Filozofie

 /

Kodex aliance
  1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
  2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
  3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
  4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
  5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
  6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
  7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Hořčík – synergní kombinace chelátové a oxidové formy

Renomované značky doplňkové výživy v současné době používají synergní kombinaci chelátové formy hořčíku a oxidu hořečnatého. Pojďme se podívat blíže, proč tomu tak je a jaké má tato kombinace výhody.

Normální příjem hořčíku se u dospělého jedince pohybuje mezi 300 mg a 360 mg za den (12,5 – 15,0 mmol denně). Hořčík je na jedenáctém místě mezi minerály z hlediska zastoupení v lidském těle, řídí aktivity více než 350 enzymatických systémů a hraje klíčovou roli ve než 80 % metabolických funkcí. Přesto stále zůstává jedním z nejhůře pochopených a nejvíce podceňovaných minerálů v naší stravě.

Hořčík a jeho vstřebávání

Hořčík může být vstřebáván po celé délce zažívacího traktu, ačkoli různé části tenkého a tlustého střeva přispívají k celkové absorpci nestejně.

V lidském zažívacím traktu jsou dva transportní systémy – pasivní paracelulární, pomocí kterého jsou minerály vstřebávány přes spoje mezi epitelovými buňkami. Ten je zodpovědný za vstřebání 80 % – 90% magnesia ze zažívacího traktu a obstarává přenos větších dávek (>250 mg). Děje se tak za pomoci takzvaných těsných spojů, seskupení speciálních proteinů, které obepínají buňku a zamezují průchodu nežádoucích látek. Látky žádoucí jako hořčík naopak do těla propouští. Molekuly hořčíku jsou obaleny molekulami vody tvořícími jakýsi ochranný vodní obal. Ten je při průchodu těsnými spoji odstraněn a do těla se dostává pouze hořčík.

Druhý systém je aktivní transcelulární, kterým se vstřebávají pouze menší dávky hořčíku přímo přes buňky pomocí aktivních transportérů TRPM 6 a 7.

Ochranný obal

Hořčík k sobě přirozeně váže molekuly vody. A to mnohem těsněji než jiný prvek, vápník. Velikost prostoru, ve kterém je kolem molekuly hořčíku přitahována voda, je cca 400x krát větší než samotná molekula. U kalcia je tento rozdíl mnohem menší.

Tento jednoduchý fakt vysvětluje mnohé zvláštnosti, které hořčík má. Je pro něj na příklad téměř nemožné projít úzkými kanály v membránách jednotlivých tkání, kterými naopak lehce prochází vápník. Je to právě proto, že ochranný vodní obal je k hořčíku příliš těsně a nelze jej jednoduše odstranit.

Dále – aby mohl být hořčík v trávícím traktu vstřebán enterocyty (buňky sliznice střeva), musí být v rozpustné formě, a aby pronikl epiteliem, musí být zbaven ochranného obalu. O to se starají zmíněné transcelulární transportéry a paracelulární proteiny, takzvané klaudiny.

Vliv pH

Rozpustnost minerálů je hlavní faktor určující jejich absorpci v zažívacím traktu. Klíčovou roli v zachování rozpustnosti pak hraje pH. Jeho hodnota stoupá s prodlužující se délkou tenkého střeva, zatímco vstřebatelnost hořčíků klesá.

Činnost paracelulárních transportérů přenášejících hořčík je aktivována pH hodnotou mezi 5.5 a 6.5., což koreluje zvýšení transportu hořčíku.

Oxid hořečnatý

Oxid hořečnatý je silné alkalizační činidlo, které se používá ve farmaceutickém průmyslu pro zlepšení využitelnosti slabě kyselých sloučenin, (jako např diuretikum HCTZ – Hydrochlorothiazid) které jsou špatně rozpustné.

Při výzkumu na krysách bylo objevena schopnost zvýšit pH ve střevě na hodnotu vyšší než 8.5 a následně tak zvýšit absorpci HCTZ při srovnání s HCTZ bez oxidu hořečnatého.

Uvedené zvýšení pH je však paradoxně pro samotné vstřebávání hořčíku nevhodné a jeho využitelnost je minimální. Dle nejnovějších poznatků však existuje výjimka, která naopak nabízí silný synergní efekt a naopak maximální využitelnost hořčíku právě v této formě. Tou výjimkou je patentovaná kombinace oxidu hořečnatého a pufrovaného chelátu hořčíku.

Bisglycinát hořečnatý = chelát, který je pufrovaný

Nízká využitelnost oxidu hořečnatého může být zlepšena redukováním pH na povrchu střeva a tím pádem posílením pasivní paracelulární cesty = stimulací klaudinů.

Bisglycinát hořečnatý je chelátová forma hořčíku obsahující glycin. Ten slouží jako velmi účinný pufr zpomalující zvyšování pH na povrchu střeva. Kombinace obou forem hořčíku pak přináší výrazné výhody.

Bisglycinát hořečnatý (chelát s pufrem) nabízí 18 mg hořčíku na 100 mg produktu. Ten je pomocí chelátové vazby spojen s 55 mg glycinu. Dost na to, aby byla zlepšena rozpustnost a aby byla zaručena optimální využitelnost oxidu hořečnatého prostřednictvím paracelulární cesty (pomocí regulace pH).

Více než polovinu čisté hmotnosti produktu tvoří bisglycinát hořečnatý, od čehož je odvozeno i jméno produktu.

Z čeho je chelát složený

Dvě molekuly glycinu jsou chelátovou vazbou spojené s molekulou hořčíku (těsně sousedí). Díky tomu glycin:

–          „okupuje“ aktivní části magnesia, čímž omezuje činnosti inhibitorů zpomalujících absorpci

–          Takto vázaný glycin snižuje schopnost molekuly vázat vody, čímž omezuje vznik průjmu = častý problém u hořečnatých solí

–          Glycin zlepšuje rozpustnost celé směsi = tím zlepšuje využitelnost pro tělo

–          Hořčík ve formě chelátu může být vstřebán skrz aminokyselinovou aktivní transportní cestu

–          Účinek glycinu (pufr) zvýší vstřebatelnost skrz transcelulární cestu, protože zvyšuje celkovou rozpustnost

–          Glycin může pomoci snížit celkovou kyselost a tím pomůže i transportu skrz paracelulární cestu (pomocí proteinů – klaudinů)

Závěrem

Synergní kombinace oxidové a pufrované chelátové formy hořčíku tak v současné době nabízí jednu z nejúčinnějších biodostupných forem hořčíku na trhu.

 

Reference:

http://www.albionminerals.com/human-nutrition/magnesium-white-paper

Jahnen-Dechent, W. et al, M. Clin Kidney J. 2012;5;i13-i14 
Thongon, N. et al. Exp Mol Med. 2012 Nov 30;44(11)684-93 
De Baalj, JHF. et al;Clin Kidney J.2012;5:i15-i24 
Bohn, T. Current Nutrition & Food Science, 2008,4 
Thongon, N. et al, World J Gastroenterol 2011;17(12):1574-83 
Coudray, C. et al; J Nutr 2003;133:1-4 
Iwanaga, K. et al; Drug Del Ind Pharm. 2013;39(12)1887-94 
Internal Albion Report - Data on File