Cla

CLA Clarinol® a spalovaní tuku s minimálním úbytkem svalové hmoty

Vedlejším efektem doplňků určených pro spalování nadbytečného tuku může být úbytek svalové hmoty nebo malá účinnost. Najdou se však takové, které působí a zároveň svalovou hmotu neovlivňují. Mezi nejlepší patří CLA.

CLA Clarinol® a spalovaní tuku s minimálním úbytkem svalové hmoty

Co je to CLA

CLA je zkratka pro konjugovanou kyselinu linolovou, omega-6 mastnou kyselinu. Jde o směs izomerů s nenasycenými dvojnými vazbami - podle jejich umístění pak tyto izomery rozlišujeme. Pro nás jsou nejdůležitější dva: cis-9, trans-11 a trans-10, cis-12, které jsou mezi všemi nejvíce biologicky aktivní.

CLA se vyskytuje v organických a průmyslově nezpracovaných potravinách – bio masu z volně se pohybujícího a trávou krmeného dobytku, raw mléce a bio sýrech. V homogenizovaných a pasterizovaných výrobcích se CLA, ale i řada vitaminů a dalších živin, vyskytuje jen v minimálním množství. Pro co nejlepší efekt je samozřejmě možné zvolit doplněk stravy, u kterého se ve složení vyplácí sledovat právě obsah izomerů cis-9, trans-11 a trans 10, cis-12.

Působení a mechanismus účinku

CLA se dostává čím dál větší pozornosti díky jeho širokým účinkům. Jde především o vliv na snižování tělesného tuku. Jakým způsobem tento proces funguje?

CLA předchází ukládání tuku v tukových buňkách tím, že inhibuje činnost lipoproteinové lipázy, zkráceně LPL, enzymu, který převádí tuk z krevního oběhu do tukových buněk. Při poklesu hladiny tohoto enzymu se transport tuku výrazně zastaví. V souběhu s tím CLA stimuluje lipolýzu neboli rozpad již uloženého tělesného tuku a zároveň i rozpad tukových buněk. Díky tomu nevzniká takzvaný jojo efekt, účinek suplementace je tedy dlouhodobý a trvá i po skončení užívání.

Tím ovšem výčet předností nekončí. Až zde se dostáváme k důvodu, proč je pro fitness CLA tolik atraktivní. Nejen, že účinně „spaluje“ nadbytečný tuk a nemá negativní vliv na svalovou hmotu, ale naopak její růst ještě posiluje! Stimuluje totiž aktivitu enzymu karnitin palmitoyl transferázy, zkráceně CPT, který transportuje aminokyseliny do mitochondrií, energetických center buněk. CLA tedy napomáhá tvorbě energie ve svalech a pro tento proces využívá právě uložený tuk. Všechny tyto kroky zvyšují takzvanou beta-oxidaci a tělu tak pomáhají spalovat více nežádoucího tuku.

Zajímavá může být i kombinace CLA a omega-3 (což je vlastně přirozená vlastnost raw mléka nebo masa trávou krmeného dobytka). Tato kombinace nabízí možnost zvýšené mitochondriální činnosti a tím zefektivnění využití sacharidů a tuků při fyzické zátěži.

Proč Clarinol®?

Jak už bylo zmíněno výše, nejvíce účinnými složkami získanými s kyseliny linolové jsou izomery cis-9, trans-11 a trans-10, cis-12. Clarinol®, který je vyroben z přírodního světlicového oleje a jehož produkce podléhá přísným standardům ISO, GMP a HACCP, obsahuje nejvyšší možné množství těchto izomerů.

Což mimo jiné znamená i to, že k získání adekvátního množství CLA bude postačující menší množství. Patentované označení Clarinol® také garantuje čistotu i stabilitu výsledného produktu.

Suplementace

Na závěr nesmíme opomenout i praktické informace ohledně suplementace. Je třeba brát v potaz, že CLA je nestimulační spalovač, jehož účinky nenastupují okamžitě, ale projeví se po dvou až třech týdnech. Ideální délka užívání je pak 1 až 2 měsíce a v suplementaci lze v tomto případě pokračovat i déle. Po jejím skončení pak nedochází ke zpětnému jojo efektu a účinek přetrvává dlouhodobě.

Autor článku: Mgr. Monika Musilová, Tomáš Kouřil

Zdroje:

Bhattacharya, A., Banu, J., Rahman, M., Causey, J., Fernandes, G.: Biological effects of conjugated linoleic acid in health and disease. J. Nutr. Biochem. 17: 789-810, 2006

http://ajcn.nutrition.org/content/79/6/1118.full

Mechanisms of Action of Conjugated Linoleic Acid:

Evidence and Speculation  Michael W. Pariza*,1, Yeonhwa Park* and Mark E. Cook*

Booth R.G., Kon S.K., Dann W.J., Moor T. 1935. Biochem J., 29, 133 – 137

http://fri.wisc.edu/p_executive_committee_profile.php?id=mcook

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC92448/

http://www.clarinol.com/lang/en/