N-acetyl-L-cystein - všestranný bojovník proti oxidativnímu stresu

N-acetyl-L-cystein je bioaktivní (acetylovaná) forma cysteinu. Jde o aminokyselinu, která tělu pomáhá vytvářet a užívat antioxidanty, látky s protektivním a regeneračním účinkem. Zatímco samotný cystein se vyskytuje v mnoha potravinách bohatých na bílkoviny, samotný N-acetyl-L-cystein v potravinách nenajdeme. Tělo dovede NAc vytvářet z methioninu a serinu, proto jde o semi-esenciální aminokyselinu, což znamená, že neexistuje denní doporučené množství, avšak ze zvýšeného příjmu lze jednoznačně benefitovat. A jaké jsou účinky N-acetyl-cysteinu?

N-acetyl-L-cystein - všestranný bojovník proti oxidativnímu stresu
 1. Zvyšuje hladinu glutathionu, tzv. master antioxidantu
 2. Léčí předávkování paracetamolem
 3. Pomáhá proti závislostem
 4. Pomáhá proti diabetu, stabilizuje krevní cukr a inzulinovou sensitivitu
 5. Potlačuje tvorbu hlenu u plicních chorob a plicním chorobám obecně
 6. Chrání játra a ledviny

1.Zvyšuje hladinu glutathionu, tzv. master antioxidantu

NAC se účastní tvorby glutathionu – je prekurzorem cysteinu, který spolu s kyselinou glutamovou a glycinem glutathion tvoří. NAC je v těle přeměňován na potřebný cystein je proto přímo spojený s hladinou GSH, tzv. redukovaného glutathionu. (1,2) Ten má velice silný antioxidační účinek – rozkládá peroxid vodíku na jednodušší formy vylučované z těla, chrání klíčové proteinové skupiny, enzymy a receptory, zesiluje činnost jiných antioxidantů a odstraňuje toxické látky z těla. Schopnost N-acetyl-L-cysteinu zvýšit hladinu glutathionu pak vede k celé řadě pozitivních účinků v mnoha oblastech.

2.Pomáhá proti předávkování paracetamolem

Léky s paracetamolem jsou velmi často používané na bolest nebo při horečce. Bohužel, jejich velmi snadná dostupnost vede k nadužívání. Přitom je velmi lehké se předávkovat, játra pak metabolity paracetamolu nestíhají odbourávat, látka se stává toxickou a dochází k otravě. N-acetyl-L-cystein dovede toxicitu zmírnit – vzniká nejdříve toxická látka zvaná N-acetyl-benzochinonimin, která je ihned inhibována glutathion. (3.) Glutathion se však nesmí vyčerpat – je ho třeba terapeutická dávka. Předávkování paracetamolem je časté mezi starými lidmi, dětmi a těhotnými ženami.

3.Pomáhá proti závislostem a obsedantnímu chování

M-acetyl-L-cystein má vliv na tzv. glutamátergní systém. Jde o neuromediátorový systém v mozku a centrální nervové soustavě. Hladina glutamátu v části mozku zvané nucleus acumbens, což je shluk neuronů zodpovědný za radost, potěšení, ale také závislost a strach, má vliv na naše prožívání. Nedostatečná hladině glutamátu v extracelulárním prostoru je spojená se závislostmi, zatímco nadměrné vylučování glutamátu je spojené s neurodegenerativními onemocněními jako je Alzheimerova choroba. V prvním případě jsou díky nedostatku glutamátu potřebné receptory stimulovány nedostatečně, ve druhém nadměrně. N-acetyl-L-cystein dovede hladiny glutamátu stabilizovat, čímž dochází k poklesu návykového chování (alkohol, drogy, cigarety,…) i chování obsednantního. Zároveň může mít acetylcystein mírnící účinek u neurodegenerativních chorob.

4.Pomáhá proti diabetu

Diabetes typu II je metabolické onemocnění, které znemožňuje slinivce vylučovat dostatek inzulinu a nadměrně snižuje inzulinovou rezistenci (citlivost na inzulin), takže je třeba stále větší množství inzulinu pro zpracování glukózy. Nové výzkumy naznačují, že v tom velkou roli mohou hrát volné radikály. Byla proto zpracována studie (11). mapující účinek glutathionu, která potvrdila pozitivní účinek suplementace NAC na hladinu glukózy ve tkáních.

5.Potlačuje tvorbu hlenu u plicních chorob a pomáhá proti plicním chorobám obecně

N-acetyl-L-cystein byl historicky používán jako mukolytikum, tedy látka zkapalňující hlen vytvářený při respiračních onemocněních. To usnadňuje jeho vykašlávání a tedy i léčbu. Mimo to se ukazuje, že cystein dovede pomoci např. s chronickou obstrukční plicní nemocí. Při té se nemocnému nedostává dostatek kyslíku, přičemž rozvoj nemoci  je přímo spojený se zánětem a nerovnováhou mezi oxidanty a antioxidanty v dýchacích cestách. N-acetyl-L-cystein jako významný antioxidant s protizánětlivým účinkem v tomto případě dovede výrazně pomoci – snižuje oxidativní stres a zánět, což vede ke zlepšení funkce plic. (5,6,7)

6.Chrání játra a ledviny

Jak už jsme zmiňovali , N-acetyl-L-cystein stimuluje tvorbu glutathionu, který je významným antioxidantem, který zároveň odstraňuje z těla toxiny z vnějšího prostředí. Tím jsou nejvíce postižená játra a ledviny, orgány obstarávající filtrování všech nečistot a nežádoucích látek. Proto u dochází k intoxikaci nejdříve. Cystein stimuluje tvorbu glutathionu, který přímo v těchto orgánech pomáhá s potlačením škodlivých látek. (9.)

Mezi další účinky M-acetyl-cysteinu patří pomoc při cystické fibróze, při syndromu polycistických ovarií nebo např. pomoc při neschopnosti otěhotnět. Celý potenciál této látky ještě není zcela podrobně popsaný.

Závěrem

Při snaze stabilizovat krevní glukózu, inzulinovou resistenci či nezvladatelné bažení po jídle se jako velmi efektivní ukazuje kombinace N-acetyl-L-cysteinu s dalšími látkami jako je galutamin, chróm nebo skořice.

Autor článku: Jakub Novák

Zdroje:

 1. A Review on Various Uses of N-Acetyl Cysteine. Mokhtari. 2016. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5241507/
 2. Getting a Knack for NAc. Sansone. 2011. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3036554/
 3. Randomised open label exploratory, safety and tolerability study with calmangafodipir in patients treated with the 12-h regimen of N-acetylcysteine for paracetamol overdose—the PP100–01 for Overdose of Paracetamol (POP) trial: study protocol for a randomised controlled trial. Dear. 2019. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6325794/
 4. Ozkilic, A. Cengiz, M. Ozaydin, A. Sultuybek, G. (2006). The Role of N- Acetylcysteine Treatment on Anti-Oxidative Status in Patients with Type II Diabetes Mellitus. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology. 17 (4), p245-254. Ozkilic. 2006. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17338280/
 5. Hu, GF. Wang, ZG. Fan, LL. (2017). The effect of adjuvant N-acetylcysteine effervescent tablets therapy on cardiopulmonary function and airway remodelling in patients with stable COPD. Journal of Hainan Medical University. 23 (9), p39-43. Zhang. 2017. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28928799/
 6. Zhao, X-F. (2016). Regulating effect of N-acetyl cysteine adjuvant therapy on airway inflammation, remodelling and so on in patients with stable COPD. Journal of Hainan Medical University. 22 (12), p75-79.. Zhao. 2016. Dostupné z: http://www.hnykdxxb.com/PDF/201612/19.pdf
 7. Ebd El Hafiz, AH. El Wakeel, LM. El Hady, HM. Mourad, AER. (2013). High dose N-acetyl cysteine improves inflammatory
 8. Response and outcome in patients with COPD exacerbations. Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis. 62 (1), p51-57. Hafiz. 2013. Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/81132693.pdf
 9. Mumtaz, K. Azam, Z. Hamid, S. Abid, S. Memon, S. (2009). Role of N-acetylcysteine in adults with nonacetaminophen-inducedacute liver failure in a center without the facility of liver transplantation. . Hepatology International. 3 (4), p563-570. Kumtaz. 2009. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19727985/