Vybíráme z nejnovějších studií: Účinky extraktu z šafránu na náladu, pohodu, reakci na psychosociální stres a další studie

Lutein, zeaxantin a cholin mohou zvyšovat kognitivní flexibilitu u dospělých jedinců s nadváhou nebo obezitou

Vybíráme z nejnovějších studií: Účinky extraktu z šafránu na náladu, pohodu, reakci na psychosociální stres a další studie

Edwards et al. 2021

Karotenoindy lutein a zeaxantin jsou spolu s cholinem (vitamin skupiny B) spojovány s podporou kognitivních funkcí. Tato observační studie zkoumala stravu, vzorky krve a výsledky testů kognitivní výkonnosti u 80 dospělých jedinců s nadváhou nebo obezitou. Výsledky ukázaly, že vyšší příjem luteinu, zeaxantinu a cholinu byl spojen s rychlejší reakční dobou. Vyšší koncentrace cholinu v krevní plazmě byly v rámci testů také spojeny s vyšší přesností. Tyto tři nutrienty tedy mohou mít pozitivní vliv na kognitivní funkce.

Studie je dostupná zde: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1028415X.2020.1866867?journalCode=ynns20

Jak souvisí hladina vitaminu D s výskytem Helicobacter pylori

Shafrir et al. 2021

Výskyt a léčba bakterie Helicobacter pylori závisí na několika faktorech, včetně zdravotního stavu hostitele a provedené léčbě. Tato observační studie pracovala s daty z klinických záznamů týkajících se léčby H. pylori a hladiny vitaminu D. Analýza ukázala, že hladina vitaminu D byla nepřímo spojena s výskytem infekce H. pylori. Pokud byly hladiny vitaminu D nižší než 20 ng/ml, bylo až o 31 % větší riziko výskytu H. pylori. Vyšší hladiny vitaminu D byly zároveň spojeny s úspěšnou léčbou infekce H. pylori.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/1/278?utm_campaign=releaseissue

_nutrientsutm_medium=emailutm_source=releaseissueutm_term=titlelink49

Extrakt z hroznových semínek pozitivně ovlivňuje krevní tlak a vnímání stresu

Schon et al. 2021

Tato studie zkoumala účinky extraktu z hroznových semínek in-vitro i na lidských subjektech. Fáze in-vitro poukázala na zlepšení endoteliální funkce (funkce cévní výstelky). U lidských subjektů bylo při užívání 300 mg extraktu z hroznových semínek denně během 16 týdnů pozorováno snížení systolického krevního tlaku a zlepšení nálady související se snížením vnímání stresu.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/2/654

Účinky extraktu z šafránu na náladu, pohodu a reakci na psychosociální stres

Jackson et al. 2021

Cílem této studie bylo posoudit účinek 8týdenního užívání šafránu na emoční pohodu. Studie se účastnilo 66 zdravých dospělých, kterým bylo denně po dobu 8 týdnů podáváno 30 mg šafránu nebo placebo, a bylo u nich hodnoceno subjektivní vnímání úzkosti, stresu a deprese. Účastníci, kteří dostávali extrakt z šafránu, uváděli na konci osmého týdne nižší skóre deprese a lepší sociální vztahy. Navíc byla u těchto účastníků pozitivně ovlivněna variabilita srdeční frekvence. Kromě toho se zdá, že by šafrán mohl zlepšovat subklinické příznaky deprese. To by mohlo přispívat ke zvýšené odolnosti proti rozvoji psychiatrických poruch souvisejících se stresem.

Studie je dostupná zde: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2020.606124/full

Vliv kurkuminu na glykemický a lipidový profil u diabetu typu II

Altobelli et al. 2021

Tato metaanalýza hodnotila účinky kurkuminoidů na glykemický a lipidový profil u pacientů s nekomplikovaným diabetem typu II. Výsledky ukazují, že konzumace kurkuminu vyvolala statisticky významné snížení ukazatelů jako glykosylovaný hemoglobin, HOMA-IR a LDL cholesterol. Vzhledem k rostoucímu problému s populačním výskytem diabetu mohou být tyto výsledky zajímavým příslibem.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/2/404?utm_campaign=releaseissue

_nutrientsutm_medium=emailutm_source=releaseissueutm_term=titlelink72

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek