmě nedostatek acetylcholinu by měl i dalekosáhlejší důsledky týkající se celého buněčného mechanismu.

Zdroje cholinu

Je proto nasnadě zajistit tělu dostatečné množství. Cholin se přirozeně vyskytuje v mnoha potravinách, především však v červeném mase, ve vnitřnostech, vejcích a mléčných výrobcích. Přestože jsou zdroje snadno dostupné, značná část populace trpí jeho nedostatkem. Je to dáno především nevhodným životním stylem, znečištěným životním prostředím, stresovým faktorem, fyzickým přetížením či nevhodnými stravovacími návyky. Navíc také přirozená schopnost tvorby vlastního acetylcholinu z jeho prekurzoru – cholinu, s věkem značně klesá.

Mimo zmíněných je cholin je kriticky důležitý i pro další procesy v těle:

  • Nízká hladina může vést k poškození jater - fosfatidylcholin je důležitý k rozložení a využití tuků v játrech. Nedostatkem cholinu tak může vést k tzv. tukovatění jater
  • Cholin je významnou složkou myelinové pochvy na povrchu nervových vláken, která v podstatě urychluje či zefektivnuje přenos nervových vzruchů nervovým vláknem
  • Pomáhá snižovat zánětlivé procesy díky snížení koncentrace homocysteinu v těle. (Homocystein je neesenciální aminokyselina, která vzniká z methioninu. Při nedostatku určitých vitamínů , jako jsou např. vit. B6 a B12, nedochází k odsranění homocysteinu, ten se naopak hromadí v těle a způbuje celou řadu onemocnění od oterosklerozy, poškození stěny cév, kardiologické problémy, snížená tvorba oxidu dusnatého apod.)
  • Ve vysokých dávkách je cíleně používán ke zmírnění příznaků Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby
  • Je také spojován se snížením rizika vzniku rakoviny, a to především díky schopnosti snižovat hladinu homocysteinu (především rakovina prsu a prostaty)
  • Stejně tak se ukázal být velkým přínosem při zotavování se po mozkovém poranění
  • Důležitou roli hraje cholin také při vývoji plodu v těle matky pro správně budování nervové soustavy, správně buněčné dělení a tvorbu tkání.
  • Zajímavé výsledky přinesly také studie zaměřené na přínos užívání cholinu při tzv. glaukomu, tedy šedému zákalu očí, při kterém dochází až k oslepnutí. Užíváním určité formy cholinu vedlo ke zmírnění symptomů.
  • Cholin poskytuje potřebné stavební kameny pro membrány buněk, fosfolipidy.

Suplementace cholinu

Problémům vzniklým z nedostatku cholinu se dá samozřejmě zabránit dostatečně pestrou a kvalitní stravou. Můžeme jej také dodávat prostřednictvím doplňků stravy, je však třeba vybrat ty kvalitní. Suplementace jen základní formy cholinu, což je většinou bitartrát, tedy nejsnáze dostupná a nejlevnější varianta, postačí pouze pro zvýšení koncentrace volného cholinu např. pro potřeby jater, ale není schopna sloužit přímo pro podporu mozkové činnosti.

Vhodnější formou cholinu je např. fosfolipid CDP-cholin někdy oznašován i jako (citikolin), ale především forma alpha-GPC (alfa glycerylfosforylcholin). Obě zmíněné formy jsou považovány za nootropikum neboli tyz. chytré drogy, což znamená přirozeně se vyskytující látky, které zlepšují shopnosti lidského uvažování, soustředěnosti a paměti.

Alpha GPC a tvorba svalové hmoty

Alpha GPC získává na popularitě hlavně díky podpoře duševní kondice, opomíjí se však, že má velký vliv na výkon a růstový hormon. A je to právě růstový hormon, o kterém se dnes mluví v souvislosti se vším. Víme, co všechno ovlivňuje a jak je důležitý pro silový trénink - svalový nárůst, nárůst síly nebo snižování tělesného tuku.

Značná část studií, která byla s alpha GPC provedena, přišla s překvapivými výsledky. Ukázalo se, že i jednotlivé dávkování alpha GPC způsobilo velice výraznou změnu v hladině hormomů už během jedné hodiny po požití. A šlo právě o růstový hormon.

Podle jedné studie došlo dokonce ke zvýšení vylučování růstového hormonu po fyzické zátěži až o 60%!!  Do studie byli zahrnuti muži s přibližně stejným věkem, váhou , množstvím tuku a měli alespoň dva roky zkušenosti se silovým tréninkem. Bylo jim podáváno 600mg alpha GPC nebo placebo, a to 90min před daným vyzickým výkonem. 15 - 30 min po provedeném fyzickém zatížení dosahovala hodnota růstového hormonu nejvyšších hodnot (8ng/ml). Hladina tak byla významně vyšší než u skupiny mužů, kterým bylo podáno jen placebo (4,1 ng/ml).

Alpha GPC se tedy hodí jako posílení ověřených doplňků, na příklad těch s protodioscinem, případně jako jejich alternativa.

Dalším přínosným zjištěním o alpha GPC bylo i to, že současně došlo i ke zvýšené oxidaci mastných kyselin, tedy spalování tuků!

Alpha GPC a duševní kondice

Alpha GPC má podobně silný vliv i na schopnost soustředit a na tzv. bystrou mysl. Významně tak ovlivňuje myšlení i paměť,  schopnost učení, zapamatování si, podporuje i duševní vyrovnanost a pohodu. Ve srovnání s běžnou formou cholinu má alpha-GPC mnohem vyšší a rychlejší  potenciál ovlivnit zmíněné kognitivní funkce, což je dáno jeho chemickou strukturou, biologickou využitelností a bleskovou schopností zvyšovat hladinu acetylcholinu přímo v mozku. Alpha GPC navíc zvyšuje průtok krve a kyslíku do mozku, ovlivní i celkový metabolismus a výživu mozku.

Alpha GPC je tedy hnací jednotkou pro náš mozek, který dokáže bojovat s tzv. mlhavou, nesoustředěnou myslí, zapomětlivostí a pomáhá znovu pocítit jasnou mysl, a to díky  jeho schopnosti poskytnout cholin, jako prekurzor neurotransmiteru, přímo přes mozkovou bariéru.

Navíc jako obrovský bonus se ukazuje potenciál alpha GPC v oblasti sportu díky schopnosti zvyšovat hladinu růstového hormonu a zvýšit oxidaci mastných kyselin. Konečně tedy čistě přírodní látka, která je schopna snadným a elegantním způsobem podpořit činnost mozku a významně ovlivnit i fyzickou kondici.

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18258634

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23538074

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23538074

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18230680

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16249960

https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-5-S1-P15

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3313098/

Kawamura T, Okubo T, Sato K, et al. Glycerophosphocholine enhances growth hormone secretion and fat oxidation in young adults. Nutrition. 2012;28(11-12):1122-6.